Aplikacja MyBuderus

Aplikacja MyBuderus

Cały system w jednej aplikacji
Mobilna aplikacja, dzięki której zyskujesz dostęp do pełnego zakresu funkcji urządzeń grzewczych w jednym miejscu.
MyBuderus Phone

Aplikacja do zdalnej obsługi systemów

Dzięki aplikacji zyskujesz dostęp do pełnegozakresu funkcji urządzeń grzewczych w jednym miejscu. MyBuderus pozwala wygodnie łączyć się z systemem grzewczym z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, a także umożliwia zdalny nadzór Specjaliście. Jest to niezwykłe ułatwienie zwiększające wygodę i usprawniające prace konserwacyjne systemu grzewczego.

MyBuderus podczenie

Funkcje podstawowe

 • jedna aplikacja do wielu urządzeń Buderus
 • podstawowe ustawienia i przegląd systemu grzewczego na ekranie głównym
 • graficzne zarządzanie programami czasowymi
 • powiadomienia o nieprawidłowościach oraz możliwych rozwiązaniach
 • zaimplementowana stacja pogodowa
 • monitoring przepływu energii
 • atrakcyjna personalizacja wskazań
 • powiadomienia push o statusie systemu
 • bezpieczeństwo danych dzięki Bosch ID

Zasada działania

MyBuderus Screenshot DE
MyBuderus Screenshot DE
MyBuderus Screenshot DE
MyBuderus Screenshot DE

Urządzenia współpracujące z aplikacją

Pompy ciepła

Pompa ciepła typu powietrze-woda - Logatherm WLW196i AR

Pompy ciepła typu glikol-woda - Logatherm WSW196i.2/WSW186

Pompa ciepła typu powietrze-woda - Logatherm WPLS6-13.2 *

*(1) wymagany dodatkowy moduł IP

Kotły kondensacyjne

Gazowy kocioł kondensacyjny - Logamax plus GB172i

Gazowy kocioł kondensacyjny - Logamax plus GB192iT

Gazowy kocioł kondensacyjny - Logamax plus GB192i

Gazowy kocioł kondensacyjny - Logamax plus GB122i

Gazowy kocioł kondensacyjny - Logamax plus GB172-24i T50

FAQ

Instalacja i logowanie

Aplikacja jest dostępna w App Store oraz Google Play Store.

App Store

Google Play

Obsługiwany jest zarówno iOS11 lub nowszy, jak i Android 6.0 lub nowszy.

Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania na smartfonach, ale może być również instalowana na tabletach.

Aby Cię chronić, musimy wiedzieć, że jesteś upoważniony do kontrolowania danego urządzenia. Konta użytkowników gwarantują, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do urządzeń i mogą je kontrolować.

Oczywiście. Każdy, kto chce uzyskać dostęp do systemu, powinien pobrać aplikację, utworzyć konto Bosch i dodać urządzenia do aplikacji.

Przetwarzamy tylko te informacje, których naprawdę potrzebujemy, aby zapewnić Ci zdalny dostęp do Twoich urządzeń. Więcej informacji znajdziesz w aplikacji w oraz w Internecie. Polityka prywatności .

Możliwe jest tylko przywrócenie ustawień fabrycznych. Reset spowoduje usunięcie wszystkich informacji zapisanych w bramie sieciowej i usunięcie wszystkich użytkowników sparowanych z bramą sieciową. Można to zrobić wybierając „Urządzenia“ -> „Wybierz urządzenie“ -> i „Przywróć ustawienia fabryczne“ i postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

Dodawanie urządzeń i zarządzanie nimi

Wszystkie kompatybilne produkty można znaleźć na tej stronie internetowej.

Upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej: Urządzenia współpracujące z aplikacją.

Kod QR jest umieszczony na urządzeniu lub akcesoriach. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

WPS oznacza Wi-Fi Protected Setup. Nasze urządzenia łączy się przez naciśnięcie przycisku WPS, co oznacza, że router powinien mieć dodatkowy przycisk oznaczony symbolem WPS lub wskazywany przez ikonę: W przeciwnym razie należy zajrzeć do instrukcji obsługi routera.

Możliwe jest podłączenie urządzenia w trybie hotspot (tryb AP). Podczas procesu parowania Wi-Fi w aplikacji wystarczy wybrać „Ręczny (hotspot)“.

Należy kliknąć w menu ≡, wybrać Urządzenia, a następnie kliknąć +. Wybierz produkt, który chcesz sparować (pamiętaj, że można przełączać się między różnymi kompatybilnymi urządzeniami).

Jeśli chcesz usunąć urządzenie z konta, przejdź do menu ≡, wybierz Urządzenia, a następnie wybierz urządzenie, które chcesz usunąć i kliknij Usuń. Pamiętaj, że usunięcie urządzenia z konta nie powoduje usunięcia konfiguracji sieci w samym urządzeniu. Aby to zrobić, należy zresetować samo urządzenie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Obsługa aplikacji

Preferowany język można zmienić w ustawieniach aplikacji w smartfonie.

Tak, ekran główny można dostosować. Przejdź do menu ≡ i wybierz opcję Personalizuj. Można zmienić kolejność wyświetlania kart na ekranie głównym, przeciągając je i upuszczając. Nazwę karty można zmienić, wybierając ikonę ołówka. Kartę można również wyświetlić lub ukryć poprzez przełączenie ikony oka. Jeśli masz tylko jedną kartę, nie możesz jej ukryć.

Przeciągnij w dół przez środek ekranu, aby zaktualizować dane.

Aby edytować lokalizację, wybierz ikonę ołówka w obszarze pogody. Wybierz znacznik, aby ustawić bieżącą lokalizację (w tym celu należy włączyć udostępnianie lokalizacji). Możesz również wyszukać i wybrać lokalizację za pomocą pola tekstowego.

Odczyt temperatury jest pobierany z OpenWeatherMap.org dla danej lokalizacji.

Może się to zdarzyć, gdy inny użytkownik dokona ustawień (za pomocą drugiej aplikacji lub samego urządzenia).

Połączenie internetowe

Nadal możesz sterować ogrzewaniem za pomocą termostatów pokojowych lub wyświetlacza na urządzeniach grzewczych. W przypadku klimatyzatorów możesz użyć regulatora na podczerwień.

Nie, ostatnie ustawienia zostaną przywrócone. Upewnij się, że router odzyskał zasilanie i że jest połączony z internetem, aby móc sterować swoimi urządzeniami za pomocą aplikacji.

Do pracy z Connect-Key wymagane są następujące specyfikacje:

 • Sieć WPA2 (również mieszana WPA/WPA2) z szyfrowaniem AES lub TKIP&AES
 • Włączono DHCP
 • SSID musi być wykrywalny (nie ukryty)
 • Sieć 2,4 GHz, zwykle routery 5 GHz obsługują również równolegle 2,4 GHz

Rozwiązywanie problemów

Kliknij na Komunikat lub na Powiadomienie w menu, aby wyświetlić komunikat o błędzie. Znajdziesz tam również wskazówkę na temat możliwych rozwiązań.

Sprawdź w ustawieniach urządzenia, czy Twoje urządzenie jest nadal sparowane i online. Jeśli jest offline, ale jest dostępne, sprawdź połączenie internetowe. Jeśli zniknęło, przeprowadź parowanie ponownie klikając "dodaj urządzenie". Jeśli parowanie ponownie nie powiedzie się, skontaktuj się z partnerem serwisowym w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Aby sprawdzić, czy Connect Key znajduje się w trybie oszczędzania energii, dotknij diody LED na krótkiej krawędzi. Jeśli to nie zadziała, sprawdź, czy Connect Key jest prawidłowo zainstalowany w urządzeniu i że jest zasilany. Proces uruchamiania może trwać do 1 minuty.

Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego bramki w zaawansowanych ustawieniach. Brak aktualizacji może być spowodowany słabym sygnałem sieci WLAN. Należy spróbować poprawić go za pomocą repeatera.

Inne

Aktualizacje oprogramowania dla aplikacji można wyłączyć za pośrednictwem odpowiedniego App Store. Nie zalecamy jednak tego, jeśli nadal chcesz otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i funkcji.

Nie można wyłączyć aktualizacji oprogramowania dla samych urządzeń, ponieważ aktualizacje są konieczne w celu usuwania usterek i ze względów bezpieczeństwa.

Po sparowaniu w trybie Hot Spot, można uzyskać dostęp do informacji o licencji za pomocą ikony ----. Jeśli system został już sparowany, należy usunąć połączenie WLAN i wybrać tryb Hot Spot jako metodę parowania podczas ponownego parowania Connect Key.