Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Kontrolowana wentylacja pomieszczeń.

Logavent HRV2 zapewnia ciągłą wymianę powietrza i filtruje pyłki oraz kurz z powietrza zewnętrznego.

Logavent HRV2

Logavent HRV2

  • Centrale z odzyskiem ciepła Logavent HRV2
Kanały główne

Kanały główne

  • Rozprowadzenie powietrza od i do rekuperatora
Kanały okrągłe

Kanały okrągłe

  • Rozprowadzenie powietrza po budynku
Kanały płaskie

Kanały płaskie

  • Rozprowadzenie powietrza po budynku
Zakończenia kanałów

Zakończenia kanałów

  • Rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniach