Dyrektywa ErP

Dyrektywa ErP

Buderus gwarantuje optymalne przygotowanie na nadchodzące zmiany.

Od 26 września 2015 roku źródła ciepła i zasobniki muszą spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej produktów i systemów. Obowiązek ten nakłada dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP), obejmująca swoim zakresem urządzenia zużywające energię stosowane na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywa ta dotyczy olejowych i gazowych kotłów grzewczych, pomp ciepła, modułowych bloków grzewczo-energetycznych i zasobników do określonej wartości mocy lub pojemności.

Kalkulator ErP

Kalkulator ErP

Narzędzie do określania efektywności energetycznej urządzeń i zestawów.

Więcej...

Dlaczego wprowadzono dyrektywę ErP?

Jakie są podstawowe przepisy prawne dotyczące dyrektywy ErP?

Jakie są obowiązki dostawców i dystrybutorów?

Jakie urządzenia grzewcze podlegają pod dyrektywę ErP?

Jakie są wymagania ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń (LOT1)?

Jakie są wymagania ekoprojektu dla podgrzewaczy wody (LOT2)?

Jakie są klasy efektywności energetycznej?

Etykiety dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych i zestawów

Etykiety dla podgrzewaczy wody i zasobników c.w.u.

Karta produktu