Karta produktu

Karta produktu

Zgodnie z Rozporządzeniami nr 811/2013 i 812/2013, dostawcy wprowadzający do obrotu lub użytkowania ogrzewacze pomieszczeń, ogrzewacze wielofunkcyjne, podgrzewacze wody, zasobniki c.w.u., w tym ww. urządzenia włączone do zestawów, zobowiązani są do zapewnienia tzw. karty produktu.


Karta produktu dla urządzenia
więcej...

Karta produktu dla zestawu
więcej...