Karta produktu

Zgodnie z Rozporządzeniami nr 811/2013 i 812/2013, dostawcy wprowadzający do obrotu lub użytkowania ogrzewacze pomieszczeń, ogrzewacze wielofunkcyjne, podgrzewacze wody, zasobniki c.w.u., w tym ww. urządzenia włączone do zestawów, zobowiązani są do zapewnienia tzw. karty produktu.

Karta produktu dla urządzenia

więcej...

Karta produktu dla zestawu

więcej...