Dlaczego wprowadzono dyrektywę ErP?

  • Dostawcy wprowadzający do obrotu lub oddający do użytku produkt, zobowiązani są do bezpłatnego dostarczenia dystrybutorom etykiety energetycznej wraz z każdym urządzeniem
  • Obowiązek dołączania tzw. karty produktu (zbiór informacji o parametrach sprzętu) do jakichkolwiek materiałów towarzyszących temu urządzeniu (katalogi produktowe itp.)
  • Odpowiedzialność za rzetelność informacji na dostarczanych etykietach oraz kartach produktu.(Treść etykiety energetycznej towarzyszącej urządzeniu leży w wyłącznej kompetencji dostawców).

  • Umieszczanie etykiet na produktach w punkcie sprzedaży. Etykieta powinna zostać umieszczona na zewnętrznej, przedniej lub górnej części urządzenia w sposób zapewniający jego widoczność(dystrybutorzy zobowiązani są do zastosowania etykiety dostarczonej im wraz ze sprzętem przez dostawcę)
  • Udostępnianie tzw. karty produktu w katalogach produktowych lub innych materiałach dołączanych do danego urządzenia w momencie jego sprzedaży odbiorcy końcowego
  • Każda reklama oraz materiały promocyjne podające informację nawiązujące do zużycia energii, cenę lub specyfikację techniczną danego modelu, muszą zawierać także informację o klasie efektywności energetycznej

Definicje:

Producent, jego upoważniony przedstawiciel w Unii lub importer, który wprowadza do obrotu produkt na rynek Unii lub oddaje produkt do użytkowania. Przy ich braku – każda osoba fizyczna lub prawna, która wprowadza do obrotu na rynku wspólnotowym lub oddaje do użytku produkty objęte dyrektywą

Sprzedawca detaliczny, hurtownik lub inna osoba, która sprzedaje, wynajmuje, oferuje lub wystawia do sprzedaży produkty, po ich wprowadzeniu do obrotu

Oznacza pierwsze w Unii użycie produktu zgodnie z jego przeznaczenie.

Oznacza udostępnianie produktu po raz pierwszy na rynku Unii w celu dystrybucji lub użytkowania w Unii, odpłatnie lub nieodpłatnie oraz niezależnie od techniki sprzedaży