Ta witryna wykorzystuje pliki cookie do celów związanych z funkcjami, komfortem użytkowania i analizą. Klikając „Zmień“ możesz w każdej chwili modyfikować ustawienia plików cookie. Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie, kliknij „Akceptuję“.

Zmień
Jakie są podstawowe przepisy prawne dotyczące dyrektywy ErP?

Jakie są podstawowe przepisy prawne dotyczące dyrektywy ErP?

Dyrektywa ErP – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

  • Tworzenie produktu (konstrukcja i produkcja)
  • Eksploatacja produktu (emisja zanieczyszczeń i sprawność energetyczna)
  • Wykorzystanie i ocena wyrobu (recykling i wizualizacja dla klienta oceny produktu)

Celem dyrektywy 2010/30/UE (która zastąpiła dyrektywę 92/75/EWG) jest rozszerzenie etykietowania ograniczonego do tej pory do urządzeń gospodarstwa domowego (np. pralki, lodówki, piekarniki, lampy, zmywarki), do wszystkich produktów związanych z energią (np. urządzenia grzewcze do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej, wentylatory, pompy obiegowe, klimatyzatory, itd.).Etykiety energetyczne za pomocą czytelnych znaków graficznych informują o efektywności energetycznej danego urządzenia. Dzięki temu następuje oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii oraz wpływanie na decyzje zakupów urządzeń energooszczędnych.

Więcej informacji
Ustawa z 14.09.2012 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Więcej informacji
Rozporządzenie nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.

Rozporządzenie nr 812/2013 ustanawia wymogi dotyczące etykietowania efektywności energetycznej i dostarczania uzupełniających informacji o produkcie dla podgrzewaczy wody o znamionowej mocy cieplnej < 70 kW, zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności magazynowej < 500 litrów oraz zestawów zawierających podgrzewacz wody o znamionowej mocy cieplnej < 70 kW i urządzenie słoneczne.

Więcej informacji
Rozporządzenie nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczącyc ekoprojketu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych.

Rozporządzenie nr 813/2013 ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu lub użytkowania ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych o znamionowej mocy cieplnej < 400 kW, z uwzględnieniem ogrzewaczy stanowiących część zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Więcej informacji
Rozporządzenie nr 813/2013

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej.

Rozporządzenie nr 814/2013 ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu lub użytkowania podgrzewaczy wody o znamionowej mocy cieplnej < 400 kW i zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności < 2 000 litrów, w tym wchodzących w skład zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.

Więcej informacji
Rozporządzenie nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących lipca 2009 r. w sprawiekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami.

Więcej informacji
Rozporządzenie nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami.

Rozporządzenia nr 641/2009 i 622/2012 ustanawiają wymogi dotyczące ekoprojektu dla wprowadzania na rynek pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami. Zgodnie z tymi wymogami od 1 sierpnia 2015 r. współczynnik efektywności energetycznej (EEI) dla pomp cyrkulacyjnych nie może przekroczyć wartości 0,23.

Więcej informacji
Rozporządzenie nr 622/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.