Jakie są podstawowe przepisy prawne dotyczące dyrektywy ErP?

Dyrektywa ErP – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

  • Tworzenie produktu (konstrukcja i produkcja)
  • Eksploatacja produktu (emisja zanieczyszczeń i sprawność energetyczna)
  • Wykorzystanie i ocena wyrobu (recykling i wizualizacja dla klienta oceny produktu)

  • Wymagania dla produktu (ekoprojekt)
  • Obowiązek stosowania etykiet energetycznych
  • Obowiązek udostępniania danych technicznych produktu (kart produktu)

Więcej informacji

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (PDF 1.2 MB)

w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów poprzez produkty związane z energią.

Więcej informacji

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 20101 r. (PDF 0.9 MB)

Celem dyrektywy 2010/30/UE (która zastąpiła dyrektywę 92/75/EWG) jest rozszerzenie etykietowania ograniczonego do tej pory do urządzeń gospodarstwa domowego (np. pralki, lodówki, piekarniki, lampy, zmywarki), do wszystkich produktów związanych z energią (np. urządzenia grzewcze do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej, wentylatory, pompy obiegowe, klimatyzatory, itd.).Etykiety energetyczne za pomocą czytelnych znaków graficznych informują o efektywności energetycznej danego urządzenia. Dzięki temu następuje oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii oraz wpływanie na decyzje zakupów urządzeń energooszczędnych.

Więcej informacji

Ustawa z 14.09.2012 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Więcej informacji

Rozporządzenie nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (PDF 16.8 MB)

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.

Rozporządzenie nr 812/2013 ustanawia wymogi dotyczące etykietowania efektywności energetycznej i dostarczania uzupełniających informacji o produkcie dla podgrzewaczy wody o znamionowej mocy cieplnej < 70 kW, zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności magazynowej < 500 litrów oraz zestawów zawierających podgrzewacz wody o znamionowej mocy cieplnej < 70 kW i urządzenie słoneczne.

Więcej informacji

Rozporządzenie nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. (PDF 9.2 MB)

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczącyc ekoprojketu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych.

Rozporządzenie nr 813/2013 ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu lub użytkowania ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych o znamionowej mocy cieplnej < 400 kW, z uwzględnieniem ogrzewaczy stanowiących część zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Więcej informacji

Rozporządzenie nr 813/2013 (PDF 1.4 MB)

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej.

Rozporządzenie nr 814/2013 ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu lub użytkowania podgrzewaczy wody o znamionowej mocy cieplnej < 400 kW i zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności < 2 000 litrów, w tym wchodzących w skład zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.

Więcej informacji

Rozporządzenie nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. (PDF 1.3 MB)

w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących lipca 2009 r. w sprawiekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami.

Więcej informacji

Rozporządzenie nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. (PDF 0.8 MB)

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami.

Rozporządzenia nr 641/2009 i 622/2012 ustanawiają wymogi dotyczące ekoprojektu dla wprowadzania na rynek pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami. Zgodnie z tymi wymogami od 1 sierpnia 2015 r. współczynnik efektywności energetycznej (EEI) dla pomp cyrkulacyjnych nie może przekroczyć wartości 0,23.

Więcej informacji

Rozporządzenie nr 622/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. (PDF 0.8 MB)