Stacionární kotle

Stacionární kotle

Bytové domy

Bytový soubor VIVUS

Bytový soubor VIVUS

Charakteristika

Bytový soubor VIVUS je nový moderní komplex nacházející se v centru Uhříněvsi nedaleko Nového náměstí. Při plánování projektu se myslelo již na vytápění bytových jednotek a komerčních jednotek tak, aby vznikly dvě nezávisle regulovatelné soustavy a byl zajištěn maximálně šetrný a komfortní provoz otopné soustavy. Stejně tak se přistupovalo i při řešení decentralizování přípravy teplé vody v objektu, jakožto jeden z požadovaných bodů developera.

Na základě splnění vysokých požadavků na vytápění a ohřevu teplé vody se do bytového komplexu použila dvojíce nízkoteplotních plynových kotlů Buderus o celkovém výkonu 1020 kW zapojené do kaskády. Regulace otopné soustavy bytového komplexu se bude řídit podle řídící jednotky Logamatic 4000.

Technické vybavení

 • 2x litinové kotle Logano GE515 - 510 kW
 • 2x přetlakový hořák Weishaupt WM-G10/2-A
 • 2x tlumiče hluku hořáku Weishaupt W-SH 20
 • 1x regulace Buderus Logamatic řady 4000

Bytový soubor VIVUS (PDF 0.3 MB)

Bytový dům v Praze

Bytový dům v Praze

Charakteristika

Bytový dům s 11 bytovými jednotkami najdeme v historickém centru Prahy pod Vyšehradem v ulici Vratislavova. Původním zdrojem tepla byla kaskáda 2 stacionárních plynových litinových kotlů. Novým úsporným zdrojem tepla je kaskáda dvou stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus GB212-40.

Výhodou tohoto řešení je zapojení bez kotlových čerpadel a termohydraulického rozdělovače. Kaskáda dvou kotlů slouží pro vytápění bytového domu a také pro ohřev teplé vody v nepřímotopném zásobníku. Kaskáda kotlů, otopný okruh i ohřev teplé vody je optimálně řízen regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Realizace: 09/2016

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus GB212-40
 • 1x zásobník teplé vody Logalux SU400/5
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000

Bytový dům v Praze (PDF 1.3 MB)

Obytný soubor v Praze

Obytný soubor v Praze

Obytný soubor Pod Kavalírkou se nachází v krásné lokalitě Košíře na Praze 5. Zdrojem tepla pro bytové objekty je plynová kotelna, ve které je osazena kaskáda dvou stacionárních plynových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu480 kW. Pro ohřev teplé vody jsou v kotelně umístěny 3 nepřímotopné zásobníky teplé vody, každý o objemu 1000 litrů.

Technické vybavení

 • 2 x kotel Logano plus GB312 — 240 kW
 • 3 x zásobník Logalux SU1000
 • 1 x neutralizační zařízení NE 0.1

Obytný soubor v Praze (PDF 0.1 MB)

Bytový dům v Novém Jičíně

Bytový dům v Novém Jičíně

Charakteristika

Nový Jičín je okresní město v Moravskoslezském kraji. V části Žilina najdeme bytový dům se 12 bytovými jednotkami.

Původním zdrojem tepla byla kaskáda 3 stacionárních plynových kotlů. Novým úsporným zdrojem tepla je kaskáda dvou stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus GB212-50.

Výhodou tohoto řešení je zapojení bez kotlových čerpadel a termohydraulického rozdělovače. Kaskáda slouží pro vytápění bytového domu a také pro ohřev teplé vody v nepřímotopném zásobníku. Kaskáda kotlů, otopný okruh i ohřev teplé vody je optimálně řízen regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Realizace: 07/2016

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus GB212-50
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000

Bytový dům v Novém Jičíně (PDF 1.1 MB)

Bytový dům v Lounech

Bytový dům v Lounech

Charakteristika

Bytový dům se nachází ve městě Louny v Tomanově ulici. Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda dvou stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus GB212-50 kW. Pro ohřev teplé vody je na ploché střeše domu umístěno ve dvou kolektorových polích celkem 20 deskových solárních kolektorů Logasol SKN4.0.

V technické místnosti nalezneme šest zásobníků teplé vody Logalux SU500, které slouží pro předehřev od solárního systému a pro dohřev teplé vody z plynových kotlů. Celý systém kaskády kotlů, otopných okruhů a solárního systému je řízen inteligentní regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Realizace: 07/2015

Technické vybavení

 • 20x kolektor Logasol SKN4.0-s
 • 2x kondenzační kotel Logano plus GB212-50
 • 6x zásobník teplé vody Logalux SU500
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000

Bytový dům v Lounech (PDF 0.8 MB)

Občanská vybavenost

Sportovní hala Praha – Štěrboholy
Sportovní hala Praha – Štěrboholy

Městskou část Štěrboholy najdeme na východním okraji Prahy. V roce 2006 zde byl otevřen víceúčelový sportovní areál, jehož součástí je také sportovní hala. Původním zdrojem tepla byl jeden stacionární kotel o výkonu 400 kW. Tento kotel již nebyl vyhovující z pohledu vysokého startovacího výkonu pro letní ohřev teplé vody a vytápění v přechodových období.

Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je nyní kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Logano plus KB372-150. Plynulá modulace výkonu této sestavy je od 26 do 300 kW, což pokrývá celoroční potřeby. Projektantem bylo zvoleno zapojení bez kotlových čerpadel a termohydraulického rozdělovače, kdy bylo využito originální propojovací sady Buderus. Kaskáda kotlů je řízena regulačním systémem Logamatic 5000 ve spolupráci s nadřazeným systémem regulace.

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus KB372-150
 • 1x regulační systém Logamatic 5000

Sportovní hala Praha – Štěrboholy (PDF 0.3 MB)

ZŠ Dolní Měcholupy
ZŠ Dolní Měcholupy

Výuka v základní škole Kutnohorská v Dolních Měcholupech probíhá ve dvou budovách (stará a nová budova ZŠ).

Každá budova měla svoji plynovou kotelnu jako zdroj vytápění. Životnost kotlů v obou kotelnách byla již na hranici spolehlivosti a navíc kotelna ve staré budově byla umístěna ve velmi vlhkém prostředí.

V rámci modernizace kotelen bylo rozhodnuto zrušit kotelnu ve zcela nevyhovujícím vlhkém prostoru a ponechat pouze kotelnu v nové školní budově. Tuto kotelnu bylo nutné vybavit novými zdroji tepla, sestávající z kaskády 2 stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus GB212, které jsou vysoce energeticky účinné.

Řízení provozu vytápění a ohřevu TV kotlové kaskády zajišťuje digitální ekvitermní regulace. Řídicí jednotka Logamatic RC310 v kombinaci s dalšími doplňkovými moduly zajišťuje maximální efektivitu a spolehlivost celého vytápěcího systému.

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus GB212-50
 • z 1x regulační systém Logamatic EMS plus

ZŠ Dolní Měcholupy (PDF 0.4 MB)

Základní škola Stará Ves nad Ondřejnicí
Základní škola Stará Ves nad Ondřejnicí

Stará Ves nad Ondřejnicí je obec ležící v Moravskoslezském kraji podél říčky Ondřejnice. V létě roku 2021 prošla budova Základní školy rekonstrukcí včetně výměny zdroje tepla.

Původní plynové litinové kotle byly nahrazeny novými úspornými kondenzačními kotli. Jedná se o kaskádu dvou stacionárních nerezových kondenzačních kotlů Logano plus SB625-240 s nízkoemisními přetlakovými hořáky Weishaupt. Kaskáda těchto kotlů a otopné okruhy jsou řízeny moderním regulačním systémem Buderus Logamatic řady 5000 s možností vzdáleného dohledu přes internet.

Realizace: 07/2021

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus SB625-240
 • 2x hořák Weishaupt WG30N/1-C, ZM-LN
 • 1x regulační systém Logamatic řady 5000

Základní škola Stará Ves nad Ondřejnicí (PDF 0.3 MB)

Sporthotel Vlašim

Sporthotel Vlašim

Budova Sporthotelu se nachází v samotném srdci města Vlašimi. Návštěvníkům nabízí ubytování, stravování a služby spojené s regenerací a sportovním vyžitím.

Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v celém objektu je kaskáda dvou stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus KB372-200.

Kotle jsou propojeny originální hydraulickou sadou, která obsahuje kromě všech potřebných armatur a izolace také termohydraulický rozdělovač a modulační kotlová čerpadla.

Kaskáda kotlů i celá otopná soustava je ovládána regulačním systémem Logamatic 5000. Otopná soustava je tvořena celkem 12 otopnými okruhy rozdělenými na 2 rozdělovače.

Díky připojení přes internet je možné celý systém monitorovat a ovládat vzdáleně pomocí MEC Remote ve webovém prohlížeči.

Realizace: 08/2020

Technické vybavení

 • 2 x kondenzační kotel Logano plus KB372-200
 • 1 x kompletní hydraulická sada pro 2 kotle
 • 1 x regulační systém Logamatic 5000

Sporthotel Vlašim (PDF 0.1 MB)

Základní škola v Berouně

Základní škola v Berouně

Historická budova 3. základní školy v Berouně, která prochází postupnou rekonstrukcí, se nachází na Wagnerově náměstí. V létě 2019 proběhla kompletní renovace technologie kotelny, kde byly původním zdrojem tepla tři litinové plynové kotle.

Novým úsporným zdrojem tepla je kaskáda dvou stacionárních nerezových kondenzačních kotlů Logano plus SB625-240 s nízkoemisními přetlakovými hořáky Weishaupt, které jsou doplněny o tlumiče hluku. Kaskáda těchto kotlů je řízena regulací Buderus Logamatic řady 4000 v kombinaci s nadřazeným systémem regulace.

Realizace: 09/2019

Technické vybavení

 • z 2x kondenzační kotel Logano plus SB625-240
 • z 2x hořák Weishaupt WG30N/1-C, ZM-LN
 • z 1x neutralizační zařízení NE0.1
 • z 1x regulační systém Logamatic řady 4000

Základní škola v Berouně (PDF 0.4 MB)

 Divadelní klub Borovany

Divadelní klub Borovany

Město Borovany ležící 16 km východně od Českých Budějovic na rozhraní třeboňské pánve a novohradských hor disponuje kulturní památkou v podobě areálu bývalého augustiniánského kláštera, později upraveného z části na zámek. Areál borovanského zámku je současně využíván zejména pro pořádání mnoha kulturních akcí konaných po celý rok.

Jedním z objektů v areálu, který čekal na svou obnovu byl objekt bývalé jízdárny. Přestavba jízdárny na divadelní klub a výstavní prostory vyžadovala spolehlivé řešení pro zajištění vytápění a přípravu TV.

Toto zadání spolehlivě zajišťuje kaskáda dvojice stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus GB212 o výkonu 50 kW. Výhodou tohoto řešení je zapojení bez kotlových čerpadel a termohydraulického rozdělovače. Kaskáda dvou kotlů slouží pro vytápění objektu a také pro ohřev teplé vody v nepřímotopném zásobníku. Kaskáda kotlů i otopné okruhy jsou optimálně řízeny regulací Logamatic řady EMS plus.

Realizace: 06/2018

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Buderus Logano plus GB212-50
 • 1x zásobník teplé vody Logalux SU200/5
 • 1x regulační systém Logamatic řady EMS plus

Divadelní klub Borovany (PDF 0.4 MB)

Centrální zdroj tepla Borovany

Centrální zdroj tepla Borovany

Město Borovany ležící na rozhraní třeboňské pánve a novohradských hor vytápí podstatnou část bytových domů a městských objektů z kotelny centrálního zdroje tepla. Původní zdroje o výkonu 2.190 kW byly po téměř dvaceti letech provozu na hranici živostnosti a předepsané minimální účinnosti výroby tepla 87 %.

O rekonstrukci kotelny za účelem optimalizace výroby tepla, zvýšení účinnosti kotlů při celkovém snížení emisí bylo rozhodnuto. Instalace dvou stacionárních nerezových kondenzačních kotlů Logano plus SB745 o celkovém výkonu 2.000 kW a výměna předávacích stanic tepla zajistí efektivnější výrobu tepla.

Kotle jsou osazeny nízkoemisními hořáky na zemní plyn. Zabezpečení chodu kotlů v kombinaci s nadřazeným systémem MaR zajišťují regulační přístroje Logamatic řady 4000.

Realizace: 07/2018

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus SB745-1000
 • 2x hořák Weishaupt WM-G20/2-A, prov. ZM-LN
 • 2x neutralizační zařízení NE 0.1
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000

CZT Borovany (PDF 0.4 MB)

Střední umělecká škola Ostrava

Střední umělecká škola Ostrava

Charakteristika

Budovu Střední umělecké školy najdeme v ulici Poděbradova v Ostravě, městská část Moravská Ostrava. Škola vznikla v roce 1990 jako první výtvarně zaměřená střední škola na Ostravsku.

Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v celém objektu je kaskáda dvou stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus KB372-200. Kotle jsou propojeny originální hydraulickou sadou, která obsahuje kromě všech potřebných armatur a izolace také termohydraulický rozdělovač a modulační kotlová čerpadla. Kaskáda kotlů vč. kotlových čerpadel, která jsou aktivně řízena signálem 0-10 V, je ovládána regulačním systémem Logamatic 5000. Na tento regulátor přichází požadavek z nadřazeného systému měření a regulace pomocí signálu 0-10 V.

Realizace: 08/2018

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus KB372-2001x hydraulická propojovací sada pro 2 kotle
 • 1x hydraulická propojovací sada pro 2 kotle
 • 1x regulační systém Logamatic 5000

SUS Ostrava (PDF 0.4 MB)

Základní škola Svatý Kopeček

Základní škola Svatý Kopeček

Charakteristika

Svatý Kopeček je historická obec, nyní městská čtvrť na severovýchodě města Olomouce. Je vzdálen cca 7 km od centra Olomouce a nachází se zde známá bazilika Navštívení Panny Marie, ke které se každoročně konají velké poutě. V těsné blízkosti baziliky nalezneme budovu Základní školy v ulici Dvorského.

Během letních prázdnin v roce 2018 došlo k modernizaci zdroje tepla. Novým zdrojem tepla pro vytápění objektu je kaskáda dvou stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus KB372-200. Díky moderní konstrukci výměníků tepla v kotli KB372 je kaskáda zapojena bez kotlových čerpadel a termohydraulického rozdělovače.

Kotle jsou osazeny regulačním systémem Logamatic EMS plus, který je pomocí signálu 0-10 V ovládán z nadřazeného systému měření a regulace.

Realizace: 08/2018

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus KB372-200
 • 1x neutralizační zařízení NE0.1
 • 1x regulační systém Logamatic EMS plus

ZŠ Svatý Kopeček (PDF 0.3 MB)

Základní škola Humpolec

Základní škola Humpolec

Charakteristika

Město Humpolec najdeme v kraji Vysočina, přibližně v polovině cesty po dálnici D1 mezi Brnem a Prahou. V létě 2016 proběhla kompletní rekonstrukce kotelny, ve které byly instalovány dva stacionární plynové kotle, každý o výkonu 245 kW.

Novým úsporným zdrojem tepla je kaskáda dvou stacionárních nerezových

kondenzačních kotlů Logano plus SB625-240 s nízkoemisními přetlakovými hořáky Weishaupt. Zajímavostí je, že hořáky jsou uzpůsobeny pro nasávání spalovacího vzduchu z venkovního prostředí (spotřebič typu C). Kompletní otopný systém kaskády kotlů a otopných okruhů je řízen regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Realizace: 08/2016

Technické vybavení

 • 2 x kondenzační kotel Logano plus SB625-240
 • 2 x hořák Weishaupt WG30N/1-C, ZM-LN
 • 1x neutralizační zařízení NE0.1
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000

ZŠ Humpolec (PDF 0.1 MB)

Základní škola v Klimkovicích

Základní škola v Klimkovicích

Charakteristika

Klimkovice jsou malé slezské město při jihozápadním okraji Ostravy na nejvýchodnějších výběžcích Nízkého Jeseníku. Budova základní školy ve městě

prošla kompletní rekonstrukcí. Proběhlo zateplení fasáda školy, výměna oken a také kompletní rekonstrukce kotelny.

Původní kotelna byla osazena kaskádou litinových kotlů na uhlí s ručním podáváním. Novým úsporným zdrojem tepla je kaskáda dvou stacionárních nerezových kondenzačních kotlů Logano plus SB625-240 s nízkoemisními přetlakovými hořáky Weishaupt. Zajímavostí je, že hořáky jsou uzpůsobeny pro nasávání spalovacího vzduchu z venkovního prostředí (spotřebič typu C). Kaskáda kotlů je řízena regulací Buderus Logamatic řady 4000, která je napojena na nadřazený systém měření a regulace.

Realizace: 09/2014

Technické vybavení

 • 2 x kondenzační kotel Logano plus SB625-240
 • 2 x hořák Weishaupt WG 30N/1-C,ZM-LN
 • 1x neutralizační zařízení NE0.1
 • 1 x regulační systém Logamatic řady 4000

ZŠ Klimkovice (PDF 1.2 MB)

Vrchní soud v Praze

Vrchní soud v Praze

Tuto historickou budovu z roku 1933 nalezneme na Praze 4 nedaleko magistrály a stanice metra Pražské povstání. V současnosti v ní sídlí dvě státní instituce, Vrchní soud v Praze a Vrchní státní zastupitelství. Budova proslula zejména některými soudními procesy, ať už to byly procesy lidového soudu s K.H.Frankem a některými kolaboranty po 2. světové válce, tak i neblaze proslulé vykonstruované soudní procesy s Dr. Miladou Horákovou, Rudolfem Slánským a dalšími. Tepelný komfort v budově zajišťuje kaskáda tří stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus GE615-645 kW. Jedná se o litinové článkové kotle vybavené externím kondenzačním spalinovým výměníkem tepla a nízkoemisními přetlakovými hořáky.

Technické vybavení

 • 3x kotel Logano plus GE615-645
 • 3x regulační přístroj Logamatic 4212
 • 3x hořák –weishaupt- WM-G10/3, ZM-LN

Pohled na budovu soudu

Vrchní soud v Praze (PDF 0.5 MB)

SOU, SOŠ, VOŠ v Kopřivnici

SOU, SOŠ, VOŠ v Kopřivnici

Město Kopřivnice se nachází v Moravskoslezském kraji 10 km východně od Nového Jičína. V hlavní budově Středního odborného učiliště byla provedena rekonstrukce plynové kotelny. Realizace byla provedena za pomocí metody EPC (Energy Performance Contracting = financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor). Novým úsporným zdrojem tepla pro hlavní budovu a přilehlé dílny je kaskáda dvou stacionárních nerezových kondenzačních kotlů Logano plus SB745-800 s nízkoemisními přetlakovými hořáky Dreizler. Kaskáda kotlů a otopné okruhy jsou optimálně řízeny regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Technické vybavení

 • 2 x kondenzační kotel Logano plus SB745-800
 • 2 x hořák Dreizler M601 Hightech ARZ
 • 2 x neutralizační zařízení NE0.1
 • 1 x regulační systém Logamatic řady 4000

Pohled na budovu školy a přilehlé vytápěné dílny.

SOU-SOŠ v Kopřivnici (PDF 1.0 MB)

Akademie múzických umění v Praze

Akademie múzických umění v Praze

Budova Akademie múzických umění se nalézá v historickém centru Prahy na Malostranském náměstí. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus GB402 o celkovém výkonu 940 kW. Tyto kompaktní kondenzační kotle splňují přísné limity emisí škodlivin a hluku, které jsou požadovány v této lokalitě.

Technické vybavení

 • 2 x kotel Logano plus GB402-470
 • 1 x regulační systém Logamatic řady 4000
 • 2 x neutralizační zařízení NE 0.1

AMU v Praze (PDF 0.4 MB)

buderus_ref_up_olomouc_cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Charakteristika

Fakulta tělesné kultury je sice součástí svazku Univerzity Palackého teprve od roku 1991, studium tělesné výchovy v Olomouci má ovšem delší tradici. Areál fakulty se rozkládá na západním kraji Olomouce – v části Neředín.

Na konci roku 2014 se přistoupilo k rekonstrukci původní plynové kotelny. Tato kotelna je zdrojem tepla pro budovu děkanátu, koleje, menzu a další budovy v areálu fakulty. Novým úsporným zdrojem tepla je kaskáda tří stacionárních nerezových kondenzačních kotlů Logano plus

SB745-1200 s nízkoemisními přetlakovými hořáky Weishaupt.

Pro ohřev teplé vody je instalována dvojice zásobníků Logalux SU1000. Kaskáda kotlů je optimálně řízena regulací Buderus Logamatic řady 4000, která je napojena na nadřazený systém měření a regulace.

Realizace: 01/2015

Technické vybavení

 • 3x kondenzační kotel Logano plus SB745-1200
 • 3x hořák Weishaupt WM-G20/2-A, ZM-LN
 • 3x neutralizační zařízení NE0.1
 • 2x zásobník teplé vody Logalux SU1000
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000

Univerzita Palackého v Olomouci (PDF 0.8 MB)

Komerční objekty

Centrála Billa Modletice
Centrála Billa Modletice

Billa je řetězec supermarketů vlastněný skupinou REWE Group. V létě 2022 měla Billa v České republice 243 supermarketů. V roce 2021 Billa rozšířila a modernizovala centrálu v Modleticích. Na základě úspěšné

letité spolupráce se značkou Buderus se Billa rozhodla pro stacionární plynové nerezové kotle Logano plus SB625. Tyto kotle slouží pro vytápění a ohřev vzduchotechnických jednotek hal a technického zázemí.

Teplou vodu řeší samostatně nástěnným kotlem Logamax plus GB162. Vše je inteligentně řízeno z nadřazeného systému a vzájemná komunikace mezi kotli a systémem probíhá na ModBus protokolu.

Technické vybavení

 • 4x stacionární plynový kotel Logano plus SB625-400
 • 2x stacionární plynový kotel Logano plus SB625-240
 • 6x přetlakový plynový hořák -weishaupt
 • 2x nástěnný plynový kotel Logamax plus GB162-70
 • 6x regulační systém Logamatic řady 5000

Centrála Billa Modletice (PDF 0.5 MB)

Churchill Square v Praze
Churchill Square v Praze

Moderní kancelářský a retailový komplex se skvělou dostupností v centru Prahy v těsné blízkosti Hlavního nádraží. Jedná se o ucelený komplex budov plný restaurací, kaváren, obchodních pasáží a zároveň relaxačních zón.

Při výběrovém řízení pro náročného klienta byly zvoleny kotle Logano plus GB402, které splňovaly přísná kritéria na emise, spotřebu energie a technické parametry. Důvodem byla certifikace budovy na úrovni LEED Gold, která vyžaduje jen ta nejlepší zařízení.

Což Buderus se svými kotli splnil.

Technické vybavení

 • 4x kotel Logano plus GB402-545
 • z 1x regulační systém Logamatic řady 5000

Churchill Square v Praze (PDF 0.4 MB)

 Výrobní hala Mošnov
Výrobní hala Mošnov

Zbrusu novou výrobní halu, která byla postavena na zelené louce, najdeme v těsné blízkosti Mezinárodního letiště Leoše Janáčka v Mošnově nedaleko Ostravy.

Zdrojem tepla je kaskáda čtyř plynových kondenzačních kotlů Logano plus KB372-200. Kaskáda tedy nabízí plynulou modulaci výkonu od 34 do 800 kW. Kotle byly doplněny o systémové příslušenství jako např. vzduchové filtry na sání spalovacího vzduchu, motorické spalinové klapky, úprava topné vody a samozřejmě také regulace. Kaskáda kotlů je řízena regulačním systémem Logamatic 5000 ve spolupráci s nadřazeným systémem regulace.

Realizace: 12/2020

Technické vybavení

 • 4x kondenzační kotel Logano plus KB372-200
 • 1x regulační systém Logamatic 5000

Výrobní hala Mošnov (PDF 0.2 MB)

 Administrativní budova COOP
Administrativní budova COOP

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) sdružuje 46 spotřebních družstev, která provozují dohromady cca 2 500 prodejen s celkovou prodejní plochou okolo 400 000 m2 a zaměstnávají přes 13 000 lidí.

Pražskou centrálu léta vytápěly litinové kotle Buderus. Spokojenost a spolehlivost těchto kotlů bylo rozhodujícím kritériem pro pokračování ve spolupráci s tepelnou technikou Buderus. V roce 2018 se rozhodli přejít na plynové kondenzační kotle, které zajistily nízké emise škodlivin a vysokou účinnost.

Realizace: 07/2020

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus KB372-200

 • 1x regulační systém Logamatic 5000

Administrativní budova COOP (PDF 0.4 MB)

ENGEL Kaplice

ENGEL Kaplice

Město Kaplice najdeme v Jihočeském kraji blízko rakouských hranic. Výrobní závod společnosti ENGEL je umístěn u významné mezinárodní silnice E55. Společnost ENGEL je jednou z předních firem ve výrobě vstřikovacích strojů.

V průběhu roku 2017 v návaznosti na rozšíření areálu a snahu snížit emise zdrojů vytápění, proběhla instalace tří stacionárních kondenzačních kotlů Buderus. Jednalo se o dva kotle Logano plus SB745 o celkovém výkonu 2.000 kW a jednoho kotle Logano plus SB645 o výkonu 400 kW, které slouží k vytápění celého areálu.

Kotle jsou osazeny nízkoemisními hořáky na zemní plyn. Zabezpečení chodu kotlů v kombinaci s nadřazeným systémem MaR zajišťují regulační přístroje Logamatic řady 4000.

Realizace: 04/2017

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus SB745-1000
 • 1x kondenzační kotel Logano plus SB645-400
 • 2x hořák Weishaupt WM-G20/2-A,ZM-LN,DN 80
 • 1x hořák Weishaupt WG40N/1-A,ZM-LN, R 3/4’
 • 3x neutralizační zařízení NE2.0
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000

ENGEL Kaplice (PDF 0.3 MB)

 Kotelna Nový Jičín I.
Kotelna Nový Jičín I.

Bytový dům najdeme v blízkosti řeky Jičínky nedaleko centra Nového Jičína. V létě 2021 proběhla kompletní rekonstrukce technologie kotelny, kde byly původním zdrojem tepla tři litinové plynové kotle.

Novým úsporným zdrojem tepla je kaskáda tří stacionárních nerezových kondenzačních kotlů Logano plus SB325-50 s nízkoemisními přetlakovými hořáky Weishaupt. Jelikož je kotelna umístěna v suterénu bytového domu, byly použity tlumiče hluku na hořácích a také na spalinách. Kaskáda kotlů je řízena regulací Buderus Logamatic řady 5000 v kombinaci s nadřazeným systémem regulace.

Realizace: 07/2021

Technické vybavení

 • 3x kondenzační kotel Logano plus SB325-90
 • 3x hořák Weishaupt WG10N/1-D, ZM-LN
 • 1x regulační systém Logamatic řady 5000

Kotelna Nový Jičín I. (PDF 0.2 MB)

 Kotelna Nový Jičín II.
Kotelna Nový Jičín II.

Bytový dům najdeme v blízkosti řeky Jičínky nedaleko centra Nového Jičína. V létě 2021 proběhla kompletní rekonstrukce technologie kotelny, kde byly původním zdrojem tepla tři litinové plynové kotle.

Novým úsporným zdrojem tepla je kaskáda tří stacionárních nerezových kondenzačních kotlů Logano plus SB325-50 s nízkoemisními přetlakovými hořáky Weishaupt. Jelikož je kotelna umístěna v suterénu bytového domu, byly použity tlumiče hluku na hořácích a také na spalinách. Kaskáda kotlů je řízena regulací Buderus Logamatic řady 5000 v kombinaci s nadřazeným systémem regulace.

Realizace: 07/2021

Technické vybavení

 • 3x kondenzační kotel Logano plus SB325-50
 • 3x hořák Weishaupt WG10N/1-D, ZM-LN
 • 1x regulační systém Logamatic řady 5000

Kotelna Nový Jičín II. (PDF 0.3 MB)

MEKTEC České Budějovice

MEKTEC České Budějovice

České Budějovice jako krajské město má na svém území celou řadu významných zaměstnavatelů. Jedním z nich je také společnost Mektec, která se zabývá výrobou a osazováním flexibilních plošných spojů pro automobilový, zdravotnický a všeobecný průmysl.

Závod v Českých Budějovicích je zaměřen na tzv. „Back End“ procesy, které zahrnují lisování, laminaci a lepení různých výztuží, elektrické testování a 100 % optickou kontrolu. V rámci celoevropské priority snižování emisí skleníkových plynů, společnost Mektec rozhodla nahradit stávající zdroje tepla novými úspornými a ekologickými.

Instalace dvou stacionárních kondenzačních kotlů s nerezovým výměníkem Logano plus SB745 o celkovém výkonu 2.400 kW uvedené zadání beze zbytku splňuje. Kotle jsou osazeny nízkoemisními hořáky na zemní plyn. Zabezpečení chodu kotlů v kombinaci s nadřazeným systémem MaR zajišťují regulační přístroje Logamatic řady 4000.

Zajímavostí je, že zdroje vytápění jsou umístěny v tzv. kontejnerové kotelně vedle hlavní výrobní haly.

Realizace: 10/2017

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus SB745-1200
 • 2x hořák Weishaupt Horák WM-G20/2-A, ZM-3LN
 • 2x neutralizační zařízení NE 0.1
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000

MEKTEC České Budějovice (PDF 0.3 MB)

Pivovar Kamenice nad Lipou

Pivovar Kamenice nad Lipou

Město Kamenice nad Lipou najdeme v kraji Vysočina asi 20 km jihozápadně od Pelhřimova. Pivovar Kamenice nad Lipou byl založen v roce 1861. Pivovar úspěšně přežil dvě světové války, nicméně po té druhé byl znárodněn v rámci nastolení komunistického režimu. Definitivní uzavření proběhlo v roce 1947. Na jaře roku 2016 zakoupila objekt společnost Pivovar Kamenice s. r. o. se záměrem obnovit zde pivovarský provoz. V roce 2017 došlo ke znovuotevření areálu pivovaru a zahájení výroby piva.

Jedním ze zdrojů tepla je kaskáda dvou stacionárních nerezových kondenzačních kotlů Logano plus SB625-185 s nízkoemisními přetlakovými hořáky Weishaupt. Kaskáda kotlů je řízena regulací Buderus Logamatic řady 4000. Tyto kotle slouží jako bivalentní zdroj tepla ke kaskádě tepelných čerpadel.

Realizace: 11/2017

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logano plus SB625-185
 • 2x hořák Weishaupt WG20N/1-C, ZM-LN
 • 1x neutralizační zařízení NE0.1
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000

Pivovar Kamenice nad Lipou (PDF 0.4 MB)

Sokol Žižkov Praha

Sokol Žižkov Praha

V letošním roce uplyne 130 let od založení tělocvičné jednoty, která sídlí v historické budově v Praze 3. Mezi zakládajícími a čestnými členy byl zakladatel Sokola PhDr. Miroslav Tyrš, spisovatelé Svatopluk Čech, Alois Jirásek, Eliška Krásnohorská a mnozí další. V řadách žižkovského Sokola vyrostla řada reprezentantů, mistrů světa i olympijských medailistů. Rozsáhlé vnitřní opravy a modernizace objektu byla v minulém roce dovršena opravou vnějšího pláště budovy a rekonstrukcí kotelny. Staré neúčinné kotle byly nahrazeny moderními úspornými stacionárními kondenzačními kotli Logano plus GB402-395. Příprava teplé vody je zajištěna dvojicí zásobníků Logalux SU1000 a optimalizaci provozu kotlů zajišťuje nový regulační systém ve spolupráci s moduly PM10 pro řízení modulačních kotlových čerpadel. Nyní objekt důstojně reprezentuje druhou nejstarší TJ v Praze a největší na obvodě, v níž je téměř osm set členů v deseti sportovních oddílech.

Technické vybavení

 • 2x kotel Logano plus GB402-395
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000
 • 2x čerpadlový modul PM10
 • 2x zásobník teplé vody Logalux SU1000
 • 1x neutralizační zařízení NE0.1

Prostor kotelny

Kaskádní zapojení kotlů Logano plus GB402 o celkovém výkonu 790 kW.

Sokol Žižkov Praha (PDF 0.3 MB)

Kavárna Slavia

Kavárna Slavia

Dnes již legendární kavárna Slavia dosáhla neobyčejné proslulosti díky slavným osobnostem, které ji navštěvovaly a stále navštěvují. V této historické budově na Smetanově nábřeží je zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody kaskáda stacionárních kondenzačních kotlů Logano plusGB312 o celkovém výkonu 1 120 kW. Budova se nachází v centru Prahy v těsné blízkosti Národního divadla, proto bylo nutné splnit přísné požadavky týkající se emisí škodlivin a hluku. Ohřev teplé vody zajiš2ují 3 nepřímotopné zásobníky, každý o objemu 500 l.

Realizace 06/2010

Technické vybavení

 • 2 x dvojkotel Logano plus GB312 — 560 kW
 • 1 x regulační přístroj Logamatic 4323
 • 1 x kaskádový modul FM458
 • 3 x zásobník Logalux SU500
 • 3 x neutralizační zařízení NE 0.1

Kavárna Slavia (PDF 0.1 MB)

 FIVE Smíchov

FIVE Smíchov

Charakteristika

V místě bývalé tramvajové vozovny vznikla nová, moderní kancelářská budova. Do stavby byla začleněna původní historická obvodová zeď, která po pečlivé renovaci dává této budově unikátní tvář. Sedmi podlažní nadzemní část má 10 570 metrů čtverečních kancelářských a obchodních ploch.

Budova postavená společností Skanska je certifikována v kategorii LEED Platinum a celý projekt byl realizován technologii BIM. Ve sklepní kotelně je instalována kaskáda tří stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus GB402 o celkovém výkonu 1600 kW.

Kaskáda je řízená z nadřazeného MaR prostřednictvím regulace Logamatic řady 4000.

Realizace: 05/2017

Technické vybavení

 • 3x kotel Logano plus GB402-545
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000
 • 3x neutralizační zařízení NE0.1

FIVE Smíchov (PDF 1.3 MB)

Administrativní budova Aviatica

Administrativní budova Aviatica

Na místě bývalé továrny Waltrovky vyrůstá od roku 2013 komplex administrativních budov a rezidenční výstavby. Jedná se o revitalizaci industriálního území s vynikající dostupností na metro a klíčové dopravní cesty v Praze. Administrativní budovy certifikované dle hodnocení LEED vyžadují nasazení moderních technologií.

Investor požadoval u projektu Aviatica úsporné plynové kondenzační kotle a v náročném výběrovém řízení uspěla značka Buderus s kotli Logano plus GB402-545.

Celkem byly instalovány čtyři kotle do kaskády z důvodu optimálního rozložení výkonu v průběhu roku. Kotle se vyznačují maximální účinností, tichým provozem a nízkými emisemi škodlivin. Kaskáda je optimálně řízena regulací Buderus, která komunikuje s nadřazeným regulačním systémem. Na základě dodržení všech postupů dle projektu byla postavena krásná budova, která obdržela mnoho významných ocenění z oblasti developmentu a designu.

Technické vybavení

 • 4x kotel Logano plus GB402-545
 • 1x regulační systém Logamatic 4000
 • 4x neutralizační zařízení NE0.1

Administrativní budova Aviatica (PDF 1.1 MB)

Corso Court Karlín

Corso Court Karlín

Administrativní budova, navržená světově uznávaným architektem Ricardem Bofillem, vyrostla v samém srdci Karlína. Na Corso Court byla aplikována řada šetrných řešení k minimalizaci dopadu budovy na životní prostředí a k výraznému snížení provozních nákladů. Budova má fasádu s bohatým přísunem denního světla, energeticky účinný koncept vytápění, větrání a chlazení. Stejně jako u dalších projektů společnosti Skanska, je i zde kladen velký důraz na kvalitu vnitřního prostředí budovy. Budova je certifikována v kategorii LEED Gold a celý projekt byl realizován technologii BIM (Building Information Modeling). Tento informační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu a v budoucnosti bude u všech projektů podobného typu vyžadován.

Ve střešní kotelně je instalována kaskáda tří stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus GB402 o celkovém výkonu 1800 kW. Kaskáda je řízená z nadřazeného MaR prostřednictvím regulace Logamatic řady 4000.

Realizace: 06/2015

Technické vybavení

 • 3x kotel Logano plus GB402-620
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000
 • 3x neutralizační zařízení NE0.1

Corso Court Karlín (PDF 1.8 MB)

Administrativní centrum Florentinum

Administrativní centrum Florentinum

Charakteristika

Centrum Florentinum je největším administrativním projektem v Praze roku 2013. Při náročném výběrovém řízení byly vyžadovány ekologické úsporné kondenzační kotle, nadstandardní záruka a komplexní služby v podobě záručního a pozáručního servisu.

Florentinum je třetím administrativním projektem v Česku, který získal certifikaci LEED Platinum. Nejvyšší klasifikaci mezinárodního certifikátu LEED Platinum dosáhnou pouze budovy, které aplikují inovativní způsoby snižování energetické náročnosti a obstojí v celé řadě kritérií. Tato náročná kritéria splnily stacionární kondenzační kotle Logano plus SB745-800.

Celkem byly dodány 4 kotle s nízkoemisními přetlakovými hořáky o celkovém výkonu 3200 kW. Pravidelný servis a údržbu zajišťuje servisní oddělení Buderus. Provozovatel je s kotli plně spokojen, protože se dosáhlo očekávaného úsporného provozu a byla potvrzena garantovaná technická data.

Realizace: 09/2013

Technické vybavení

 • 4x kotel Logano plus SB745-800
 • 4x hořák –weishaupt- WM-G10/3-A, ZM-3LN
 • 4x neutralizační zařízení NE0.1
 • 4x regulace Logamatic řady 4000

Administrativní centrum Florentinum (PDF 0.2 MB)

Průmyslové aplikace

Bosch Diesel Jihlava, výrobní závod II

Bosch Diesel Jihlava, výrobní závod II

Charakteristika

Město Jihlava najdeme v kraji Vysočina na historické hranici území Čech a Moravy. Výrobní závod II je umístěn přímo v Jihlavě a rozkládá se na ploše 62.675 m2. Probíhá zde výroba komponent pro systém Common-Rail.

V průběhu roku 2016 proběhla ve dvou etapách výměna zdroje tepla, který slouží k vytápění celého areálu. Původní tři stacionární ocelové kotle (3x 1.150 kW) byly nahrazeny dvěma stacionárními kondenzačními kotli Logano plus SB745 o celkovém výkonu 2.400 kW. Kotle jsou osazeny nízkoemisními dvoupalivovými hořáky na zemní plyn/olej. Zabezpečení chodu kotlů v kombinaci s nadřazeným systémem MaR zajišťují regulační přístroje Logamatic řady 4000.

Realizace: 12/2016

Technické vybavení

 • 2 x kondenzační kotel Logano plus SB745-1200
 • 2 x dvoupalivový hořák Weishaupt WM-GL20N/2-A, ZM-T, 3LN
 • 2 x neutralizační zařízení NE2.0
 • 1 x regulační systém Logamatic řady 4000

Bosch Diesel Jihlava, výrobní závod II (PDF 1.1 MB)

Výtopna Hodkovice nad Mohelkou

Výtopna Hodkovice nad Mohelkou

Charakteristika

Hodkovice nad Mohelkou jsou město v Libereckém kraji a má téměř 3 tisíce obyvatel. Město je vlastníkem společnosti, která provozuje kotelnu pro sídliště Podlesí. Kotelna byla v roce 2012 zrekonstruována a tím došlo k optimalizaci výkonu a snížení ceny pro koncové odběratele.

Nově byly instalovány dva stacionární nerezové

kondenzační kotle Logano plus SB745-1000 s přetlakovými hořáky -weishaupt-. Průměrná účinnost výroby tepla se v roce 2013 pohybovala okolo 98 % a celková účinnost výroby a rozvodu tepla se rekonstrukcí oproti původnímu stavu zlepšila o 10 %. Došlo také ke snížení emisí škodlivin NOx pod 70 mg/m3N.

Realizace: 10/2012

Technické vybavení

 • 2x kotel Logano plus SB745-1000
 • 2x hořák –weishaupt- WM-G20/2-A, ZM-LN
 • 2x neutralizační zařízení NE0.1
 • 2x regulace Logamatic řady 4000

Výtopna Hodkovice nad Mohelkou (PDF 0.1 MB)

Podzemní zásobník plynu – ŠtramberkPodz

Podzemní zásobník plynu – Štramberk

Malebné městečko Štramberk v podhůří Beskyd je rozloženo na svazích Zámeckého vrchu a Bíle hory. Centrální areál podzemního zásobníku plynu se nachází 2 km jihovýchodně od města. Po rekonstrukci kotelny je novým zdrojem tepla pro vytápění, ohřev teplé vody a pro technologii tohoto areálu kaskáda dvou stacionárních nízkoteplotních litinových kotlů Logano GE615-1200 kW. Kotle byly doplněny ke stávajícímu litinovému kotli Logano G334-130 kW, který je již v areálu několik let provozován. Celý systém tří kotlů a otopných okruhů je řízen vyspělou regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Technické vybavení

 • 2 x kotel Logano GE615-1200
 • 2 x hořák -weishaupt- WM-G20/2-A, ZM-LN
 • 1 x regulační systém Logamatic řady 4000

Pohled na nově zbudovanou kotelnu vč. stávajícího kotle Logano G334-130

Podzemní zásobník plynu - Štramberk (PDF 1.1 MB)

ČOV v Písku

ČOV v Písku

Původní čistírna byla uvedena do provozu v roce 1970. Od té doby prošla několika rekonstrukcemi a intenzifikacemi. Ta z roku 2009 byla včetně výměny kotlů. Jeden kotel je vybaven hořákem na spalování bioplynu z čistírny a druhý kotel je vybaven hořákem na zemní plyn. Na čistírnu jsou napojeny kanalizace města Písek, průmyslových zón, obcí Smrkovice, Semice a Nový Dvůr. Datum realizace: 12/2009

Technické vybavení

 • 2 x kotel Logano GE515-400
 • 2x hořák Weishaupt G3/1-E ZMD
 • 2x regulace Logamatic 4212

ČOV v Písku (PDF 0.2 MB)

Vozovna Motol

Vozovna Motol

Tramvajová vozovna Motol je jedna ze sedmi pražských tramvajových vozoven provozovaných Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Historie vozovny sahá až do roku 1937, kdy byla slavnostně předána do provozu. V rozsáhlém areálu vozovny je myčka tramvají, která vyžaduje velké množství teplé vody. Vozovna a kancelářské prostory prošly kompletní rekonstrukcí a otopná soustava byla optimalizována pro využití kondenzační techniky. Zdrojem tepla jsou dva vysoce úsporné stacionární nerezové kondenzační kotle a dva stacionární litinové kotle o celkovém výkonu 1820 kW. Kondenzační kotle jsou provozovány celoročně a v případě špičkové potřeby teplé vody či během zimního období, se připínají nízkoteplotní kotle. Tímto inteligentním řešením kotelny a spínáním kotlů se dosáhlo významných úspor zemního plynu oproti původnímu stavu.

Technické vybavení

 • 2 x kotel Logano plus SB615 — 510 kW
 • 2 x kotel Logano GE515 — 400 kW
 • 4 x regulační přístroj Logamatic 4212
 • 4 x hořák weishaupt WG 40N/1-A,ZM-LN

Vozovna Motol (PDF 0.2 MB)

Garáže Řepy

Garáže Řepy

Garáže Řepy jsou pražské autobusové garáže sloužící městskému dopravnímu podniku pro obsloužení západní a jihozápadní části Prahy. V současné době vypravují garáže Řepy několik desítek denních i nočních linek. Garážovány zde jsou jak standardní, tak i kloubové a nízkopodlažní autobusy. Zdrojem tepla pro garáže jsou dva stacionární ocelové kotle vybavené integrovaným ekonomizérem.

Datum realizace: 6/2008

Technické vybavení

 • 2 x kotel Logano S825L_WT - 1900x10,1900 kW
 • 2 x hořák Dreizler M2001 ARZ

Garáže Řepy (PDF 0.2 MB)