Tepelná čerpadla - Země / Voda

Tepelná čerpadla - Země / Voda

Hlubinný vrt

Hlubinný vrt

Popis

Podstatou tepelného čerpadla země/voda je využívání skutečnosti, že pár metrů pod zemí je konstantní teplota po celý rok. Díky tomu má čerpadlo relativně stálý výkon po celý rok. K vyžití tepla se používají hlubinné vrty až 150 m hluboké. Vrtem o průměru 12-18 mm koluje nemrznoucí etylenglykolová směs (tzv. solanka), která zajišťuje přenos tepla.

Klady

 • Vysoký topný faktor
 • Využití vrtů pro chlazení
 • Levné provozní náklady
 • Není nutný bivalentní zdroj
 • Možnost použití téměř kdekoliv

Zápory

 • Vysoké pořizovací náklady
 • Nutnost stavebního povolení

Vhodné použití

Tepelné čerpadlo země/voda lze použít pro vytápění rodinného domu, teplé vody či ohřev bazénu. V letních měsících lze využít vrtů jako pasivního zdroje chlazení s téměř nulovými náklady na provoz.

Plošný kolektor

Plošný kolektor

Popis

Tepelné čerpadlo odebírá energii pomocí plošného kolektoru umístěného v nezámrzné hloubce 1,2 až 1,5 m. Pro použití plošného kolektoru je potřeba velkého pozemku cca 200 – 400m2, v závislosti na výkonu tepelného čerpadla. Teplo je převáděno plastovým potrubím s nemrznoucí etylenglykolovou směsí (solankou).

Klady

 • Levnější pořízení oproti vrtům
 • Možnost instalace na většině lokalit
 • Nízké provozní náklady
 • Nemá vliv na vegetaci
 • Není nutný bivalentní zdroj

Zápory

 • Plocha nad kolektory nesmí být zastavěna
 • Požadavek přesné pokládky z důvodu vzduchových kapes

Vhodné použití

Tepelné čerpadlo vzduch/voda lze použít pro vytápění rodinného domu nebo pro ohřev teplé či bazénové vody. V praxi je to nejlepší varianta pro běžné rodinné domy.