Pro stávající techniky

Jste naším servisním technikem a máte zájem se přihlásit na školení?

Přihlašte se rychle a hned s naší online přihláškou.
Přijďte se proškolit na produkty Buderus!

Organizační informace ke školení

... na co myslet, než se přihlásím

Každý stávající servisní technik se může zúčastnit školení dle svého vlastního výběru. Školení je ale nutné pro účely vydání platného servisního osvědčení periodicky každé 2 roky opakovat. V případě, že se technik nezúčastní školení značky Buderus déle než 2 roky, je nutné, aby znovu absolvoval příslušné školení, které u něj pozbylo platnosti. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že absolvování školení v intervalu uvedeném výše je podmínkou pro poskytování servisní činnosti.

Pro nové servisní techniky je nezbytné absolvovat nejprve Základní školení (více v Podmínkách školení (PDF 0.9 MB) ).

Pro přihlášení na školení platí povinnost doložení následujících aktuální dokumentů, které jsou také součástí elektronické přihlášky:

V případě zájmu o školení v oblasti:

  • kotlů na tuhá paliva a tepelných čerpadel:
    osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6)
  • plynových zařízení:
    osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6) + osvědčení od TIČR (osvědčení na montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení dle § 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb. v platném znění)

Jednodenní školení - 1.500,- Kč bez DPH za osobu

Cena školení zahrnuje malé občerstvení zajištěné po celý den, oběd a také podklady ke školení v elektronické podobě. Tyto studijní materiály se uchazečům zasílají 2 dny před termínem školení oproti závazné přihlášce. Poplatek za školení neobsahuje případné ubytování při vícedenním školení.

Školení je hrazeno po absolvování školení na základě vystavené faktury, která Vám bude posléze zaslána na Vaši emailovou adresu.

Jestliže se školení nebudete moci zúčastnit, je nutné nám tuto skutečnost sdělit písemně (e-mailem na adresu skoleni@buderus.cz) nejpozději 2 pracovní dny před termínem školení. Při včasném odhlášení nebudou uplatňovány žádné storno poplatky. Pokud se na školení nedostavíte a neodhlásíte se předem, bude Vám fakturována cena za školení v plné výši.

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení školení z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat osoba zodpovědná za školení, která Vám případně nabídne možnost účasti na jiném termínu.

V případě, že se chcete dozvědět o školení více, využijte odkaz níže.

Podmínky školení (PDF 0.9 MB)

Bližší informace k jednotlivým školením Vám poskytne Vaše školicí středisko.
Těšíme se na Vás na školení.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Důležité odkazy

Katalog školení

Přihlašovací formulář

Nenašli jste školení, které hledáte?