Obecně o tepelných čerpadlech

Obecně o tepelných čerpadlech

Vzduch, země nebo studní voda. Nevyčerpatelný zdroj energie pro každého.

Nabídka na tepelná čerpadla

Slunce nám dodává každý den nepředstavitelné množství energie. Tato energie se ukládá do okolního vzduchu, země nebo spodní vody a lze ji využít, i když slunce zrovna nesvítí. Tepelná čerpadla Buderus Logatherm využívají bezplatnou energii okolního prostředí k energeticky úsporné a hospodárné přípravě teplé vody a příjemného tepla k vytápění. Hospodárné využívání tepla Slunce – ke zvýšení teploty energie získané z okolního prostředí slouží čtyři funkční jednotky: výparník, kondenzátor, expanzní ventil a kompresor.

Proč právě tepelné čerpadlo?

Proč právě tepelné čerpadlo?

Důvodů pro zvolení tepelného čerpadla je hned několik. Ty nejdůležitější jsou ale následující tři.

První jsou finance pak ekologie a nakonec technologie.

 • Při myšlence pořízení tepelného čerpadla spoustu lidí odradí jeho cena, která je stále ve srovnání s ostatními druhy zařízení na vytápění o dost vyšší. Důležité však je uvědomit si, že náklady vložené do pořízení se nám vrátí během několika málo let. Při současných cenách energií je průměrná návratnost nákladů kolem 5 let. Se stoupajícími cenami energií se dá předpokládat, že návratnost bude klesat.
 • Elektrický tarif
 • Krátká návratnost
 • Nízké provozní náklady
 • Z 1kW elektřiny získáme 3kW - 4kW tepla

Věděli jste, že můžete zažádat o finanční podporu v kotlíkové dotaci?

Příklad výpočtu podpory:

Instalace splitového tepleného čerpadla se zásobníkem teplé vody a akumulační nádrží v prioritní oblasti. Doložené způsobilé výdaje ve výši 217000,- Kč:

 • Dotace 80%, tj. ve výši 120000,- Kč
 • Bonus za prioritní oblast 7500,- Kč

Žadatel celkem obdrží dotaci 127500,- Kč, tzn. vlastními zdroji se bude podílet pouze ve výši 89500,- Kč

Více informací o kotlíkové dotaci Více informací o tepelném čerpadle Logatherm WPLS.2

Díky tomu, že tepelné čerpadlo nevypouští do ovzduší žádné zplodiny, výrazně přispívá místnímu životnímu prostředí.

Využití tepelného čerpadla nabízí mnoho možností připojení dalších zařízení. Podporuje zapojení solárních panelů na podporu vytápění či ohřevu teplé vody, krbové vložky nebo kotle na el. či plyn. Další možností je dopojení řízeného větrání, či v případě zemních vrtů jejich využití jako pasivní klimatizace s téměř nulovými provozními náklady.

Schéma principu tepelného čerpadla pro vytápění

 • Tepelná čerpadla pro vytápění pracují na principu přenosu tepla získaného ve výparníku (fáze vypařování) z okolního prostředí do chladiva.
 • Kompresor stlačí toto chladivo na vyšší tlak. Touto kompresí se teplota chladiva ještě zvýší.
 • Výměník - kondenzátor (fáze kondenzace) slouží k přenosu tepla na topnou vodu.
 • V expanzním ventilu dojde k expanzi pracovního média a jeho ochlazení.

Důležité odkazy

Výhody tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla - Země / Voda

Tepelná čerpadla - Vzduch / Voda