Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?

Proč musím provést kontrolu kotle?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

Seznam kontrolorů

Stáhněte si přehledný seznam osob pověřených ke kontrole kotlů

Zde

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kontrolu kotlů Buderus mohou tedy provést jen osoby s osvědčením od naší společnosti.

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.

Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.

Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená společností Buderus pokud jsou konstrukčně podobné našim kotlům.