Pro nové techniky

Chcete se stát naším servisním technikem a máte zájem se přihlásit na školení?

Přihlaste se rychle a snadno s naší online přihláškou.
Přijďte se proškolit na produkty Buderus!

Organizační informace ke školení

... na co myslet, než se přihlásím

Pro nové servisní techniky je nezbytné absolvovat Základní školení, po jehož úspěšném absolvování je možné se přihlásit na další školení.

Podrobnější informace naleznete Podmínkách školení (PDF 0.9 MB)

Pro přihlášení na školení platí povinnost doložení následujících aktuální dokumentů, které jsou také součástí elektronické přihlášky:

V případě zájmu o školení v oblasti:

  • kotlů na tuhá paliva a tepelných čerpadel:
    osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6)
  • plynových zařízení:
    osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6) + osvědčení od TIČR (osvědčení na montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení dle § 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb. v platném znění)

  • Čtyřdenní Základní školení plynových zařízení - 5.000,- Kč bez DPH za osobu
  • Třídenní Základní školení tepelných čerpadel - 3.500,- Kč bez DPH za osobu
  • Jednodenní školení tepelných čerpadel - 2.000,- Kč bez DPH za osobu

Cena školení zahrnuje malé občerstvení zajištěné po celý den, oběd a podklady ke školení v elektronické podobě. Tyto materiály se uchazečům zasílají 2 dny před termínem školení oproti závazné přihlášce. Poplatek za školení neobsahuje případné ubytování při vícedenním školení.

Školení je hrazeno po absolvování školení na základě vystavené faktury, která Vám bude po školení zaslána na Vaši emailovou adresu.

Jestliže se školení nebudete moci zúčastnit, je nutné nám tuto skutečnost sdělit písemně (e-mailem na adresu skoleni@buderus.cz) nejpozději 2 pracovní dny před termínem školení. Při včasném odhlášení nebudou uplatňovány žádné storno poplatky. Pokud se na školení nedostavíte a neodhlásíte se předem, bude Vám fakturována cena za školení v plné výši.

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení školení z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat osoba zodpovědná za školení, která Vám případně nabídne možnost účasti na jiném termínu.

V případě, že se chcete dozvědět o školení více, využijte odkaz níže.

Podmínky školení (PDF 0.9 MB)

Bližší informace k jednotlivým školením Vám poskytne Vaše školicí středisko.
Těšíme se na Vás na školení.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Důležité odkazy

Katalog školení

Přihlašovací formulář

Nenašli jste co hledáte?