Zachowaj bezpieczeństwo w czasie epidemii

Informacje dla klientów

Więcej...

Informacje dla Instalatorów i Serwisantów

Więcej...

Prace serwisowe z zachowaniem odległości od innych osób są bezpieczne

Więcej...

Informacje dla hurtowni i sklepów instalacyjnych

Więcej...

Informacje dla klientów

Prace instalacyjne i serwisowe z zachowaniem środków ostrożności są bezpieczne! Można bezpiecznie przeprowadzić konserwację, prace serwisowe i instalacyjne także w wyjątkowych sytuacjach!

Najwyższym priorytetem dla firm serwisowych, konserwacyjnych i instalacyjnych jest zdrowie wszystkich klientów i pracowników. Firmy producenckie czują się także odpowiedzialni wobec klientów i pracowników.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Chcemy pokazać różne środki, których ściśle przestrzegają nasi serwisanci i instalatorzy, aby zagwarantować maksymalną prewencję przed zakażeniem koronawirusem.

Pomimo wyjątkowej sytuacji firma musi być w stanie wykonywać swoje normalne działania w ramach określonych podejmowanych środków ochronnych. Nadejdzie kolejna zima, a nasza konserwacja jest ważna dla niezawodnego działania twojej instalacji grzewczej.

Jeśli nie należysz do grupy ryzyka, prosimy o nieodkładanie koniecznej konserwacji oraz zaplanowanych prac modernizacyjnych i instalacyjno-grzewczych.

Ważne przy tym jest:

 • utrzymywanie zawsze odległości 2 metrów między instalatorem/serwisantem i klientem
 • zgoda na pracę instalatora/serwisanta bez obecności klienta w tym samym pomieszczeniu
 • używanie jednorazowej maseczki ochronnej na twarz lub wielorazowej osłony ust i nosa, którą należy regularnie prać, podczas wizyty serwisanta w domu
 • dokładne mycie rąk mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)

Praca instalatora i serwisanta jest bezpieczna, ponieważ:

 • podróżuje własnym samochodem
 • pracuje sam w kotłowni

Instalatorzy i serwisanci powinni:

 • myć dokładnie i regularnie ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym
 • używać środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek oraz maseczek ochronnych na twarz (w zależności od dostępności) i usuwać je w odpowiedni sposób
 • nie podawać ręki na przywitanie i pożegnanie
 • unikać kontaktów z klientami w tym samym pomieszczeniu
 • utrzymywać odległość 2 metrów od innych osób
 • przestrzegać zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia środków.

Informacje dla Instalatorów i Serwisantów

Stosuj środki ostrożności przy pracach serwisowych.

Informacje dla Instalatorów i Serwisantów

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii, przedstawiamy różne środki ostrożności w postępowaniu z klientami w celu zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa i ochrony.

Serwisant ma jedną wielką zaletę: podróżuje własnym samochodem i zwykle pracuje sam w kotłowni. Podróż powrotną odbywa także sam we własnym samochodzie. Oznacza to, że ryzyko infekcji jest znacznie niższe niż w większości innych grup zawodowych.

Praca może być bezpieczna przy zachowaniu poniższych środków ostrożności:

 • myj ręce regularnie i dokładnie mydłem
 • używaj środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek i usuwaj je w odpowiedni sposób
 • generalnie nie podawaj na przywitanie ręki; ani w kontakcie z klientami, ani w kontaktach z kolegami (uśmiech całkowicie wystarczy zamiast uścisku dłoni)
 • unikaj kontaktów z klientami w tym samym pomieszczeniu
 • utrzymuj odległość 2 metrów od innych osób
 • przestrzegaj zalecanych środków przez Ministerstwo Zdrowia i odpowiedzialne służby.

Dokonywanie zakupów u Dystrybutora

Stosując się do poniższych zaleceń prewencyjnych, dokonywanie zakupów w hurtowniach oraz sklepach instalacyjnych może być bezpieczne.

Ogranicz wizyty osobiste u dostawcy do niezbędnego minimum:

 • sprawdzaj dostępność towaru przez Internet bądź poprzez kontakt telefoniczny ze sprzedawcą
 • składaj zamówieniea internetowo bądź telefonicznie
 • poproś o wysłanie towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przygotowanie towaru do odbioru tak, aby maksymalnie skrócić pobyt w hurtowni do minimum
 • dokonuj płatności za zakupiony towar bezgotówkowo

Gdy sytuacja wymaga jednak wizyty w hurtowni bądź sklepie instalacyjnym:

 • przemyśl zakup zanim skontaktujesz się z dostawcą
 • staraj się omawiać szczegóły zakupu przez telefon, aby uniknąć dłuższego przebywania na terenie sklepu
 • stosuj zasadę utrzymywania odległości 2 metrów od innych osób - w punktach obsługi klienta przestrzegaj zasady separacji, mające zapewnić bezpieczną odległość dla klientów i pracowników
 • korzystaj ze środków higienicznych (żele lub płyny antybakteryjne, maski lub wielorazowe osłony ust i nosa, które należy regularnie prać oraz rękawiczki ochronne)
 • nie podawaj ręki podczas powitania i pożegnania, klientom i współpracownikom (uśmiech całkowicie wystarczy)
 • dokonuj płatności bezgotówkowych (za pomocą karty, aplikacji blik lub przelewów)

W miejscu pracy:

 • przestrzegaj zaleceń Ministerstwa Zdrowia, GIS i innych służb
 • poproś lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych w lokalu przed wizytą pracowników serwisowych
 • regularnie i dokładnie myj ręce mydłem lub dezynfekuj środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)
 • używaj środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek oraz masek ochronnych (lub wielorazowych osłon ust i nosa, które należy regularnie prać) i utylizuj je w odpowiedni sposób
 • nie podawaj ręki podczas powitania i pożegnania, klientom i współpracownikom (uśmiech całkowicie wystarczy)
 • unikaj przebywania z obcymi osobami w tym samym pomieszczeniu
 • utrzymuj odległość 2 metrów od innych osób

Prace serwisowe z zachowaniem odległości od innych osób są bezpieczne

Przestrzeganie powyższych instrukcji jest ważne, z jednej strony w celu ochrony zdrowia pracowników i klientów przed zachorowaniem, a z drugiej strony w celu utrzymania działalności usługowej.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Zdrowie wszystkich pracowników i klientów jest najwyższym priorytetem dla firm serwisowych i instalacyjnych. Jako pracodawcy i usługodawcy ponosimy odpowiedzialność za klientów i pracowników. Jednocześnie ważne jest, o ile to możliwe, zapewnienie ciągłości działalności gospodarczej.

Z perspektywy Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych konserwację, uruchomienie lub rozwiązywanie problemów związanych z przeglądem i naprawą urządzeń grzewczych można przeprowadzić zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Należy przestrzegać zasad higieny i trzymać od innych osób odpowiednią odległość, aby rozprzestrzenianie się wirusa było jak najbardziej ograniczone, a życie osób chronione.

Czy jako serwisant jesteś bardziej narażony na ryzyko podczas pracy?

Bezpieczeństwo pracowników jest najwyższym priorytetem. Czynności wykonywane przez serwisanta nie są bardziej niebezpieczne niż potencjalne ryzyko zarażenia w środowisku prywatnym.

Sytuacja serwisanta nie stała się bardziej krytyczna, jeśli zastosuje się do zalecanych środków ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia i odpowiedzialne służby.

Dzięki podjętym środkom serwisanci nie zwiększają ryzyka infekcji.

Gdzie są sytuacje krytyczne?

Dokładny przebieg kontaktu z klientem na miejscu jest ustalany przez każdą firmę indywidualnie: czy istnieje osobisty kontakt z klientem (w odległości 2 metrów) lub czy dostęp do systemu grzewczego jest wcześniej uzgodniony z klientem telefonicznie (np. udostępnienie miejsca instalacji/konserwacji bez udziału klienta).

Krytyczną sytuacją jest powitanie lub pożegnanie klientów. Ważne jest w każdym przypadku, aby zachować odległość 2 metrów, również podczas chodzenia za klientem do kotłowni.

Jeśli klient chce oglądać przebieg prac, serwisant powinien poprosić go, aby pozwolił mu pracować samemu. Podczas końcowej rozmowy po wykonaniu pracy, należy również zachować niezbędną odległość 2 metrów. Należy też pamiętać o dokładnym myciu rąk po skończonej pracy i korzystaniu ze środków ochrony osobistej (rękawiczki, maski ochronne)!

Czy protokół wykonanej pracy musi być podpisany?

Po wykonaniu czynności serwisowych, klient jest informowany osobiście lub telefonicznie o wykonanej pracy. W porozumieniu z klientem serwisant może na tym zakończyć raport lub przesłać protokół e-mailowo. Obecnie z powodu przepisów higienicznych nie powinniśmy wymagać podpisu klienta. Ten fakt powinien być także zaznaczony przez serwisanta w protokole.

Czy mogę odrzucić zlecenie z obawy przed zarażeniem?

Serwisant jest odpowiedzialny za swoje bezpośrednie bezpieczeństwo w codziennej pracy. Jeśli klient jest w złym stanie zdrowia, powinien anulować zlecenie serwisowe.

Informacje dla hurtowni i sklepów instalacyjnych

Realizowanie bieżących zamówień z zachowaniem środków ostrożności jest bezpieczne!

Informacje dla hurtowni i sklepów instalacyjnych

Firmy handlowe mają szczególną rolę do odegrania w obecnej sytuacji ponieważ są ogniwem pośrednim w łańcuchu dostaw pomiędzy producentami a instalatorami. Wdrożenie wielu działań oraz procedur wewnętrznych mających na celu ochronę pracowników oraz kontynuację i zabezpieczenie biznesu, jest w obecnej sytuacji dla producentów urządzeń i elementów grzewczych priorytetem. Aby zapewnić swoim klientom dokonanie bezpiecznych zakupów, konieczna jest dbałość o zachowanie wszelkich środków ostrożności i higieny.

Zachęcaj odbiorców do korzystania z rozwiązań niewymagających wizyt w placówce:

 • przenieś bezpośredni kontakt z klientem na platformy obsługi zdalnej a realizację spotkań z dostawcami wykonuj wyłącznie za pośrednictwem wideokonferencji, telefonu czy e-mailowo
 • ogranicz lub całkowicie zrezygnuj z kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami dostawców

Jeżeli jednak sytuacja wymaga wizyty klienta zachowaj poniższe środki ostrożności:

 • zapewnij swoim klientom możliwość skorzystania ze środków higienicznych (żele lub płyny antybakteryjne, maski i rękawiczki ochronne)
 • pracownicy powinni używać jednorazowych rękawiczek i masek ochronnych lub wielorazowych osłon ust i nosa, które należy regularnie prać
 • nie podawaj ręki podczas powitania i pożegnania, klientom i współpracownikom (uśmiech całkowicie wystarczy)
 • utrzymuj odległość 2 metrów od innych osób - w punktach obsługi klienta należy wdrożyć zasady separacji mające zapewnić bezpieczną odległość dla klientów i pracowników
 • zadbaj o to, aby klienci wchodzili do jednego pomieszczenia pojedynczo
 • zachęcaj swoich klientów do płatności bezgotówkowych
 • zagwarantuj bezpieczny dostęp do terminala płatniczego (przy zachowaniu odpowiedniej odległości) i dezynfekuj terminal po każdym użyciu
 • miejsca do których mają dostęp osoby z zewnątrz firmy powinny być w miarę możliwości dezynfekowane po każdorazowym kontakcie fizycznym
 • wszystkie osoby z objawami chorobowymi (kaszel, katar itp.) powinny być proszone o opuszczenie punktu obsługi klienta
 • przygotuj odbiór zamówienia przed przyjazdem klienta tak, aby maksymalnie skrócić jego pobyt na terenie firmy
 • w miarę możliwości zorganizuj salę obsługi wirtualnej

Organizacyjnie:

 • pracownicy, którzy nie są niezbędni do funkcjonowania firmy na miejscu, powinni być oddelegowani do pracy zdalnej
 • pracownicy, którzy nie mogą wykonywać pracy w trybie zdalnym należy przeszkolić z zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii oraz wyposażyć w niezbędne środki higieniczne (żele lub płyny antybakteryjne, maski lub wielorazowe osłony ust i nosa, które należy regularnie prać oraz rękawiczki ochronne)
 • należy umieścić w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, magazynowych informacje o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń koronawirusem
 • w miarę możliwości należy monitorować czy dany pracownik lub współpracownik w ciągu ostatnich 14 dni przebywał w rejonach wysokiego ryzyka występowania wirusa, miał kontakt z osobą zarażoną COVID-19, chorą lub poddaną kwarantannie jak również czy ma objawy typu: kaszel, trudności w oddychaniu, gorączkę, złe samopoczucie itp.
 • przeorganizuj miejsca pracy tak, aby pracownicy w miarę możliwości zachowywali bezpieczną odległość 2 m od siebie.

Aktualne informacje oraz zalecenia w sprawie pandemii koronarirusa dostępne są na stronach:

Ministerstwa Zdrowia

Głównego Inspektoratu Sanitarnego