Zachowaj bezpieczeństwo w czasie epidemii

Udostępniamy materiały przygotowane dla Użytkowników oraz Instalatorów i Serwisantów przez Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) w związku z pandemią koronawirusa.

Informacje dla klientów

Prace serwisowe na odległość są bezpieczne!

Można bezpiecznie przeprowadzić konserwację i prace serwisowe także w wyjątkowych sytuacjach!

Najwyższym priorytetem dla firm serwisowych i konserwacyjnych jest zdrowie wszystkich klientów i pracowników. Firmy producenckie czują się także odpowiedzialni wobec klientów i pracowników.

Chcemy pokazać różne środki, których ściśle przestrzegają nasi serwisanci, aby zagwarantować maksymalną prewencję przed zakażeniem koronawirusem.

Pomimo wyjątkowej sytuacji firma musi być w stanie wykonywać swoje normalne działania w ramach określonych podejmowanych środków ochronnych. Nadejdzie kolejna zima, a nasza konserwacja jest ważna dla niezawodnego działania twojej instalacji grzewczej.

Jeśli nie należysz do grupy ryzyka, prosimy o nieodkładanie koniecznej konserwacji.

Ważne przy tym jest:

 • Konieczne jest utrzymywanie odległość 2 metrów między serwisantem i klientem
 • Klient powinien pozwolić technikowi pracować samemu
 • Konieczne jest także utrzymywanie zalecanej odległości przy powitaniu i pożegnaniu

Praca serwisanta jest bezpieczna, ponieważ:

 • Serwisant podróżuje własnym samochodem
 • Pracuje sam w kotłowni
 • Nawet w drodze powrotnej jest sam w samochodzie co znacznie redukuje niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem

Serwisanci powinni stosować się do:

 • Przestrzeganie zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia środków;
 • Mycie rąk regularnie i dokładnie mydłem
 • Używanie środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek (w zależności od dostępności) i usuwanie ich w odpowiedni sposób
 • Nie należy generalnie podawać rąk na przywitanie; ani z klientami, ani ze współpracownikami
 • Unikanie kontaktów z klientami w tym samym pomieszczeniu
 • Na ogół należy utrzymywać odległość 2 metrów od innych osób (klientów i kolegów)

Informacje dla Instalatorów i Serwisantów

Firmy robią wszystko dla twojego bezpieczeństwa. Ty także możesz również wnieść w te działania swój wkład!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który jest wirusem nowego rodzaju, chcielibyśmy przedstawić różne środki ostrożności w postępowaniu z klientami w celu zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa i ochrony.

Serwisant ma jedną wielką zaletę: podróżuje własnym samochodem i zwykle pracuje sam w kotłowni. Podróż powrotną odbywa także sam we własnym samochodzie. Oznacza to, że ryzyko infekcji jest znacznie niższe niż w większości innych grup zawodowych.

Dlatego jego praca może bezpieczna przy przestrzeganiu zalecanych środków ostrożności.

 • Przestrzegamy zalecanych środków przez Ministerstwo Zdrowia i odpowiedziane służby.
 • Myjemy ręce regularnie i dokładnie mydłem.
 • Używamy środków dezynfekujących lub jednorazowych rękawiczek i usuwamy je w odpowiedni sposób.
 • Generalnie nie podajemy na przywitanie rąk; ani w kontakcie z klientami, ani w kontaktach z kolegami (uśmiech całkowicie wystarczy zamiast uścisku dłoni).
 • Unikamy kontaktów z klientami w tym samym pomieszczeniu.
 • Generalnie utrzymujemy odległość 2 metrów od innych osób, zarówno od klientów jak i kolegów.

Prace serwisowe z zachowaniem odległości od innych osób są bezpieczne

Przestrzeganie poniższych instrukcji jest ważne, z jednej strony w celu ochrony zdrowia pracowników i klientów przed koronawirusem, a drugiej strony w celu utrzymania działalności usługowej

Zdrowie wszystkich pracowników i klientów jest najwyższym priorytetem dla firm serwisowych i instalacyjnych. Jako pracodawcy i usługodawcy ponosimy odpowiedzialność za klientów i pracowników. Jednocześnie ważne jest, o ile to możliwe, zapewnienie działalności gospodarczej.

Z perspektywy Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych konserwację, uruchomienie lub rozwiązywanie problemów związanych z przeglądem i naprawą urządzeń grzewczych można przeprowadzić zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w zakresie ochrony osobistej przed zakażeniem się koronawirusem.

Oczekujemy, że współpracownicy będą przestrzegać zasad higieny i trzymania od innych osób odległości w pracy i na osobności, aby rozprzestrzenianie się koronawirusa było jak najbardziej ograniczone, a życie osób z grup ryzyka było chronione.

Czy jako serwisant jesteś bardziej narażony na ryzyko podczas pracy?

Bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym najwyższym priorytetem. Jednak czynności wykonywane przez serwisanta nie są bardziej niebezpieczne niż potencjalne ryzyko zarażenia w środowisku prywatnym.

Sytuacja serwisanta nie stała się bardziej krytyczna, jeśli zastosuje się do zalecanych środków ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia i odpowiedzialne służby.

Serwisant ma jedną wielką zaletę: podróżuje własnym samochodem i zwykle pracuje sam w kotłowni, oraz sam odbywa podróż powrotną także własnym samochodem. Oznacza to, że ryzyko infekcji jest znacznie niższe niż w większości innych grup zawodowych.

W przypadku serwisantów, zwłaszcza „szczególnie wrażliwych”, nie ma „zwiększonego ryzyka infekcji w miejscu pracy”. Dzięki podjętym środkom serwisanci nie zwiększają ryzyka infekcji.

Gdzie są sytuacje krytyczne?

Dokładny przebieg kontaktu z klientem na miejscu jest ustalana przez każdą firmę indywidualnie: czy istnieje osobisty kontakt z klientem (w odległości 2 metrów) lub czy dostęp do systemu grzewczego jest uzgodniony z klientem z wyprzedzeniem przez telefon (dostęp bez klientów).

Krytyczną sytuacją jest powitanie lub pożegnanie klientów. Ważne jest tutaj, aby zachować odległość 2 metrów przy wejściu, również podczas chodzenia za klientem do kotłowni.

Jeśli klient chce oglądać przebieg prac, serwisant powinien poprosić go, aby pozwolił mu pracować samemu. Podczas końcowej rozmowy po wykonaniu pracy, należy również zachować niezbędną odległość 2 metrów. Należy też pamiętać o dokładnym myciu rąk po skończonej pracy!

Czy protokół wykonanej pracy musi być podpisany?

Po wykonaniu czynności serwisowych, klient jest informowany osobiście lub telefonicznie o wykonanej pracy. W porozumieniu z klientem serwisant może na tym zakończyć raport lub przesłać protokół E-mailowo. Obecnie z powodu przepisów higienicznych nie powinniśmy wymagać podpisu klienta. Ten fakt powinien być także zaznaczony przez serwisanta w protokole.

Czy mogę odrzucić zlecenie z obawy przed zarażeniem?

Serwisant jest odpowiedzialny za swoje bezpośrednie bezpieczeństwo pracy w codziennej pracy.

Jeśli widać, że klient jest w złym stanie zdrowia, powinien anulować zlecenie serwisowe.

Aktualne informacje oraz zalecenia w sprawie pandemii koronarirusa dostępne są na stronach:

Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego