Tato internetová stránka využívá cookie pro účely funkčnosti, komfortu a statistik. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit klepnutím na změnu nastavení. Pokud souhlasíte s takovýmto používáním cookie, klepněte prosím na tlačítko Ano, souhlasím (Yes, I agree).

Změna nastavení

Technické informace

  • Provedení ve 3 velikostech o výkonu od 70 kW do 100 kW
  • Výkonový rozsah 15 - 100 %
  • Normovaný stupeň využití až 99,5 % (Hs) / 110,5 % (Hi)

Nízkoenergetické domy, rodinné domy nebo domy pro více rodin, bytové domy, jakož i pro komerční a průmyslové podniky

Provedení ve 3 velikostech o výkonu od 70 kW do 100 kW

Výkonový rozsah 15 - 100 %

Normovaný stupeň využití až 99,5 % (Hs) / 110,5 % (Hi)

Výměník tepla s žebrovanými trubkami s povrchem opatřeným plasmovou polymerizací pro maximální účinnost, dlouhou životnost a snadnou údržbu

Velmi účinný přenos tepla na malém prostoru pomocí šroubovitého pohybu otopné vody v žebrovaných trubkách

Kompaktní rozměry i při velkých výkonech

Optimální využití energie a minimální počet startů hořáku v důsledku modulace výkonu kotlů od 15 - 100 %

Velmi účinný výměník tepla pro celoroční kondenzační provoz

Modulační, rozdílem tlaku regulovaný způsob provozu oběhového čerpadla u kotlů do 70 kW

Nebo modulační, výkonem regulovaný způsob provozu oběhového čerpadla u všech výkonů

Možnost použití hydraulik bez přepouštěcího ventilu, protože není požadován minimální objemový průtok kotlem

Oběhové čerpadlo umožňující způsob provozu kotle řízeného dle tlakové diference nebo výkonu, pro maximální využití kondenzační techniky (až do 45 kW)

Samočinná regulace oběhového čerpadla umožňuje automatické přizpůsobení kotle na všechny druhy otopných soustav

U kotlů o výkonu 70 až 100 kW je oběhové čerpadlo řízeno dle výkonu

Logamax plus GB162-70

Logamax plus GB162-85

Logamax plus GB162-100

Klasifikace označuje energetickou účinnost určitého výrobku. Klasifikace jiných výrobků konstrukční řady se případně mohou lišit.