Nástěnné kotle

Nástěnné kotle

Výkon do 50 kW

Byt Královské Vinohrady
Byt Královské Vinohrady

V jednom z bytů v bytovém domě na Královských Vinohradech proběhla výměna starého plynového kotle z roku 1988. Nedostatek náhradních dílů, vysoká poruchovost a velmi zajímavá nabídka moderního plynového kondenzačního kotle přiměla váhavého investora k výměně starého kotle. Kompletní výměna kotle, regulace a odkouření proběha během jednoho dne.

Byl použit kotel s průtokovým ohřevem teplé vody Logamax plus GB122i-24K s bezdrátovým regulátorem Logamatic RC200 RF. Zákazník u nové instalace oceňuje kompaktní rozměry, tichý provoz, velký rozsah modulace výkonu kotle od necelých 3 kW, mimořádný komfort přípravy teplé vody a líbila se mu rychlost provedené výměny kotle.

Realizace: 4/2021

Technické vybavení

 • 1x nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB122i-24 K
 • z 1x bezdrátový regulační přístroj Logamatic RC200 RF

Byt Královské Vinohrady (PDF 0.3 MB)

RD v Českých Budějovicích
RD v Českých Budějovicích

Novostavbu dvoupodlažního rodinného domu se třemi bytovými jednotkami nalezneme nedaleko Českých Budějovic. Všechny bytové jednotky jsou vytápěny pomocí kombinace podlahového vytápění s otopnými tělesy.

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je v každém bytě instalován nástěnný plynový kondenzační kotel Logamax plus GB122i o výkonu 24 kW, který nabízí modulaci výkonu již od 3 kW. Je tedy zajištěn nízký startovací výkon pro vytápění během přechodových období, ale také je stále k dispozici velký výkon 24 kW pro ohřev teplé vody v zásobníku Logalux S120/5.

Pro ovládání vytápění je použit regulátor Logamatic RC310 s venkovním čidlem.

Realizace: 10/2021

Technické vybavení

 • 3x nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB122i-24
 • 3x zásobník teplé vody Logalux S120/5 W-B
 • 1x regulační přístroj Logamatic RC310

RD v Českých Budějovicích (PDF 0.5 MB)

 Výrobní závod Trumf
Výrobní závod Trumf

Výrobní závod společnosti TRUMF International s.r.o. najdeme v obci Dolní Újezd nedaleko Lipníku nad Bečvou. Vyrábí se zde kvalitní koření a kořenící směsi. Po areálu je rozmístěno celkem 5 zdrojů tepla.

Původním zdrojem tepla byly plynové kondenzační kotle Logamax plus GB112 různých výkonů v kombinaci s tepelnými čerpadly vzduch-voda Logafix WPL. Tepelná čerpadla jsou po 12 letech stále v dobré kondici, takže se přistoupilo k modernizaci plynových kotlů. Nově jsou tedy v areálu instalovány nástěnné kondenzační kotle Logamax plus GB192-50i a také jeden kotel GB122i-24 K. U zdrojů, kde kotle spolupracují s tepelnými čerpadly, je použita regulace Logamatic 5313 s modulem FM-AM pro alternativní zdroje tepla.

Realizace: 06/2021

Technické vybavení

 • 5x kondenzační kotel Logamax plus GB192-50i
 • 1x kondenzační kotel Logamax plus GB122i-24 K
 • 1x regulační systém Logamatic 5000

Výrobní závod Trumf (PDF 0.3 MB)

Sportovní hala Kamenice n. Lipou

Sportovní hala Kamenice n. Lipou

Město Kamenice nad Lipou najdeme v kraji Vysočina asi 20 km jihozápadně od Pelhřimova. Na okraji obce se nachází sportovní areál, kde došlo k modernizaci vytápění sportovní haly. Objekt byl plynofikován a původní elektrokotel byl nahrazen kaskádou dvou nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB192-50i, které slouží jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Teplá voda je zajišťována nabíjecím systémem teplé vody Logalux SLP2/3 E v kombinaci s pohotovostním zásobníkem Logalux SF o objemu 500 l.

Tento systém ohřevu TV je výhodný pro obdobné instalace, kde dochází k nárazovým velkým odběrům teplé vody. Kaskáda kotlů, otopný okruh a nabíjecí systém teplé vody je řízen regulačním systémem Logamatic EMS plus.

Realizace: 09/2020

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logamax plus GB192-50i
 • 1x nabíjecí systém teplé vody Logalux SLP2/3 E
 • 1x zásobník teplé vody Logalux SF500.5 S-B
 • 1x regulační systém Logamatic EMS plus

Sportovní hala Kamenice (PDF 0.1 MB)

Rodinný dům v Brdech

Rodinný dům v Brdech

Charakteristika

Novostavbu přízemního rodinného domu se sloupy z Douglasky tisolisté nalezneme v Brdech ve Středočeském kraji. Vytápění domu je kompletně pomocí podlahového vytápění. Jelikož byla na pozemku plynová přípojka, byl zvolen jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody nástěnný plynový kondenzační kotel. Instalovánje kotel Logamax plus GB192-15i, který nabízí modulaci výkonu již od 2,5 kW.

Je tedy zajištěn nízký startovací výkon pro vytápění během přechodových období, ale také je stále k dispozici velký výkon 19 kW pro ohřev teplé vody v zásobníku Logalux S120/5. Pro ovládání vytápění je použit regulátor Logamatic RC310 s modulem KM100 pro vzdálené ovládání systému přes aplikaci MyDevice v chytrém mobilním zařízení.

Realizace: 09/2018

Technické vybavení

 • 1x nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB192-15i
 • 1x zásobník teplé vody Logalux S120/5 S
 • 1x regulační přístroj Logamatic RC310

Rodinný dům v Brdech (PDF 0.3 MB)

Výrobní hala Hněvotín

Výrobní hala Hněvotín

Charakteristika

Obec Hněvotín se nachází v blízkosti Olomouce na příjezdu po dálnici D46. Na okraji obce v průmyslové zóně najdeme novostavbu výrobní haly s přilehlou administrativní budovou.

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda dvou nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB192-50i. K ohřevu teplé vody slouží zásobník Logalux SU o objemu 500 l. Kaskáda kotlů, otopné okruhy a ohřev teplé vody je řízen regulačním přístrojem Logamatic RC300 s kaskádovým modulem MC400 a dalšími rozšiřovacími moduly.

Realizace: 04/2017

Technické vybavení

 • 2x kondenzační kotel Logamax plus GB192-50i
 • 1x zásobník teplé vody Logalux SU500.5W-C
 • 1x regulační systém Logamatic EMS plus

Výrobní hala Hněvotín (PDF 0.8 MB)

Rodinný dům v Praze

Rodinný dům v Praze

Ve dvougeneračním rodinném domě v Praze byl původním zdrojem tepla pro vytápění plynový kotel 30 kW z litiny (r.v. 1998) a přímotopný plynový ohřívač teplé vody o objemu 150 litrů. Vzhledem k vysokým nákladům na provoz uvedených zařízení a zvyšujícím se nárokům na potřebu teplé vody přistoupili majitelé v roce 2013 k instalaci kondenzačního kotle Buderus s výkonem 25 kW a bivalentního zásobníku teplé vody o objemu 400 litrů pro napojení na solární systém. Otopná soustava byla doplněna deskovými otopnými tělesy Buderus, aby se docílilo nižšího teplotního spádu otopné vody a tím se zvýšily finanční úspory.

Součástí systémové dodávky Buderus byla kromě kotle, bivalentního zásobníku teplé vody a otopných těles také expanzní nádoba, systémový odvod spalin a ekvitermní regulace RC300.

Následující rok byla otopná soustava vybavena solárním ohřevem teplé vody tedy připojením solární stanice s elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem a třemi kolektory Logasol SKS4.0-w značky Buderus do bivalentního zásobníku instalovaného v první etapě obnovy otopné soustavy.

Realizace: 09/2014

Technické vybavení

 • 1x kondenzační kotel Logamax plus GB162–25
 • 1x bivalentní solární zásobník Logalux SM400/5 E
 • 3x solární kolektor Logasol SKS4.0-w
 • 1x regulační přístroj Logamatic RC300
 • 1x solární modul MS100

Reference RD Praha (PDF 0.7 MB)

Rodinný dům H. Počernice

Rodinný dům H. Počernice

Tento rodinný dům je ukázkou použití systémové techniky Buderus v praxi. Vytápění a ohřev teplé vody v řadovém rodinném domě je zajišťován nástěnným plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 35 kW. Pro ohřev teplé vody a ohřev venkovního bazénu je instalován solární system s výkonnými trubicovými kolektory Vaciosol. Kolektory jsou rozděleny na dvě kolektorová pole, východní a západní. Moderní solární regulace řídí přepínání mezi těmito poli, nabíjení stratifikačního zásobníku teplé vody a také nahřívání bazénové vody přes deskový výměník

Technické vybavení

 • 1 x kotel Logamax plus GB162-35
 • 2 x regulátor Logamatic řady 4000
 • 6 x kolektor Vaciosol CPC12
 • 1 x zásobník Logalux SL400
 • 1 x regulátor Logamatic SC40

Nástěnný kondenzační kotel Logamax plus GB162 je instalován v koupelně rodinného domu.

Rodinný dům Horní Počernice (PDF 0.3 MB)

Bytový dům Na Poustkách v Praze

Bytový dům Na Poustkách v Praze

Zrekonstruovaný panelový dům s 18 bytovými jednotkami se nachází na Praze 4 Komořanech. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody byly původně čtyři stacionární plynové litinové kotle o celkovém výkonu 148 kW. Kotelna je nově osazena kaskádou dvou nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-45 a je optimálně řízena ekvitermní regulací Buderus Logamatic řady 4000. Úspory se prokázaly již během letního provozu na ohřev teplé vody, kdy spotřeba plynu klesla o více než 50 % oproti původním kotlům. Obdobné úspory lze očekávat také pro vytápění.

Realizace: 06/2011

Technické vybavení

 • 2 x kotel Logamax plus GB162 — 45 kW
 • 1 x regulační přístroj Logamatic 4121
 • 1 x kaskádový modul FM456

Původní neúčinné stacionární kotle.

Bytový dům Na Poustkách v Praze (PDF 0.1 MB)

V technické místnosti najdeme prvky solárního systému: solární stratifikační zásobník o objemu 400 litrů, čerpadlové skupiny, solární regulaci a také potrubí ukázkově zaizolované černou kaučukovou izolací.

Bytový dům Na Poustkách v Praze

Bytový dům V Kamenici

Kamenice je obec ležící v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Uprostřed obce je situován bytový dům s 23 bytovými jednotkami. Obyvatelé SVJ si lokálně v každém bytě ohřívají teplou vodu a na vytápění mají centrální kotelnu. Ta byla před modernizací vybavena starými a již nespolehlivými kotli. Navíc sehnat pro ně pravidelný servis a náhradní díly byl nadlidský úkol. Společně se tedy obyvatelé rozhodli pro výměnu starých kotlů za nové úsporné kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB192i-50.Celkem tři kotle v kaskádě, které jsou optimálně řízeny regulací Logamatic. Kromě kotlů, tak vyměnili i oběhová čerpadla, takže do budoucna šetří nejen zemní plyn, ale i elektrickou energii.

Realizace: 09/2022

Technické vybavení

 • 3x kondenzační kotel Logamax plus GB192i-50
 • 1x regulační systém Logamatic EMS plus
Bytový dům v Kamenici (PDF 0.3 MB)

Výkon do 100 kW

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice

Charakteristika

Město Hranice se nachází v okrese Přerov v Olomouckém kraji. V areálu Střední průmyslové školy Hranice došlo ke zrušení centrální kotelny a byly vybudovány dvě nové plynové kotelny.

V jedné kotelně je novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody kaskáda tří nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-85 V2 o celkovém výkonu 255 kW. Druhá kotelna je vybavena kaskádou dvou nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-45. Ohřev teplé vody je zajišťován v zásobnících Logalux SU400/5 W. Kaskáda kotlů, otopné okruhy i ohřev teplé vody je řízen regulačním přístrojem Logamatic řady 4000.

Realizace: 04/2017

Technické vybavení

 • 3 x kotel Logamax plus GB162-85 V2
 • 2 x kotel Logamax plus GB162-45
 • 2 x zásobník Logalux SU400/5 W
 • 2 x neutralizační zařízení NE 0.1
 • 2 x regulační systém Logamatic řady 4000

Střední průmyslová škola Hranice (PDF 0.1 MB)

Domov pro seniory Hořice

Domov pro seniory Hořice

Areál Domova pro seniory se nalézá na okraji města Hořice. V objektu byla provedena rekonstrukce původní předimenzované kotelny. Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je nyní kaskáda nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-100 o celkovém výkonu 500 kW. Ohřev teplé vody je zajišťován přes nabíjecí systém a 1000 l zásobník Logalux SF1000.

Technické vybavení

 • 5 x kotel Logamax plus GB162-100
 • 5 x modul EM10
 • 1 x zásobník Logalux SF1000
 • 1 x neutralizační zařízení NE 0.1

Dům pro seniory Hořice (PDF 0.5 MB)

Autosalon Porsche Plzeň

Autosalon Porsche Plzeň

Autosalon Porsche Plzeň nalezneme v Plzni na Borských polích. Novým hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda pěti nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-80/100 o celkovém výkonu 460 kW. Kotle jsou umístěny prostřed místnosti na kaskádové jednotce v řadě vedle sebe, protože to vyžadovala dispozice kotelny. Ohřev teplé vody je zajišťován v zásobníku Logalux SU500.

Technické vybavení

 • 3 x kotel Logamax plus GB162-100
 • 2 x kotel Logamax plus GB162-80
 • 5 x modul EM10
 • 1 x zásobník Logalux SU500
 • 1 x neutralizační zařízení NE 0.1

Hlavní pohled na budovu autosalonu

Autosalon Porche Plzeň (PDF 0.3 MB)

Panský dvůr – Dolní Počernice

Panský dvůr – Dolní Počernice

Charakteristika

Historie bývalého mlýna se váže k roku 1862. Jeho architektura byla inspirována tehdy módními motivy anglické novogotiky. Prostor starého mlýna nabízí ideální propojení české tradice a mlynářského řemesla s moderní italskou gastronomií.

Při kompletní rekonstrukci objektu, která byla dokončena v roce 2013, byla nově vybudována plynová kotelna.

Byla zvolena kaskáda ověřených nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-100, které jsou zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody.

Realizace 05/2013

Technické vybavení

 • 2 x kotel Logamax plus GB162-100

Reference Pansky dvur CZ (PDF 0.3 MB)