Aktuálne témy

Značka Buderus je svojím portfóliom produktov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie pripravená na energetickú triedu A0.

ďalšie informácie

Od uvedenia značky Buderus na slovenský trh ubehlo neuveriteľných 25 rokov. Za toto štvrťstoročie svôjho pôsobenia sa značka vyprofilovala na popredného experta na systémové riešenia zdrojov tepla.

ďalšie informácie

Pri výbere nového kotla je jednou z dôležitých otázok jeho predpokladaná životnosť. Pre dlhodobú investíciu voľte zariadenia s hliníkovým výmenníkom tepla.

ďalšie informácie

reálne skúsenosti s aplikáciou Buderus EasyControl v podaní nemeckej tesárky Juliane Buss.

ďalšie informácie

Komplexné riešenie od jedného dodávateľa, to je veľká výhoda vykurovania od systémových odborníkov Buderus.

ďalšie informácie

Národný projekt Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR.

ďalšie informácie

Vážení zákazníci, plynové spotrebiče sú vyhradené plynové zariadenia. Pre Slovenskú republiku sú povolené na predaj, inštaláciu a prevádzku iba tie spotrebiče, ktoré sú pre SR schválené notifikovanou inšpekčnou a certifikačnou organizáciou v Slovenskej republike a sú dodávané s príslušným Prehlásením o zhode - EU. S tým je spojená aj naša zákonom stanovená povinnosť pri uplatnení zodpovednosti za vady výrobku.

ďalšie informácie

Hliník a zliatiny hliníka sa používajú stále viac pre ich vynikajúcu tepelnú vodivosť v teplovodných vykurovacích systémoch. Napríklad voči ušľachtilým oceliam dosahujú viac ako 10-násobne lepší prenos tepla. Pretože ale hliník nie je celkom ušľachtilý kov, úprave vody treba venovať mimoriadnu pozornosť.

ďalšie informácie

Na akom vývojovom stupni je solárna technológia resp. je solárne vykurovanie také spoľahlivé ako klasické typy vykurovania?

ďalšie informácie

Jedným z najdôležitejších opatrení úspor palív a energie je zavádzanie nových technických zariadení s vysokou účinnosťou do technologických procesov. Pri návrhoch nových zdrojov tepla alebo rekonštrukciách môžu byť takýmto zariadením plynové kondenzačné kotly. Vysokou účinnosťou spaľovania umožňujú lepšie využiť potenciál plynu a tým znížiť jeho spotrebu.

ďalšie informácie

Rozhodnite sa ako chcete využiť túto bezplatnú energiu: na kúrenie, výrobu energie alebo ohrev úžitkovej a pitnej vody.

ďalšie informácie

Platíte veľa za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody? Určite poznáte ten pocit, keď Vás nepríjemne prekvapia mesačné platby záloh na energie a služby. Podstatnú časť záloh spojených s bývaním tvoria platby za teplo a teplú úžitkovú vodu. V súčasnosti odporúčaná cena 1GJ tepla ÚRSO je 530 Sk/GJ a v mnohých prípadoch je táto cena aj vyššia...

ďalšie informácie

Spojenie vysokej kvality a nízkej ceny predstavujú v sortimente Buderus práve kondenzačné kotly. Tieto produkty patria už roky medzi najobľúbenejšie zariadenia našich zákazníkov a to nielen pre ich vysoko ekonomickú prevádzku a prijateľné cenové relácie.

ďalšie informácie

V poslednom období sú čoraz častejšie v popredí vykurovacie zariadenia na spaľovanie dreva. Pre niektorých tieto zariadenia predstavujú výhodu z hľadiska dostupnosti palivového dreva, energetického prínosu a využitia ponúkanej tepelnej energie, pre iných nevyhnutnosť s vedomím nízkych platieb za vykurovanie. Romantici zasa ocenia nostalgickú a príjemnú náladu, ktorú vyvolá praskanie horiaceho dreva a tancujúce ohnivé plamienky. Nech sú dôvody rozhodnutia spaľovania dreva ako zdroja tepelnej energie akékoľvek, BUDERUS ponúka množstvo variantov aj v tejto oblasti.

ďalšie informácie

V poslednom období možno v regióne severného Slovenska sledovať úkaz, ktorý sa sem vrátil po dvadsiatich rokoch. Nad zasneženou dedinou v údolí sa rozprestiera mračno dymu a spalín. Po plynofikácii sme si od tohoto javu odvykli, zvýšenie cien zemného plynu nás však núti k úspornosti. Problémom však zostáva spaľovanie nízkokvalitného pevného paliva, uhoľných kalov, či dokonca priamo odpadu. Je tak možné šetriť, ale nie naše zdravie - exhaláty takýchto palív musíme dýchať všetci.

ďalšie informácie

Ak vyžadujete od vášho kúrenia maximálny výkon, je kondenzačná technika firmy BUDERUS pre Vás to správne. Práve kompaktný závesný kotol Logamax plus GB142 ušetrí výrazne viac energie ako iné kotly a svoju službu vykonáva na najmenšom možnom priestore.

ďalšie informácie

Slnko je náš najväčší dodávateľ energie, dodávky tepla nám však neúčtuje. Nielen v zahraničí, ale aj u nás sa stále viac kladie dôraz na ochranu prírody a ekologické vykurovanie bez emisií. Inými slovami, využívanie slnka ako zdroja energie sa stalo bežnou záležitosťou.

ďalšie informácie

Aj na Slovenku sa približujme celosvetovému trendu v oblasti používania nástenných kondenzačných kotlov. V západnej Európe sa v súčasnej dobe nainštaluje viac kondenzačných ako nekondenzačných kotlov. Dôvodov je viac, no medzi hlavné patria úspora nákladov na vykurovanie, ochrana životného prostredia a daňové zvýhodnenia. Hoci nie ešte v takomto meradle ale zo značným nárastom oproti predchádzajúcim rokom sa tento fakt prejavuje aj u nás.

ďalšie informácie

Keď začínate s modernizáciou či rekonštrukciou vášho domu či bytu a s tým spojenou výmenou vykurovacieho systému, určite budete potrebovať kvalitné vykurovacie telesá.

ďalšie informácie