TechCON

TechCON

TechCON je moderný grafický výpočtový software určený pre návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania a zdravotechniky , pracuje pod operačnými systémami Windows XP/Windows 7/Windows 10. Je tvorený z dvoch navzájom prepojených modulov: Tepelné straty a Ústredné vykurovanie.

Program rieši výpočet tepelných strát budov, spracovanie projektovej dokumentácie v 2D a 3D priestore, dimenzovanie vykurovacích sústav, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, výpočet podlahového vykurovania a špecifikáciu prvkov spolu s celkovou cenovou kalkuláciou.

TechCON umožňuje načítať projekt vo formátoch DWG a DXF, z ktorého vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacích a odkazových čiar. Nakoľko je DXF univerzálny formát pre CAD, môže projektant do TechCONu načítať projekt z ľubovoľného iného CAD systému. Výsledný projekt je možné exportovať do súboru DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov HTML a XLS.

Viac informácií na www.techcon.sk

Aktuálnu verziu nájdete tu:

Aktuálnu verziu