Bufory c.o.

Bufory c.o.

Przeznaczone do magazynowania wody (akumulowania energii cieplnej).

Logalux PW

Logalux PW

  • Linia zbiorników buforowych do pomp ciepła, kotłów stałopalnych
Logalux P (...M)

Logalux P (...M)

  • Linia zbiorników buforowych z możliwością podłączenia kilku źródeł ciepła i odbiorników ciepła
Logalux PR

Logalux PR

  • Linia zbiorników buforowych z wewnętrzną płytą stratyfikacyjną zapobiegającą mieszaniu się wody wewnątrz zasobnika, przeznaczonych do podłączenia kilku źródeł ciepła
Logalux PNR

Logalux PNR

  • Linia zaawansowanych technicznie zbiorników buforowych wyposażonych w wężownicę grzewczą oraz wewnętrzną płytą stratyfikacyjną zapobiegającą mieszaniu się wody wewnątrz zasobnika, przeznaczonych do podłączenia kilku źródeł ciepła oraz kolektorów słonecznych
Logalux PRZ

Logalux PRZ

  • Linia zaawansowanych technicznie zbiorników buforowych wyposażonych w wewnętrzną płytę stratyfikacyjną oraz płytę separacyjną zapobiegającą mieszaniu się wody wewnątrz zasobnika, przeznaczonych do podłączenia kilku źródeł ciepła
Logalux PNRZ

Logalux PNRZ

  • Linia zaawansowanych technicznie zbiorników buforowych wyposażonych w wężownicę grzewczą oraz wewnętrzną płytą stratyfikacyjną i separacyjną zapobiegającą mieszaniu się wody wewnątrz zasobnika, przeznaczonych do podłączenia kilku źródeł ciepła oraz kolektorów słonecznych