Przejdź do treści głównej

Regulatory solarne

Zaawansowane jednostki sterowania instalacją solarną.

Istniejący system ogrzewania można niezależnie od układu regulacji wyposażyć w instalację solarną Buderus - zadanie regulowania instalacji solarnej przejmie wtedy urządzenie Logamatic SC20 lub SC300 z modułem solarnym MS200 lub MS100.

Lorem ipsum

Regulatory solarne

Regulatory solarne to urządzenia przeznaczone do zarządzania pracą układu obiegu solarnego. Współpracują z kolektorami słonecznymi oraz łączą instalację solarną z systemem grzewczym lub urządzeniami przeznaczonymi do podgrzania c.w.u.

Czym są regulatory solarne?

Czym są regulatory solarne?
Regulatory solarne są urządzeniami elektronicznymi, które służą do sterowania układem obiegu solarnego. Ich głównym zadaniem jest efektywne zarządzanie pracą obiegu, a także zapewnienie bezpieczeństwa całemu systemowi. Regulator solarny monitoruje zarówno kolektory, jak i zasobnik ciepłej wody dopasowując pracę kolektorów do potrzeb systemu grzewczego lub zaopatrzenia w c.w.u.
Regulator może być odrębnym urządzeniem – wówczas zwykle ma postać niewielkiej, estetycznej obudowy z wyświetlaczem, przyciskami lub pokrętłami, albo z ekranem dotykowym. Regulatory mogą także stanowić element stacji solarnych.

Jak działają regulatory solarne?

Kolektory solarne mogą służyć do podgrzania c.w.u., ale są wykorzystywane także jako element instalacji grzewczej. W naszym klimacie nie występują samodzielnie, lecz we współpracy z innymi źródłami ciepła grzewczego oraz c.w.u., np. kotłami gazowymi czy pompami ciepła.

Niezależnie jednak od tego, czy kolektory współpracują z innymi źródłami ciepła, czy występują niezależnie, zawsze wymagają sterowania. Za zarządzanie ich pracą odpowiadają regulatory solarne. Te urządzenia monitorują temperaturę wody w zasobniku oraz temperaturę kolektorów i optymalnie zarządzają pracą układu tak, żeby jak najefektywniej wykorzystać energię pozyskiwaną z OZE – promieniowania słonecznego.

Jednocześnie regulatory odpowiadają za bezpieczeństwo układu solarnego. Monitorują temperaturę zarówno zasobnika, jak i kolektorów, chroniąc urządzenia przed przegrzaniem.

Jakie są zalety regulatorów solarnych?

Regulator solarny jest niewielkim urządzeniem, które automatycznie zarządza pracą całego systemu solarnego oraz ewentualną współpracą kolektorów słonecznych z innym urządzeniem służącym do podgrzania c.w.u. czy c.o., np. kotłem grzewczym albo pompą ciepła. Wysokiej jakości regulatory pozwalają nie tylko na sterowanie układem solarnym, ale także na stałe monitorowanie parametrów pracy kolektorów oraz zasobnika czy bufora.
Użytkownik jest informowany o prawidłowej pracy urządzeń za pomocą prostej, graficznej wizualizacji oraz danych, które łatwo pozyskać za pomocą przycisków (pokręteł) czy ekranu dotykowego. Warto podkreślić, że regulator poinformuje użytkownika również o nieprawidłowościach w pracy urządzeń, a także podejmie odpowiednie działania, żeby zapobiec uszkodzeniom, np. zatrzymując pompę obiegu solarnego, jeśli temperatura zasobnika osiągnie maksimum.
Jakie są zalety regulatorów solarnych?

Regulator solarny – kiedy warto go zamontować?

Regulatory solarne stanowią element każdej instalacji opartej o kolektory słoneczne, dlatego są w niej niezbędne. Oczywiście większość systemów solarnych pozwala na pewną swobodę wyboru i użytkownik może zwykle zadecydować o stopniu zaawansowania danego regulatora.

Warto podkreślić, że w przypadku nowo projektowanych instalacji grzewczych i c.w.u. wspomaganych przez kolektory słoneczne, korzystniej jest się zdecydować na pakiety solarne z regulatorami wbudowanymi w stacje solarne. Natomiast w przypadku montażu kolektorów i integrowaniu obiegu solarnego z istniejącym źródłem ciepła zwykle instalator zaproponuje regulator solarny w formie odrębnego urządzenia.

Czym wyróżniają się regulatory solarne oferowane przez firmę Buderus?

Marka Buderus to szeroka oferta regulatorów solarnych, które umożliwiają elastyczne podejście do zarządzania obiegiem kolektorów słonecznych. Firma pozwala nie tylko na tworzenie systemów grzewczych wspieranych przez OZE od podstaw, ale także na współpracę kolektorów z istniejącymi źródłami ciepła, niezależnie od tego, czy są to nowoczesne pompy ciepła, kotły gazowe kondensacyjne lub tradycyjne, czy kotły na paliwa stałe albo zasilane olejem opałowym.
Czym wyróżniają się regulatory solarne oferowane przez firmę Buderus?