Przejdź do treści głównej

Pompy ciepła gruntowe

Pompy ciepła typu glikol-woda

Energia odnawialna jest energią przyszłości, a pompy ciepła są idealnym rozwiązaniem, aby efektywnie i ekologicznie wykorzystywać tę bezpłatną energię do ogrzewania naszych domów. Dzięki nim chronimy środowisko naturalne, swój portfel i stajemy się bardziej niezależni od międzynarodowych uwarunkowań polityczno-ekonomicznych.

Pompy ciepła typu glikol-woda pozyskują energię cieplną z gruntu poprzez
instalację dolnego źródła ciepła. Wykonuje się ją na dwa sposoby: jako
poziomy lub pionowy wymiennik gruntowy. Od głębokości 15 m gleba ma stałą temperaturę 10°C i doskonale nadaje się do wykonania odwiertu pod sondę (pionowy kolektor gruntowy).

Logatherm WPS K-1

Logatherm WPS K-1

Nowa generacja pomp ciepła serii WPS K-1 pozyskujących energię cieplną z gruntu. W urządzeniu z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 185 litrów, położono szczególny nacisk na zwiększenie efektywności oraz ograniczenie emisji hałasu. Poprzez zainstalowanie energooszczędnych pomp obiegowych górnego i dolnego źródła współczynnik efektywności grzewczej COP wynosi nawet 4,8. Zastosowanie nowego czynnika chłodniczego oraz nowej sprężarki pozwoliło na zwiększenie wydajności.

 • Ogrzewanie, ciepła woda i chłodzenie (wyposażenie dodatkowe)
 • Wbudowany 185l zasobnik ciepłej wody; wbudowany moduł internetowy*(wyposażone dodatkowe)
 • Klasa energetyczna A++
 • Działanie samodzielne lub współpraca z innym źródłem ciepła
Logatherm WPS-1

Logatherm WPS-1

Nowa generacja pomp ciepła serii WPS-1 pozyskujących energię cieplną z gruntu. W urządzeniu, położono szczególny nacisk na zwiększenie efektywności oraz ograniczenie emisji hałasu. Poprzez zainstalowanie energooszczędnych pomp obiegowych górnego i dolnego źródła współczynnik efektywności grzewczej COP wynosi nawet 4,8. Zastosowanie nowego czynnika chłodniczego oraz nowej sprężarki pozwoliło na zwiększenie wydajności.

 • Ogrzewanie, ciepła woda i chłodzenie (wyposażenie dodatkowe)
 • Bez wbudowanego zasobnika ciepłej wody; wbudowany moduł internetowy*(wyposażone dodatkowe)
 • Klasa energetyczna A++
 • Działanie samodzielne lub współpraca z innym źródłem ciepła
Lorem ipsum

Dowiedz się więcej

Pompy ciepła gruntowe

Pompy ciepła gruntowe pobierają energię cieplną z gruntu i przekształcają ją w ciepło użytkowe przeznaczone do ogrzewania budynków oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej. Stanowią rozwiązanie alternatywne dla powietrznych pomp ciepła i doskonale sprawdzają się w naszym klimacie.

Gruntowe pompy ciepła – czym są?

Gruntowe pompy ciepła – czym są?
Gruntowe pompy ciepła to urządzenia, które służą do pozyskiwania energii cieplnej z gruntu. Uważane są za rozwiązanie ekologiczne i energooszczędne, ponieważ pozyskują energię z ziemi, czyli źródła, które jest nieograniczone pod względem zasobów, a także darmowe. Oczywiście pompy potrzebują do pracy energii elektrycznej, jednak pobór prądu przez te urządzenia jest stosunkowo niewielki w porównaniu np. z kotłami elektrycznymi. Warto podkreślić, że wspierając zasilanie w energię elektryczną fotowoltaiką, można znacząco ograniczyć pobór prądu z sieci elektroenergetycznej.

Jak działają gruntowe pompy ciepła?

Każda gruntowa pompa ciepła odbiera energię cieplną z gruntu, a następnie przekształca ją w ciepło użytkowe i zasila instalację grzewczą. System ogrzewania z wykorzystaniem gruntowej pompy ciepła składa się z kilku elementów:

 • tzw. dolnego źródła z kolektorem odbierającym ciepło z gruntu,
 • parownika, który odbiera ciepło z obiegu kolektora i dostarcza do obiegu wewnętrznego pompy,
 • sprężarki i zaworu rozprężnego,
 • skraplacza, który odbiera ciepło z obiegu wewnętrznego pompy i dostarcza je do obiegu tzw. górnego źródła,
 • górnego źródła, czyli instalacji grzewczej.

Dolne i górne źródło to określenia umowne i nie muszą wskazywać na faktyczną różnicę poziomów między systemem rur znajdujących się w gruncie (dolnym źródłem) a instalacją ogrzewania (górnym źródłem).

Pompa ciepła gruntowa działa dzięki wykorzystaniu zjawisk fizycznych, które są dobrze znane z klimatyzatorów czy lodówek. W zamkniętym obiegu pompy ciepła krąży odpowiednio dobrany czynnik roboczy o niskiej temperaturze, który w kolektorze dolnego źródła poprzez parownik odbiera ciepło z gruntu, a następnie transportuje je do sprężarki. Tu, pod wpływem ciśnienia, temperatura czynnika wzrasta, a gorący czynnik dociera do skraplacza, gdzie oddaje ciepło wodzie grzewczej, będąc jednocześnie chłodzonym przez wodę powrotną systemu grzewczego.

Ochłodzony czynnik ulega skropleniu i w postaci mieszaniny gazu i cieczy transportowany jest do zaworu rozprężnego, gdzie ulega całkowitemu rozprężeniu i przyjmuje postać cieczy o niskiej temperaturze. Dzięki temu, kiedy dociera do parownika, może odebrać ciepło z gruntu i cały proces się powtarza.

Czym wyróżniają się gruntowe pompy ciepła?

Gruntowa pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które wymaga odpowiedniego przygotowania dolnego źródła. Co to oznacza? Energia cieplna z gruntu pobierana jest przez pompę za pośrednictwem kolektora, który może stanowić albo poziomy, albo pionowy system rur. Kolektory poziome wymagają większej powierzchni, nie można nad nimi również lokalizować żadnych budynków, a nawet montować podjazdów na podbudowie betonowej czy sadzić drzew lub większych krzewów. Kolektory takie układa się na głębokości około 1,5 – 2 m, dzięki czemu można to zrobić nawet metodą gospodarczą.

Kolektory pionowe nie potrzebują dużej dostępnej powierzchni gruntu, jednak wymagają pozwoleń oraz głębokich odwiertów wykonywanych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Są więc znacznie droższe na etapie inwestycji, jednak ze względu na ich głębokość czynnik w obiegu pompy ogrzewany jest do wyższej temperatury, dzięki czemu ich eksploatacja jest zwykle nieco tańsza.

Pompy ciepła gruntowe – kiedy warto na nie postawić?

Pompa ciepła ziemna jest urządzeniem grzewczym, które doskonale sprawdza się w strefie klimatu umiarkowanego, jaki panuje w Polsce. Stała dodatnia temperatura gruntu na stosunkowo niewielkiej głębokości pozwala na ekonomiczną eksploatację gruntowych pomp ciepła w okresie jesienno-zimowym.

W połączeniu z fotowoltaiką z magazynem energii gruntowa pompa ciepła może dostarczać ciepło do budynków, przy czym koszt jego pozyskania może być nawet zerowy.

Pompy ciepła gruntowe – kiedy warto na nie postawić?

Dlaczego warto wybrać gruntową pompę ciepła marki Buderus?

Marka Buderus oferuje swoim klientom elastyczne rozwiązania w zakresie gruntowych pomp ciepła. Wszystkie modele realizowane są jako układy glikol-woda, co oznacza, że czynnikiem roboczym w obiegu urządzenia jest glikol, a górnym źródłem – system grzewczy oparty na ogrzewaniu wodnym, czyli najbardziej klasycznym.

Pompy ciepła gruntowe marki Buderus realizują nie tylko funkcję grzewczą i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale także chłodzenia (z wyposażeniem dodatkowym). Urządzenia linii Logatherm WPS-1 oraz Logatherm WPS K-1 mogą stanowić samodzielne źródło ciepła, jak również współpracować z innymi źródłami.