Gruntowe

Gruntowe

Pompy ciepła typu glikol-woda

Energia odnawialna jest energią przyszłości, a pompy ciepła są idealnym rozwiązaniem, aby efektywnie i ekologicznie wykorzystywać tę bezpłatną energię do ogrzewania naszych domów. Dzięki nim chronimy środowisko naturalne, swój portfel i stajemy się bardziej niezależni od międzynarodowych uwarunkowań polityczno-ekonomicznych. Pompy ciepła typu glikol-woda pozyskują energię cieplną z gruntu poprzez instalację dolnego źródła ciepła. Wykonuje się ją na dwa sposoby: jako poziomy lub pionowy wymiennik gruntowy. Od głębokości 15 m gleba ma stałą temperaturę 10°C i doskonale nadaje się do wykonania odwiertu pod sondę (pionowy kolektor gruntowy).

Logatherm WSW196iT

Logatherm WSW196iT

  • Pompy ciepła typu glikol-woda z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
Logatherm WPS K-1

Logatherm WPS K-1

  • Pompy ciepła typu glikol-woda z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
Logatherm WPS-1

Logatherm WPS-1

  • Pompy ciepła typu glikol-woda