Narodowe Centrum Badań Jądrowych Park Naukowo-Technologiczny „Świerk” w Otwocku

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Park Naukowo-Technologiczny „Świerk” w Otwocku

Buderus ma swój udział w badaniach

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym Maria.

Opis obiektu

NCBJ zajmuje się nie tylko energetyką jądrową, ale również badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej, stosowaniem metod fizyki jądrowej, rozwijaniem technologii jądrowych i wspieraniem innowacyjnych przedsiębiorców w ramach działalności Parku Naukowo-Technologicznego „Świerk”. NCBJ produkuje także radiofarmaceutyki oraz urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i przemysłu. Korzystając z jednego z najszybszych superkomputerów na świecie (wg TOP500) tworzy infrastrukturę informatyczną i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce.

Zastosowane rozwiązanie

Logano SK645

Funkcjonujący w ramach NCBJ Park Naukowo-Technologiczny „Świerk” ogrzewają dwa kotły stalowe typu Logano SK645 o mocy 420 kW każdy. Kotły Logano SK645 są stalowymi dwuciągowymi kotłami grzewczymi o niskim obciążeniu nawrotnej komory spalania, dzięki czemu spełniają rygorystyczne wymagania emisji spalin i sprawności cieplnej sięgającej 93%.

Logano SK645

Kotły mają konstrukcję spawaną, składającą się z cylindrycznej nawrotnej komory spalania oraz zespołu płomieniówek.

Przewidziane są do eksploatacji na olej opałowy lekki oraz wszystkie rodzaje gazu ziemnego i gaz płynny, posiadają znak CE oraz wszelkie dopuszczenia, w tym UDT.

Zastosowane urządzenia

  • Logano SK645