Zkoušky profesní kvalifikace

Zkoušky profesní kvalifikace

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o možnosti absolvování zkoušek o profesní kvalifikaci, které zajišťuje společnost Bosch Termotechnika s.r.o. ve spolupráci s Českou Peletou, z.s.p.o.

Dle ustanovení zákona 40 000 Sb. o hospodaření energií je každý stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, aby tuto instalaci provedla pouze osoba k této činnosti oprávněná, přičemž podmínkou je získání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Zkoušku může vykonat pouze fyzická osoba. Tzn. Že osvědčení o profesní kvalifikaci dostane fyzická osoba, nikoli právnická(firma).

Zkoušky budou probíhat v prostorách společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. na adrese

Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10

Kritéria a další informace

Na zkoušku je možnost se přihlásit, při splnění kritérií, které jsou uvedeny na stránkách Národní kvalifikace, odkazy pro každou profesní kvalifikaci zde:

Poté je možnost zkoušky absolvovat v těchto termínech:

  • 02.03.2021 – Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systému ( 26-074-M ) / Topenář - Topenář – montér kotlů na biomasu ( 36-149-H )
  • 08.06.2021 – Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systému ( 26-074-M ) / Topenář - Topenář – montér kotlů na biomasu ( 36-149-H )

V 1 den lze vykonat, až 2 zkoušky.

O případných dalších termínech Vás budeme informovat

Cena zkoušky je 6 000,- Kč bez DPH, platba může být provedena 2 způsoby, buď vystavení faktury po školení/ zkoušce nebo platba kartou na místě. V případě neúspěšného pokusu o složení zkoušky se částka nevrací/ faktura se musí uhradit.

Veškeré materiály pro vykonání zkoušky budou zajištěny.

V případě zájmu o vykonání zkoušky se prosím přihlaste přes online přihlášku,
odkaz zde https://skoleni.servis-plus.cz/ .
Online přihláška Vás vyzve k nahrání příloh, které jsou potřeba pro danou profesní zkoušku.

Popřípadě se ozvěte na e-mail Martin.Benes@cz.bosch.com . Pro hladký průběh zkoušek Vás žádáme, abyste se ze zkoušek neodhlašovali na poslední chvíli.