Přijďte se proškolit na produkty Buderus!

Chcete se stát naším servisním technikem a máte zájem se přihlásit na školení?

Přihlásit se, je jednoduché. Stačí vyplnit krátký online formulář.
Organizační informace ke školení

... na co myslet, než se přihlásím

přihláška

Na jaké školení se mohu přihlásit?

Pro nové servisní techniky je nezbytné absolvovat Základní školení, po jehož úspěšném absolvování je možné se přihlásit na další školení.

Podrobnější informace naleznete v dokumentu Pokyny pro nové servisní techniky

podmínky

Jaké podmínky musím splňovat?

Pro přihlášení na školení platí povinnost doložení následujících aktuální dokumentů, které jsou také součástí elektronické přihlášky:

V případě zájmu o školení v oblasti:

- kotlů na tuhá paliva a tepelných čerpadel

  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6)

- plynových zařízení:

  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6) + osvědčení od TIČR (osvědčení na montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení dle § 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb. v platném znění)

cena školení

Jaká je cena školení a jak ho mohu uhradit?

Čtyřdenní Základní školení plynových zařízení - 2.500,- Kč bez DPH za osobu

Dvoudenní Základní školení kotlů na tuhá paliva – 2.000 Kč bez DPH za osobu

Jednodenní Základní školení tepelných čerpadel – 500 Kč bez DPH za osobu

Cena školení zahrnuje malé občerstvení zajištěné po celý den, oběd a podklady ke školení v elektronické podobě. Tyto materiály se uchazečům zasílají 2 dny před termínem školení oproti závazné přihlášce. Poplatek za školení neobsahuje případné ubytování při vícedenním školení.

Školení je hrazeno po absolvování školení na základě vystavené faktury, která Vám bude po školení zaslána na Vaši emailovou adresu.

storno podmínky

Storno podmínky a organizační změny

Jestliže se školení nebudete moci zúčastnit, je nutné nám tuto skutečnost sdělit písemně (e-mailem na adresu skoleni@buderus.cz) nejpozději 2 pracovní dny před termínem školení. Při včasném odhlášení nebudou uplatňovány žádné storno poplatky. Pokud se na školení nedostavíte a neodhlásíte se předem, bude Vám fakturována cena za školení v plné výši.

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení školení z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat osoba zodpovědná za školení, která Vám případně nabídne možnost účasti na jiném termínu.

V případě, že se chcete dozvědět o školení více, využijte odkaz níže.

Kompletní přehled informací ke školení

Kde školíme a kdy školení probíhá?

Prezence účastníků probíhá čtvrt hodiny před zahájením školení (tj. v 8:45). Prosíme účastníky o dodržení tohoto předstihu. Školení se koná v prostorech našich školicích středisek.

Praha

Praha

Bosch Termotechnika s.r.o Průmyslová 372/1 108 00 Praha-Štěrboholy

mapa
Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

Střední průmyslová škola stavební Máchova 628/10 757 01 Valašské Meziříčí

mapa

Důležité odkazy