Přijďte se proškolit na produkty Buderus!

Chcete se stát naším servisním technikem a máte zájem se přihlásit na školení?

Přihlašte se rychle a hned s naší online přihláškou.
Organizační informace ke školení

... na co myslet, než se přihlásím

Pro nové servisní techniky je nezbytné absolvovat Základní školení, po jehož úspěšném absolvování je možné se přihlásit na další školení.

Podrobnější informace naleznete Podmínkách školení

Pro přihlášení na školení platí povinnost doložení následujících aktuální dokumentů, které jsou také součástí elektronické přihlášky:

V případě zájmu o školení v oblasti:

- kotlů na tuhá paliva a tepelných čerpadel

  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6)

- plynových zařízení:

  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6) + osvědčení od TIČR (osvědčení na montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení dle § 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb. v platném znění)

Čtyřdenní Základní školení plynových zařízení - 3.000,- Kč bez DPH za osobu

Dvoudenní Základní školení kotlů na tuhá paliva – 2.000,- Kč bez DPH za osobu

Třídenní Základní školení tepelných čerpadel – 2.000,- Kč bez DPH za osobu

Cena školení zahrnuje malé občerstvení zajištěné po celý den, oběd a podklady ke školení v elektronické podobě. Tyto materiály se uchazečům zasílají 2 dny před termínem školení oproti závazné přihlášce. Poplatek za školení neobsahuje případné ubytování při vícedenním školení.

Školení je hrazeno po absolvování školení na základě vystavené faktury, která Vám bude po školení zaslána na Vaši emailovou adresu.

Jestliže se školení nebudete moci zúčastnit, je nutné nám tuto skutečnost sdělit písemně (e-mailem na adresu skoleni@buderus.cz) nejpozději 2 pracovní dny před termínem školení. Při včasném odhlášení nebudou uplatňovány žádné storno poplatky. Pokud se na školení nedostavíte a neodhlásíte se předem, bude Vám fakturována cena za školení v plné výši.

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení školení z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat osoba zodpovědná za školení, která Vám případně nabídne možnost účasti na jiném termínu.

V případě, že se chcete dozvědět o školení více, využijte odkaz níže.

Podmínky školení
Vzhledem k aktuální situaci týkající se Koronaviru v České republice si dovolujeme dočasně zrušit veškerá plánovaná školení do 30.11.2020. Bližší informace k jednotlivým školením Vám poskytne Vaše školicí středisko.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Důležité odkazy