Logamatic 4121

řídící jednotka

Logamatic 4121

Modulární digitální řídicí jednotka pro nástěnnou instalaci pro systémy v malém až středním rozsahu výkonu.

??page.product.benefit.headline_cs_CZ??

 • Sladěná systémová technika s připojením různých zdrojů tepla, jako jsou solární, alternativní zdroje tepla a olejový/plynový atmosférický kotel
 • Optimalizovaná regulační funkce pro úspornou, efektivní a ekologickou výrobu energie a rozvádění
 • Jednoduchá obsluha všech součástí Buderus díky jednotné řídicí jednotce MEC2
 • Zobrazení všech údajů zařízení včetně aktuálních hodnot teploty v řídicí jednotce MEC2
 • Příjem rádiového signálu pro nejpřesnější čas a automatické přenastavení letního/zimního času
 • Automatické přepínání z letního provozu (pouze teplá voda) na zimní provoz (teplo pro vytápění a teplá voda)
 • Výběr mezi různými týdenními programy vytápění pro stanovení dob vytápění a přestávek, orientované podle zvyklostí uživatele
 • Komfortní funkce jako například funkce Party a Prázdniny pro krátkodobé ovlivnění regulérního programu vytápění
 • Modulární konstrukce, podle potřeby možné rozšířit, resp. doplnit
 • Rozšiřitelné součástmi dálkově řízeného systému Logamatic pro dálkové monitorování a parametrizaci otopné soustavy

Výhody

Technika
 • Použití jako:
 • Ovládání jednokotlového systému EMS nebo
 • Rozšíření funkcí modulárního regulačního systému Logamatic 4000 nebo
 • Podstanice bez přívodního čerpadla nebo
 • Samostatný regulátor otopného okruhu nebo
 • Díky rozšíření funkčním modulem FM456/FM457 vhodné jako řídicí jednotka kaskády pro všechny nástěnné plynové kotle Buderus
 • Provoz kotle a směšovaného otopného okruhu řízený podle venkovní teploty
 • Volitelně řízení dalšího nesměšovaného otopného okruhu a teploty zásobníku teplé vody s ovládáním cirkulačního čerpadla nebo řízení dalšího směšovaného otopného okruhu (příprava teplé vody je v tomto případě řízena prostřednictvím univerzálního hořákového automatu)
 • Nástěnná instalace řídicí jednotky Logamatic 4121
 • Montáž kontrolní a řídicí jednotky otopné soustavy MEC2 na řídicí jednotku nebo se sadou pro montáž do místnosti do obývacího prostoru
 • Rozšiřitelné funkčními moduly (1 volné paměťové místo)
 • Montážní sada pro montáž do prostoru pro řídicí jednotku MEC2
 • Dálkové ovládání BFU pro samostatnou obsluhu otopných okruhů z obytného prostoru
 • Topné systémy mají dnes často více než jeden zdroj tepla nebo integrují více zdrojů energie: olej, plyn, okolní vzduch, Slunce, pevná paliva. Aby efektivně spolupracovaly a aby byla zajištěna optimální funkce, musí být regulovány z jednoho ústředního místa. Díky optimálnímu managementu všech připojených součástí zajišťuje řízení vytápění Logamatic 4121 optimální způsob provozu – každé jednotlivé součásti, stejně jako i všech zařízení v souhře. Logamatic 4121 tak pomáhá znatelně snižovat náklady na energie.
 • Logamatic 4121 je modulárně konstruován a vždy je možné ho rozšířit o další součásti techniky topení – regulace vytápění se optimálně přizpůsobí stávající otopné soustavě a roste společně se systémem díky schopnosti rozšíření. Obsluha se provádí komfortně prostřednictvím dálkového ovládání MEC nebo BFU nebo pomocí aplikace smartphonem.

Technické údaje

Návod k obsluze
Objednací číslo
R4121
Stáhnout
30008908

Vyhledávání servisních techniků

Hledáte autorizovaného servisního technika výrobků Buderus ve Vašem okolí? Stačí zadat Vaše údaje.