Tato webová stránka používá cookies pro funkční, komfortní a statistické účely. Kliknutím na „Změnit“ můžete nastavení pro cookies kdykoli změnit. Pokud s používáním cookies souhlasíte, klikněte prosím na „Souhlasím“.

Změnit
Solární technika

Solární technika

Bytový dům v Duchcově

Šestipodlažní zateplený bytový dům se 34 bytovými jednotkami nalezneme v severočeském městě Duchcov. Dům byl původně napojen na centrální zdroj tepla, ale kvůli neúnosně vysoké ceně tepla se vlastníci rozhodli pro odpojení od CZT a vybudování vlastní plynové kotelny. Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda tří nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-45 kW.

Pro ohřev teplé vody je na ploché střeše domu umístěno ve dvou řadách celkem

20 deskových solárních kolektorů Logasol CKN2.0-s. V technické místnosti nalezneme tři zásobníky teplé vody Logalux SU1000, které slouží pro předehřev od solárního systému a pro dohřev teplé vody z plynových kotlů. Celý systém kaskády kotlů, otopných okruhů a solárního systému je řízen vyspělou regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Realizace: 09/2014

Technické vybavení:

 • 20 x kolektor Logasol CKN2.0-s
 • 3 x kondenzační kotel Logamax plus GB162-45
 • 3 x zásobník teplé vody Logalux SU1000
 • 1 x regulační systém Logamatic řady 4000

Obchodní centrum Atrium Flora

Obchodní centrum Atrium Flora nabízí svým návštěvníkům na ploše 20.000 m2 čtyři patra služeb, značkových obchodů, módy a zábavy. Snahou provozovatele centra je snižovat provozní náklady. Logickým krokem u tohoto typu objektu s velkou celoroční spotřebou teplé vody je osazení solárního termického systému a doplnění tak stávajícího systému ohřevu teplé vody kaskádou plynových kotlů.

Na ploché střeše nákupního centra je umístěno ve čtyřech řadách celkem 28 deskových solárních kolektorů Logasol SKN4.0-s. Ty jsou napojeny přes deskový výměník do stávajícího zásobníku teplé vody. Solární systém je řízen vyspělým regulátorem Logamatic SC40.

Technické vybavení:

 • 28 x kolektor Logasol SKN4.0-s
 • 1 x solární regulátor Logamatic SC40

Obchodní centrum Atrium Flora
Bytový dům v Děčíně

Pětipodlažní bytový dům se nachází na Teplické ulici v Děčíně. Objekt byl původně napojen na centrální zdroj tepla (CZT) v Děčíně. Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je plynová kotelna umístěná ve sklepních prostorách. Osazena je kaskáda dvou nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-100 o celkovém výkonu 200 kW.

Pro ohřev teplé vody je na ploché střeše domu umístěno ve dvou řadách celkem 16 deskových solárních kolektorů Logasol SKN4.0-s. V kotelně jsou umístěny dva zásobníky Logalux SU1000, které slouží pro předehřev a dohřev teplé vody. Celý systém kaskády kotlů, otopných okruhů a solárního systému je řízen špičkovou regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Technické vybavení:

 • 16 x kolektor Logasol SKN4.0-s
 • 2 x kondenzační kotel Logamax plus GB162-100
 • 2 x zásobník teplé vody Logalux SU1000
 • 1 x regulační systém Logamatic řady 4000

Bytový dům v Děčíně
Bytový dům Louny

Čtyřpodlažní zateplený panelový dům se 44 bytovými jednotkami se nachází na okraji severočeského města Louny. Majitelům domu se podařilo odpojení od centrálního zdroje tepla a vybudování vlastní plynové kotelny. Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda dvou nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-80 kW. Pro ohřev teplé vody je na ploché střeše domu umístěno ve třech řadách celkem 30 deskových solárních kolektorů Logasol SKN4.0-s. Solární systém dle výpočtů vyrobí za rok 32 MWh tepla, což pokryje spotřebu teplé vody domu z cca 50 %. V technických místnostech nalezneme celkem 5 zásobníků Logalux SU750, které slouží pro předehřev a dohřev teplé vody. Celý systém kaskády kotlů, otopných okruhů a solárního systému je řízen vyspělou regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Technické vybavení:

 • 30 x kolektor Logasol SKN4.0-s
 • 2 x kondenzační kotel Logamax plus GB162-80
 • 5 x zásobník teplé vody Logalux SU750
 • 1 x regulační přístroj Logamatic 4323

Kompletně zrekonstruovaný bytový dům ve Vladimirské ulici v Lounech

Nový hlavní zdroj tepla

Nový hlavní zdroj tepla – 2 nástěnné kondenzační kotle Logamax plus GB162-80 s regulací Logamatic 4323

30 solárních deskových kolektorů Logasol SKN4.0-s uspořádaných po 10 kusech v každé řadě

30 solárních deskových kolektorů Logasol SKN4.0-s uspořádaných po 10 kusech v každé řadě

Nemocnice v Přerově

Na budově v areálu nemocnice v Přerově je nově umístěn solární systém Buderus pro ohřev teplé vody. Na ploché střeše se nalézá celkem 25 vysoce výkonných vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR s celkem 180 trubicemi. V technické místnosti v suterénu je umístěna kompletní stanice Logasol KS0150 s integrovaným solárním oběhovým čerpadlem, která zajišťuje oběh solární kapaliny v potrubí o celkové délce 140 m. Díky vysoké potřebě teplé vody během celého dne pracuje solární systém s vysokou účinností a zajišťuje provozovateli velké úspory.

Technické vybavení

 • 20 x kolektor Logasol SKR6.1R CPC
 • 5 x kolektor Logasol SKR12.1R CPC
 • 1 x kompletní stanice Logasol KS0150

Na ploché střeše jednoho z objektů nemocnice je v 5 paralelních řadách po 36 trubicích instalováno celkem 25 kolektorů Logasol SKR s optimální orientací k jihu.

Kolektory Logasol SKR

Kolektory Logasol SKR nabízejí možnost jednostranného připojení, které šetří montážní materiál. Takto může jednostranné připojení vypadat v praxi.

Bytový dům v Lounech

Charakteristika

Bytový dům se nachází ve městě Louny v Tomanově ulici. Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda dvou stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus GB212-50 kW. Pro ohřev teplé vody je na ploché střeše domu umístěno ve dvou kolektorových polích celkem 20 deskových solárních kolektorů Logasol SKN4.0.

V technické místnosti nalezneme šest zásobníků teplé vody Logalux SU500, které slouží pro předehřev od solárního systému a pro dohřev teplé vody z plynových kotlů. Celý systém kaskády kotlů, otopných okruhů a solárního systému je řízen inteligentní regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Realizace: 07/2015

Technické vybavení:

 • 20x kolektor Logasol SKN4.0-s
 • 2x kondenzační kotel Logano plus GB212-50
 • 6x zásobník teplé vody Logalux SU500
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000

Penzion v Hradci Králové

Útulný penzion se nalézá na okraji Hradce Králové. Vytápění a ohřev teplé vody je již několik let zajišťován stacionárními plynovými kotli. Soustava byla nově rozšířena o solární systém pro ohřev teplé vody. Stávající 300litrový zásobník byl doplněn o předehřívací zásobník o objemu 750 litrů.Jižně orientovaná šikmá třecha je osazena sedmi špičkovými deskovými kolektory Logasol SKS 4.0-s. Moderní solární regulace Logamatic SC40 řídí nabíjení a také převrstvování objemů obou zásobníků pro zvýšení solárního využití. Solární systém pokrývá celoroční potřebu teplé vody přibližně z 50 %.

Technické vybavení

 • 7 x deskový kolektor Logasol SKS 4.0-s
 • 1 x zásobník Logalux SU750
 • 1 x čerpadlová skupina Logasol KS0110
 • 1 x regulační přístroj Logamatic SC40

Na jižně orientované šikmé taškové střeše je v jedné řadě zapojeno 7 deskových kolektorů Logasol SKS4.0.

Bytový dům v Žatci

Bytový dům v Žatci má 24 bytových jednotek. Vytápění a ohřev teplé vody v domě zajišťuje spolehlivě již řadu let dvojice litinových stacionárních kotlů o celkovém výkonu 180 kW. Obyvatelé domu si jednohlasně odsouhlasili instalaci solárního systému na ohřev teplé vody. Díky získané dotaci z programu Zelená úsporám si výrazně zkrátili návratnost investice do celého systému. Na plochou střechu domu bylo instalováno 16 kusů deskových kolektorů Logasol SKS4.0. Obyvatelé domu ušetří celoročně přibližně 55 % nákladů na ohřev teplé vody.

Technické vybavení

 • 16 x deskový kolektor Logasol SKS4.0-s
 • 3 x zásobník Logalux řady SU
 • 2x kotel Logano G334 – 90 kW
 • 2x regulátor Logamatic řady 4000

Na ploché střeše jsou naintalovány 2 paralelně zapojená kolektorová pole, v každém 8 kolektorů.

Ze strany stavby

Ze strany stavby byla připravena na ploché střeše konstrukce, ke které se pak přišroubovali samotné stojany kolektorů.