Zkoušky profesní kvalifikace

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o možnosti absolvování zkoušek o profesní kvalifikaci, které zajišťuje společnost Bosch Termotechnika s.r.o. ve spolupráci s Asociací podniků topenářské techniky (ATPP).

Dle ustanovení zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií je každý stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, aby tuto instalaci provedla pouze osoba k této činnosti oprávněná, přičemž podmínkou je získání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Zkoušku může vykonat pouze fyzická osoba. Tzn. že osvědčení o profesní kvalifikaci dostane fyzická osoba, nikoli právnická (firma).

Zkoušky budou probíhat v prostorách společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. na adrese:

Průmyslová 372/1

108 00 Praha 10

Zkoušky je možné absolvovat v těchto termínech:

21.02.2017 Instalatér soustav s tepelnými čerpadly

O případných dalších termínech Vás budeme informovat.

Cena zkoušky je 3 500,- Kč bez DPH a musí být uhrazena před termínem konání zkoušky. V případě neúspěšného pokusu o složení zkoušky se částka nevrací.

Veškeré materiály pro vykonání zkoušky budou zajištěny.

V případě zájmu o vykonání zkoušky prosím zašlete kopii živnostenského oprávnění (živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku) na e-mailovou adresu judita.sykora@cz.bosch.com a uveďte termín, kterého se chcete zúčastnit. Pro hladký průběh zkoušek Vás žádáme, abyste se ze zkoušek neodhlašovali na poslední chvíli.

Pokud byste měli zájem o zkoušky na solární systémy, dejte nám prosím informaci, v případě většího zájmu je rádi zajistíme.