Solární technika

Solární technika

Obchodní centrum Cíl

Obchodní centrum Cíl

Obchodní centrum Cíl najdeme v Pražské části Zahradní město, kde snahou provozovatele centra je snižovat provozní náklady. Logickým krokem u tohoto typu objektu s velkou celoroční spotřebou teplé vody je osazení solárního termického systému a doplnění tak stávajícího systému ohřevu teplé vody z výměníkové stanice.

Na ploché střeše nákupního centra je umístěno ve dvou řadách celkem 16 deskových solárních kolektorů Logasol SKT1.0-s. Ty jsou napojeny do předehřívacího zásobníku teplé vody. Celý solární systém vč. modulačního solárního čerpadla je řízen vyspělým regulátorem Logamatic SC300 a modulu MS200.

Realizace: 09/2019

Technické vybavení

 • 16x solární kolektor Logasol SKT1.0-s
 • 2x zásobník teplé vody Logalux SU750.5S-B
 • 1x solární regulátor Logamatic SC300, MS200

Referenční list ke stažení (PDF 0.3 MB)

Bytový dům v Duchcově

Bytový dům v Duchcově

Šestipodlažní zateplený bytový dům se 34 bytovými jednotkami nalezneme v severočeském městě Duchcov. Dům byl původně napojen na centrální zdroj tepla, ale kvůli neúnosně vysoké ceně tepla se vlastníci rozhodli pro odpojení od CZT a vybudování vlastní plynové kotelny. Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda tří nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-45 kW.

Pro ohřev teplé vody je na ploché střeše domu umístěno ve dvou řadách celkem

20 deskových solárních kolektorů Logasol CKN2.0-s. V technické místnosti nalezneme tři zásobníky teplé vody Logalux SU1000, které slouží pro předehřev od solárního systému a pro dohřev teplé vody z plynových kotlů. Celý systém kaskády kotlů, otopných okruhů a solárního systému je řízen vyspělou regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Realizace: 09/2014

Technické vybavení

 • 20 x kolektor Logasol CKN2.0-s
 • 3 x kondenzační kotel Logamax plus GB162-45
 • 3 x zásobník teplé vody Logalux SU1000
 • 1 x regulační systém Logamatic řady 4000

Referenční list ke stažení (PDF 0.6 MB)

Obchodní centrum Atrium Flora

Obchodní centrum Atrium Flora

Obchodní centrum Atrium Flora nabízí svým návštěvníkům na ploše 20.000 m2 čtyři patra služeb, značkových obchodů, módy a zábavy. Snahou provozovatele centra je snižovat provozní náklady. Logickým krokem u tohoto typu objektu s velkou celoroční spotřebou teplé vody je osazení solárního termického systému a doplnění tak stávajícího systému ohřevu teplé vody kaskádou plynových kotlů.

Na ploché střeše nákupního centra je umístěno ve čtyřech řadách celkem 28 deskových solárních kolektorů Logasol SKN4.0-s. Ty jsou napojeny přes deskový výměník do stávajícího zásobníku teplé vody. Solární systém je řízen vyspělým regulátorem Logamatic SC40.

Technické vybavení

 • 28 x kolektor Logasol SKN4.0-s
 • 1 x solární regulátor Logamatic SC40

Referenční list ke stažení (PDF 0.2 MB)

Bytový dům v Děčíně

Bytový dům v Děčíně

Pětipodlažní bytový dům se nachází na Teplické ulici v Děčíně. Objekt byl původně napojen na centrální zdroj tepla (CZT) v Děčíně. Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je plynová kotelna umístěná ve sklepních prostorách. Osazena je kaskáda dvou nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-100 o celkovém výkonu 200 kW.

Pro ohřev teplé vody je na ploché střeše domu umístěno ve dvou řadách celkem 16 deskových solárních kolektorů Logasol SKN4.0-s. V kotelně jsou umístěny dva zásobníky Logalux SU1000, které slouží pro předehřev a dohřev teplé vody. Celý systém kaskády kotlů, otopných okruhů a solárního systému je řízen špičkovou regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Technické vybavení

 • 16 x kolektor Logasol SKN4.0-s
 • 2 x kondenzační kotel Logamax plus GB162-100
 • 2 x zásobník teplé vody Logalux SU1000
 • 1 x regulační systém Logamatic řady 4000

Bytový dům v Děčíně (PDF 0.2 MB)

 Bytový dům Louny

Bytový dům Louny

Čtyřpodlažní zateplený panelový dům se 44 bytovými jednotkami se nachází na okraji severočeského města Louny. Majitelům domu se podařilo odpojení od centrálního zdroje tepla a vybudování vlastní plynové kotelny. Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda dvou nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB162-80 kW. Pro ohřev teplé vody je na ploché střeše domu umístěno ve třech řadách celkem 30 deskových solárních kolektorů Logasol SKN4.0-s. Solární systém dle výpočtů vyrobí za rok 32 MWh tepla, což pokryje spotřebu teplé vody domu z cca 50 %. V technických místnostech nalezneme celkem 5 zásobníků Logalux SU750, které slouží pro předehřev a dohřev teplé vody. Celý systém kaskády kotlů, otopných okruhů a solárního systému je řízen vyspělou regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Technické vybavení

 • 30 x kolektor Logasol SKN4.0-s
 • 2 x kondenzační kotel Logamax plus GB162-80
 • 5 x zásobník teplé vody Logalux SU750
 • 1 x regulační přístroj Logamatic 4323

Kompletně zrekonstruovaný bytový dům ve Vladimirské ulici v Lounech

Bytový dům Louny (PDF 0.1 MB)

Nemocnice v Přerově

Nemocnice v Přerově

Na budově v areálu nemocnice v Přerově je nově umístěn solární systém Buderus pro ohřev teplé vody. Na ploché střeše se nalézá celkem 25 vysoce výkonných vakuových trubicových kolektorů Logasol SKR s celkem 180 trubicemi. V technické místnosti v suterénu je umístěna kompletní stanice Logasol KS0150 s integrovaným solárním oběhovým čerpadlem, která zajišťuje oběh solární kapaliny v potrubí o celkové délce 140 m. Díky vysoké potřebě teplé vody během celého dne pracuje solární systém s vysokou účinností a zajišťuje provozovateli velké úspory.

Technické vybavení

 • 20 x kolektor Logasol SKR6.1R CPC
 • 5 x kolektor Logasol SKR12.1R CPC
 • 1 x kompletní stanice Logasol KS0150

Na ploché střeše jednoho z objektů nemocnice je v 5 paralelních řadách po 36 trubicích instalováno celkem 25 kolektorů Logasol SKR s optimální orientací k jihu

Nemocnice Přerov (PDF 0.3 MB)

Bytový dům v Lounech

Bytový dům v Lounech

Charakteristika

Bytový dům se nachází ve městě Louny v Tomanově ulici. Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda dvou stacionárních kondenzačních kotlů Logano plus GB212-50 kW. Pro ohřev teplé vody je na ploché střeše domu umístěno ve dvou kolektorových polích celkem 20 deskových solárních kolektorů Logasol SKN4.0.

V technické místnosti nalezneme šest zásobníků teplé vody Logalux SU500, které slouží pro předehřev od solárního systému a pro dohřev teplé vody z plynových kotlů. Celý systém kaskády kotlů, otopných okruhů a solárního systému je řízen inteligentní regulací Buderus Logamatic řady 4000.

Realizace: 07/2015

Technické vybavení

 • 20x kolektor Logasol SKN4.0-s
 • 2x kondenzační kotel Logano plus GB212-50
 • 6x zásobník teplé vody Logalux SU500
 • 1x regulační systém Logamatic řady 4000

Bytový dům v Lounech (PDF 0.8 MB)

Penzion v Hradci Králové

Penzion v Hradci Králové

Útulný penzion se nalézá na okraji Hradce Králové. Vytápění a ohřev teplé vody je již několik let zajišťován stacionárními plynovými kotli. Soustava byla nově rozšířena o solární systém pro ohřev teplé vody. Stávající 300litrový zásobník byl doplněn o předehřívací zásobník o objemu 750 litrů.Jižně orientovaná šikmá třecha je osazena sedmi špičkovými deskovými kolektory Logasol SKS 4.0-s. Moderní solární regulace Logamatic SC40 řídí nabíjení a také převrstvování objemů obou zásobníků pro zvýšení solárního využití. Solární systém pokrývá celoroční potřebu teplé vody přibližně z 50 %.

Technické vybavení

 • 7 x deskový kolektor Logasol SKS 4.0-s
 • 1 x zásobník Logalux SU750
 • 1 x čerpadlová skupina Logasol KS0110
 • 1 x regulační přístroj Logamatic SC40

Na jižně orientované šikmé taškové střeše je v jedné řadě zapojeno 7 deskových kolektorů Logasol SKS4.0.

Penzion v Hradci Králové (PDF 0.2 MB)

Bytový dům v Žatci

Bytový dům v Žatci

Bytový dům v Žatci má 24 bytových jednotek. Vytápění a ohřev teplé vody v domě zajišťuje spolehlivě již řadu let dvojice litinových stacionárních kotlů o celkovém výkonu 180 kW. Obyvatelé domu si jednohlasně odsouhlasili instalaci solárního systému na ohřev teplé vody. Díky získané dotaci z programu Zelená úsporám si výrazně zkrátili návratnost investice do celého systému. Na plochou střechu domu bylo instalováno 16 kusů deskových kolektorů Logasol SKS4.0. Obyvatelé domu ušetří celoročně přibližně 55 % nákladů na ohřev teplé vody.

Technické vybavení

 • 16 x deskový kolektor Logasol SKS4.0-s
 • 3 x zásobník Logalux řady SU
 • 2x kotel Logano G334 – 90 kW
 • 2x regulátor Logamatic řady 4000

Na ploché střeše jsou naintalovány 2 paralelně zapojená kolektorová pole, v každém 8 kolektorů.

Bytový dům v Žatci (PDF 0.1 MB)