Energie a životní prostředí

Energie a životní prostředí

Způsobem, kterým si doma zajišťujete teplo a teplou vodu, ovlivňujete také životní prostředí. Tím, že používáte obnovitelnou energii, nejenže si snižujete náklady na energie, nýbrž také zároveň šetříte přírodní zdroje a životní prostředí.

Zdroje energie

Jaké zdroje energie existují? Které z nich jsou nejlépe vhodné pro vaše účely? Seznamte se s různými možnostmi, jak si můžete doma zabezpečit příjemné teplo.
Obnovitelná energie

Obnovitelná energie

„Obnovitelná“ znamená, že se zdroje energie neustále obnovují. Nemusíte se tedy obávat, že tento zdroj energie jednou už nebude k dispozici. Obnovitelná energie kromě toho šetří životní prostředí. V mnoha zemích je proto podporována státem.

Dřevo

Dřevo

Dřevo ze stromů může neustále dorůstat a vázat CO₂, který se uvolňuje při spalování. Vzniká tak koloběh, a proto patří polena, pelety a pod. k obnovitelným zdrojům energie.

Vzduch, voda, země

Vzduch, voda, země

Pomocí tepelných čerpadel můžete využívat bezplatnou energii ze vzduchu, země nebo podzemní vody. Pro výrobu tepla potřebuje technický systém elektrický proud. Čistě matematicky dodává životní prostředí průměrně tři čtvrtiny tepla, které poskytuje moderní tepelné čerpadlo pro vaši domácnost.

Slunce

Slunce

Každý den posílá Slunce na zem více než 8 000krát více energie, než kolik lidé potřebují. Se solárním technickým systémem na střeše nebo na fasádě můžete zachycovat bezplatnou sluneční energii. Teplo, které takový systém dodává, lze používat pro zásobování teplou vodou, a dokonce i pro vytápění.

Fosilní energie

Fosilní energie

Olej, zemní plyn a uhlí jsou fosilní zdroje energie. Nazývají se tak, protože vznikly před dávnou dobou během milionů let z „fosilií“, pozůstatků zvířat a rostlin. Dobývání a těžba těchto zdrojů energie vyčerpává přírodní ložiska a má za následek zánik těchto zdrojů. Při jejich spalování kromě toho vzniká CO₂ – jedna z hlavních příčin klimatických změn.

Zemní plyn

Zemní plyn

Zemní plyn je mimořádně levný zdroj energie. Zemní plyn je považován za nejčistější fosilní energii. Moderní nástěnné kondenzační kotle umožňují téměř kompletní využití tepla obsaženého v palivu a dosahují třídy energetické účinnosti A.

Olej

Olej

V mnoha zemích je olej při vytápění nesporně číslem 1. Ačkoli jsou rezervy omezené, je zásobování v nadcházejících letech považováno za zajištěné. Kondenzační technologie umožňuje účinné spalování oleje, jak dokazuje energetická účinnosti A u moderních kondenzačních kotlů.

Uhlí

Uhlí

Také pomocí uhlí nebo koksu lze spolehlivě vyrábět teplo za výhodnou cenu. Výkonné kotle na pevná paliva přitom zabezpečují spalování s vysokou účinností. Teplo, které se šíří krbem nebo kachlovými kamny, vnímá spousta lidí jako obzvláště příjemné.

Přehled různých zdrojů energie

Dřevo Vzduch, voda, země Slunce Zemní plyn Olej Uhlí
Obnovitelný zdroj energie x x x
Podpora financování z veřejných prostředků* ? ? ?
Lze kombinovat s jinými zdroji energie x x x x x x