Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Startuje kontinuální výzva, poběží do roku 2021. Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun.
O programu

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, bytových domů. Náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Novinky v programu

Hlavní novinkou je možnost získat dotaci i na menší energetické úpravy tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení energetické náročnosti o min. 20 %. Další velkou novinkou programu je zcela nová podpora malých fotovoltaických systémů pro ohřev teplé vody.

Hlavní přehled změn

  • Nově lze požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
  • Možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
  • Rychlejší administrace - 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplácení dotace.
  • Dále není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
  • Výše dotace až 50 % z celkových způsobilých výdajů, max. výše podpory 5 mil. Kč.
  • Žádosti budou moci žadatelé podávat elektronicky od 22. října do 31. prosince 2021.

Oficiální stránky programu

Seznam zaregistrovaných zařízení

Výzva pro rodinné domy

3. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů.

Výzva pro bytové domy

1. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky bytových domů