2. výzva kotlíkových dotací

2. výzva kotlíkových dotací

SFŽP ČR

Základní přehled programu

 • Start: 15. 7. 2015, ve 3 výzvách celkem 9 mld. Kč
 • Cíl do roku 2020 (2022): vyměnit 80-100 tisíc kotlů
 • Milník 1. výzvy (do roku 2018): vyměnit 20 tisíc kotlů
 • Milník 2. výzvy (do roku 2019): vyměnit dalších 35 tisíc kotlů
 • Cílem kotlíkových dotací je razantně zlepšit kvalitu ovzduší v ČR
 • Podpora je poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice EU o EKODESIGNu
 • Finanční zvýhodnění OZE a prioritních oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Základní informace k druhé výzvě

Základní informace k druhé výzvě

 • Vyhlášení výzvy: 16. března 2017
 • Příjem žádostí pro kraje: 31. března 2017
 • Příjem žádostí pro občany: v jednání se zástupci krajů, nejpozději do 31. 10. 2017
 • Cílem kotlíkových dotací je razantně zlepšit kvalitu ovzduší v ČR
 • Podpora je poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice EU o EKODESIGNu
 • Finanční zvýhodnění OZE a prioritních oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Hlavní změny 2. výzvy

Hlavní změny 2. výzvy

 • Zrušení povinnosti realizace tzv. mikroenergetických opatření – až 0,5 mld. Kč navíc na výměny kotlů!
 • Motivační bonus – v případě kombinace s opatřením z programu Nová zelená úsporám
 • Revizní zpráva – povinná příloha žádosti
 • Aktualizace oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jednodušší určení bonusu - fixní částka 7 500 Kč
 • Nebudou dále podporovány: kotle na uhlí, kombinované kotle s ruční dodávkou paliva
 • Časová způsobilost výdajů u všech krajů zůstává k 15. 7. 2015
 • Další způsobilé výdaje se nemění (zdroj, otopná soustava, přípojka, spalinové cesty atd.)
 • Změna způsobu určení výše podpory – zavedení stropů dle typu nového zdroje – prioritizace OZE

Příklady výpočtu podpory

Kotel na biomasu automat v prioritní oblasti, doložené způsobilé výdaje ve výši 150 tis. Kč:

dotace 80 %, tj. ve výši 120 tis. Kč

bonus za prioritní oblast ve výši 7,5 tis. Kč

celkem obdrží pan Novák dotaci 127,5 tis. Kč, tzn. vlastními zdroji se bude podílet pouze ve výši 22,5 tis. Kč

Kombinace s NZU:

pan Novák se rozhodne, že provede ještě zateplení domu s podporou NZU

kotel má už vyměněný a dotaci obdržel, požádá poté SFŽP ČR o dotaci na dílčí zateplení v nákladech např. 80 tis. Kč(zateplení stropu pod půdou + výměna části původních oken)

obdrží dotaci z NZU ve výši 30 tis. Kč, a k tomu bonus za vyměněný kotel ve výši 20 tis. Kč, celkem tedy obdrží 50 tis. Kč, vlastní zdroje jsou pouze 30 tis. Kč.

Kombinovaný kotel – porovnání 1. a 2.výzvy

Modelový příklad:

Kombi automat 70 tis. vč. DPH + 20 tis. montáž, otopná soustava atd. + 10 tis. administrativa atd. = celkové náklady bez dotace 100 tis. Kč

První výzva kotlíkových dotací:

100 tis. Kč + povinné mikroopatření = 120 tis. Kč, 80 % dotace (vč. 5% zvýhodnění za prioritní oblast), tzn. 96 tis., vlastní zdroje 24 tis. Kč

Druhá výzva kotlíkových dotací:

100 tis. Kč, 75% dotace + bonus za prioritní oblast 7,5 tis. Kč, tzn. 82,5 tis. Kč., vlastní zdroje pouze 17,5 tis. Kč