Vykurovanie drevom - klasika v spojení s najnovšími technológiami

V poslednom období sú čoraz častejšie v popredí vykurovacie zariadenia na spaľovanie dreva. Pre niektorých tieto zariadenia predstavujú výhodu z hľadiska dostupnosti palivového dreva, energetického prínosu a využitia ponúkanej tepelnej energie, pre iných nevyhnutnosť s vedomím nízkych platieb za vykurovanie. Romantici zasa ocenia nostalgickú a príjemnú náladu, ktorú vyvolá praskanie horiaceho dreva a tancujúce ohnivé plamienky. Nech sú dôvody rozhodnutia spaľovania dreva ako zdroja tepelnej energie akékoľvek, BUDERUS ponúka množstvo variantov aj v tejto oblasti.

Pre vykurovanie celých rodinných domov sú určené stacionárne liatinové kotly Logano G211. Liatinové teplovodné kotly na pevné palivá Logano G211 sú moderné zdroje tepla s modernou konštrukciou liatinového výmenníka. Sú určené na spaľovanie pevných palív prehorievacím spôsobom. Ako palivo je možné použiť drevo, čierne uhlie, brikety alebo koks. Ich univerzálnosť dokazuje fakt, že ich možno použiť vo vykurovacích systémoch so samotiažnym alebo núteným obehom, ako aj s otvorenou alebo uzatvorenou tlakovou expanznou nádobou. Kotlové teleso je vyrobené z kvalitnej sivej liatiny. Prívod primárneho vzduchu pre horenie je zaistený regulovateľnou klapkou v spodných dvierkach pre vyberanie popola, prívod sekundárneho vzduchu je realizovaný otvorom so záklopkou v priklápacích dvierkach. Súčasťou dodávky je i chladiaca slučka, ktorá chráni kotol Logano G211 pred prehriatím. Vysoká účinnosť až 85 %, moderný dizajn vo farbách Buderus a profesionálne realizovaný predaj dávajú veľké predpoklady na úspešnosť a obľúbenosť u užívateľov.

Pre našich zákazníkov, ktorí okrem pekného dizajnu očakávajú aj maximálne využitie získanej tepelnej energie, je určená krbová vložka Buderus Logano KA306 s kompletnou reguláciou KS 01DB65. Krbová vložka Logano KA306 vykuruje dvakrát. Sálavé teplo s výkonom sedem kilowattov prechádza cez veľké predné dvere a horúce spaliny prechádzajú cez vodný výmenník, kde je získavaných ďalších sedem kilowattov. Týmto spôsobom môžeme uchovať tepelnú energiu získanú ochladzovaním spalín na vodnom výmenníku v akumulačnej nádrži a použiť ju vo chvíli, keď ju budeme potrebovať. Ideálne je skombinovať nasadenie krbovej vložky Logano KA306 so solárnym systémom a akumulovať aj slnečnú energiu. Tieto kombinácie sú v súčasnosti už bežné. Množstvo našich zákazníkov si túto možnosť pochvaľuje a veríme, že zaujmú aj Vás.