Tepelné čerpadlá už nie sú novinkou

V poslednom období možno v regióne severného Slovenska sledovať úkaz, ktorý sa sem vrátil po dvadsiatich rokoch. Nad zasneženou dedinou v údolí sa rozprestiera mračno dymu a spalín. Po plynofikácii sme si od tohoto javu odvykli, zvýšenie cien zemného plynu nás však núti k úspornosti. Problémom však zostáva spaľovanie nízkokvalitného pevného paliva, uhoľných kalov, či dokonca priamo odpadu. Je tak možné šetriť, ale nie naše zdravie - exhaláty takýchto palív musíme dýchať všetci.

"Šetriť sa dá aj efektívnejšie, ako pálením starých topánok."

Riešenia pre inteligentné a šetrné spôsoby vykurovania Vám predkladá spoločnosť BUDERUS vykurovacia technika s.r.o už od začiatku pôsobenia na Slovensku.

Či už to sú úsporné kondenzačné kotly, ktoré sa na našom trhu úspešne etablovali, solárne zariadenia, kotly pre čisté spaľovanie drevného paliva alebo kombinované nízkoenergetické systémy. Novinkou na slovenskom trhu boli aj tepelné čerpadlá. Po zvýšení cien plynu sa používanie tepelných čerpadiel stalo podstatne atraktívnejším, čo sa prirodzene podpísalo aj pod nárast počtu projektov.

Ako príklad úspešnej realizácie Vám môžeme priblížiť projekt žilinskej firmy TEZAB –vykurovacie systémy na rodinnom dome v Trenčianskych Tepliciach.

Ako základ je použité TEPELNÉ ČERPALO vzduch - voda, doplnené o závesný plynový kotol

Napadla Vás otázka „prečo je tam ešte kotol“ ?

Vyplýva to z princípu funkcie tepelného čerpadla a jeho konkrétneho typu.

Tepelné čerpadlo je vlastne väčším bratom Vašej chladničky.

Chladnička odoberá teplo (energiu) ochladzovanému produktu a tým ho vlastne chladí vo svojom vnútri. Teplo, ktoré odobrala, ako prebytočné odovzdáva prostredníctvom chladiča (na zadnej strane chladničky ) do svojho okolia – zvyčajne kuchyne.

Tepelné čerpadlo odoberá teplo okolitému prostrediu Vášho domu, to znamená vzduchu, vode, či zemi, čím toto okolie ochladzuje. Odoberané teplo „koncentruje“ a odovzdá Vašej vykurovacej sústave.

Individuálne riešenia

V uvedenej realizácii je použité tepelné čerpadlo vzduch - voda, t.j. odoberá teplo okolitému vzduchu a odovzdáva ho vode vo vykurovacom systéme.

Voľbu tepelného čerpadla voda - voda podmieňujú vhodné hydrogeologické podmienky - dostatočný prítok a odtok podzemnej vody a jej teplota. Voľbu tepelného čerpadla zem - voda ovplyvňujú opäť vhodné geologické a priestorové podmienky . Preto je potrebné voľbu vykonať vždy individuálne.

Energia a podporné tepelné zdroje

Tepelné čerpadlo spotrebováva pre svoju vlastnú prevádzku energiu. Platí zásada, že čím je teplota okolitého ochladzovaného média nižšia, tým viac energie tepelné čerpadlo spotrebuje.

Keď je pri realizáciu okolitým médiom vzduch, ktorý môže dosahovať aj teploty – 20°C, je úspornejšie podporiť chod tepelného čerpadla aj ďalším tepelným zdrojom, napríklad plynovým kotlom.

Hlavným zdrojom tepla však naďalej zostáva tepelné čerpadlo.