Budynek usługowo-handlowy hurtowania GAMA s.c.

Budynek usługowo-handlowy hurtowania GAMA s.c.

Opis obiektu

Nowo powstały budynek usługowo-handlowy hurtowni GAMA położony jest w Białymstoku. Całkowita jego powierzchnia wynosi ok. 5000 m2.

Kotownia

Zastosowane rozwiązanie

Kotłownia pracuje na 3 niezależnych obiegach grzewczych na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zastosowano nowoczesny kocioł kondensacyjny Logamax plus GB192i o mocy 50 kW. Za poprawną pracę kotłowni oraz obiegu grzewczego i ciepłej wody użytkowej odpowiada automatyka EMS Plus –regulator systemowy RC300 oraz RC100, które zamontowane są na każdej kondygnacji w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury. Część instalacyjną rozdziela sprzęgło hydrauliczne WHY80/60, a instalację obsługują grupy pompowe Buderus HS25/6, które zawierają pompę obiegową, termometry z zaworami odcinającymi oraz izolację.

Zastosowane urządzenia

  • Logamax plus GB192i
  • Logamatic RC300 i RC100
  • Grupy pompowe HS25/6

Wykonawca

Firma TeraTherm
Telefon +48 511370641; +48 501788528
E-mail biuro@teratherm.pl
Strona internetowa www.teratherm.pl