Karta produktu dla urządzenia

Karta produktu zawiera podstawowe parametry techniczne dotyczące urządzenia, w tym parametry konieczne dla wyliczenia sezonowej efektywności energetycznej dla zestawów zawierających dane urządzenie. Rozporządzenia dokładnie definiują, jakie informacje muszą być zawarte w karcie produktu.

Przykładowo wymagane informacje w karcie produktu dla ogrzewczy pomieszczeń:

  • nazwa dostawcy lub jego znak towarowy,
  • identyfikator modelu dostawcy,
  • klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla urządzenia (od G do A+++),
  • znamionowa moc cieplna w kW,
  • sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w %,
  • roczne zużycie energii w kWh pod względem ilości energii końcowej,
  • poziom mocy akustycznej LWA w pomieszczeniu w dB.