Taal


Huishoudelijke gastoestellen

Een afspraak maken.

Vakkundige opstart verzekert veiligheid, rendement en bedrijfszekerheid

De inbedrijfstelling van uw verwarmingstoestel op aardgas binnen de gehele installatie is wettelijk verplicht. Het is een dienst van Buderus Service die steunt op heel wat gespecialiseerde kennis.

Een vakkundige opstart van uw verwarmingsketel en waterverwarmingstoestel op gas verzekert een veilige werking en het hoogst mogelijke rendement. Tegelijkertijd zorgt een correct uitgevoerde inbedrijfstelling voor een hoge bedrijfszekerheid, wat de kans op eventuele storingen tot een minimum herleidt.

Overtuigd?

Vraag d.m.v. onderstaand invulformulier een inbedrijfstelling aan van uw huishoudelijk gastoestel door Buderus Service. Een praktische richtlijn: vraag een interventie aan ten minste twee weken voor de gewenste datum van de inbedrijfstelling. Zo hebben wij de nodige tijd om uw afspraak in te plannen.

Wat is gastoestel-inbedrijfstelling?

Concreet houdt de inbedrijfstelling van een gastoestel voor huishoudelijk gebruik een aantal werkzaamheden in.

Bekijk de lijst van taken die worden uitgevoerd:

 • Controle van de werking van de pomp
 • Visuele controle van het waterniveau
 • Controle op de dichtheid van de aansluitingen
 • Nazicht van de druk
 • Uitvoeren van een rookgasanalyse (inclusief afleveren van een verbrandingsattest)
 • Nazicht van elektrische aansluitingen
 • Testen van componenten
 • Configureren van de thermostaat en afregelen in functie van uw installatienoden en gebruikersvoorkeuren
 • Parameters instellen volgens de installatiespecificaties
 • Ontluchten van het toestel
 • Instructies voor de gebruiker overlopen en bespreken

Een afspraak maken.

Voorbereiding gastoestel-inbedrijfstelling

Opdat Buderus Service de inbedrijfstelling optimaal kan uitvoeren, moet u vooraf enkele zaken in orde brengen.

Om de inbedrijfstelling optimaal te kunnen uitvoeren, moet u zich vooraf in orde stellen zodat u aan een aantal welomschreven voorwaarden voldoet:

 • Het ‘inbedrijfstellingsprotocol’ (in de installatiehandleiding van uw toestel) moet vooraf ingevuld klaarliggen om ondertekend te worden door de installateur.
 • De verwarmingsinstallatie werd geplaatst volgens de installatievoorschriften van de fabrikant.
 • Tijdens de inbedrijfstelling moet een vertegenwoordiger van het installatiebedrijf ter plaatse aanwezig zijn.
 • Het installatiebedrijf heeft gezorgd voor een keuringsorganisatie die een inbedrijfstellingsattest zal voorzien indien de inbedrijfstelling verloopt zoals voorzien.