Taal


Wat houdt de Europese ErP richtlijn (Ecodesign) in?

Wat houdt de Europese ErP richtlijn (Ecodesign) in?

Sinds eind september 2015 is de ErP richtlijn (Energy related Products) in werking getreden. Wat houdt deze richtlijn ook weer in?

De ErP richtlijn bestaat uit een aantal bepalingen om de impact op het milieu van energiegerelateerde toestellen (gaande van verwarmingsketels, ovens tot televisieschermen en computers) te beperken. Via deze richtlijn wil Europa de consumenten energiebewuster maken en hun gedrag positief beïnvloeden.

Voor verwarming en warmwaterproductie komt dit concreet neer op het zogenaamde Ecodesign. Deze bepaling legt alle verwarmingstoestellen en warmwaterbereiders minimumeisen op inzake energie-efficiëntie alsook maximummarges wat uitstoot betreft.

Deze gegevens worden vertaald in een energielabel. Per toestel wordt een label aangeleverd dat u in een oogopslag weergeeft hoe energie-efficiënt een bepaald toestel is. Het energielabel voor het gehele verwarmingssysteem zal uw installateur u aanleveren.