Taal


Wat is de EPB?

Wat is de EPB?

Het “Energieprestatie en Binnenklimaat" van gebouwen (of EPB) is een regeling opgezet door de Belgische regering om het energieverbruik van gebouwen te verminderen. Het is verplicht voor nieuwbouw en voor renovaties die een bouwvergunning of een notificatie vereisen.

Wat is het doel?

Om de impact van onze verwarming op het milieu te verminderen, publiceerde de Europese Unie een EPB Richtlijn 2002/91 / EG, bekrachtigt door de Belgische regering in 2006. Het doel hiervan is om een lager energieverbruik te stimuleren in commerciële, publieke en privé-gebouwen. Dit met behoud van comfort voor de bewoners. De EPC wil de energiehoeveelheid in kaart brengen die nodig is voor de normale werking van een gebouw (voor het produceren van warm water, verwarming, ventilatie, etc.). De richtlijn wil eigenaars, kopers en huurders sensibiliseren over de energiezuinigheid van gebouwen en de impact op het milieu.

Hoe werkt het?

Om te voldoen aan de Belgische wetgeving, is het noodzakelijk om een ​​EPB-certificaat (of ECP in Vlaanderen en CPE in Wallonië) te verkrijgen. Dit geeft een classificatie van A tot G, wat overeenkomt met de evaluatie van het energieverbruik van het gebouw. Een A-label geeft aan dat een gebouw zeer energiezuinig is (minder dan 85 kWh / m2 / jaar), dit in tegenstelling tot het G-label dat een gebouw als energie-intensief beschouwt (via 510 kWh / m2 / jaar).

Echter, de EPB eisen verschillen naargelang het type gebouw (woning, commerciële of openbare plaats) en regionale regelgeving (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams Gewest of Waals Gewest). Dit vertaalt zich op vlak van een nieuwbouw op E (naar schatting energieprestatie) en K (geschatte efficiëntie van de isolatie). Indien u een ruimte wil verbeteren op het E-niveau, kan het vereist zijn om met hernieuwbare energie te werken (zonnepanelen, warmtepompen, etc.).

Projecten die een E-niveau bereiken dat lager is dan wettelijk vereist, komen in aanmerking voor een premie en een daling van de onroerende voorheffing op het huis in kwestie (afhankelijk van de regio).

Hoe kan u het energiecertificaat berekenen?

De berekening van de energieprestatie van een lokaal hangt af van vele externe factoren die van invloed zijn op de energiebehoefte (zoals zonlicht in het gebouw, isolatie, type van de installatie, zelf-productie van energie, enz.) en de interne apparatuur die betrokken zijn bij het energieverbruik (verwarming, warm water, ventilatie, enz.)

Het EPB-certificaat is de "energie-identiteitskaart" van gebouwen. Het certificaat mag enkel uitgegeven worden door een door het Gewest gecertificeerde EPB deskundige. Deze kaart toont de energie-rating van het gebouw, alsook aanbevelingen voor verbetering. Het verkrijgen van een EPB-certificaat is een wettelijke verplichting voor de eigenaar bij elke transactie van een onroerend goed (verhuur of verkoop, uitgezonderd in geval van vernieling van het gebouw). Het EPB-certificaat moet meegedeeld worden aan de koper of huurder voor de verkoop en moet in de aankondiging van goederen vermeld worden. In het geval van niet-naleving kunnen de Gewesten andere sancties toepassen.

EPB-certificaten zijn 10 jaar geldig (5 jaar voor publieke gebouwen). De certificaten zijn verouderd van zodra het gebouw onderhevig is aan wijzigingen (zoals bouw, grote renovatie of verandering van het gebruik). De prijs van een certificaat is afhankelijk van de grootte van het pand, de aan- of afwezigheid van de plannen en de complexiteit van de installatie.

Welke veranderingen worden er verwacht in de toekomst?

De EPB beperkingen zullen strenger worden tot het einde van 2020, zodat woningen energiezuiniger worden. Vanaf 2021 zullen projecten waarvoor een bouwvergunning of een aanmelding vereist is, gedwongen worden om nog strengere normen te hanteren zodat ze aan het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN) voldoen.

Links aangaande regelgeving: