Logamatic SC20
Regulátor

Logamatic SC20

Autonómny regulátor solárnych zariadení na ohrev pitnej vody nezávislý od regulácie vykurovacieho kotla

Výhody na prvý pohľad

  • Solárny regulátor pre oherv TÚV
  • Prednostné dopĺňanie pohotovostnej časti termosifónového zásobníka a energeticky optimalizovaná prevádzka prostredníctvom technológie Double-Match- Flow

Popis

Jednoduché ovládanie a kontrola funkcií zariadení s jedným spotrebičom s troma vstupmi pre snímače a jedným výstupom pre spínanie čerpadla solárneho okruhu (s regulovaným počtom otáčok) s nastaviteľnou spodnou hranicou modulácie.

Podsvietený LCD displej so segmentmi s animovanými piktogramami pre indikáciu informácii o zariadení. Počas automatickej prevádzky možno vyvolať rôzne hodnoty zo zariadenia (teplotné hodnoty, prevádzkové hodiny, počet otáčok čerpadla).

Pri prekročení maximálnej teploty kolektorov dôjde k vypnutiu čerpadla. Pri poklese pod úroveň minimálnej teploty kolektorov (20°C) sa čerpadlo nezapne ani v prípade, že sú splnené všetky ostatné podmienky pre zapnutie.

Pri funkcii trubicových kolektorov dochádza pri teplotách kolektora vyšších ako 19°C každých 15 minút ku krátkodobej aktivácii čerpadla solárneho okruhu a to kvôli prečerpaniu solárnej látky k senzoru.

Regulácia otáčok čerpadla solárneho okruhu v závislosti na teplotnom rozdiele medzi solárnym kolektorom a zásobníkom

Jednoduchá obsluha a uvedenie do prevádzky

Pre montáž na stenu alebo pre zabudovanie do kompletnej stanice KS0105

V solárnych systémoch možno značnú časť slnečnej energie použiť na výrobu tepla. To šetrí cenné palivo a menej emisií znečisťujúcich látok, ktoré výrazne znižujú životné prostredie.

Ovládanie funkcií Logamatic SC20 / 2 je vďaka digitálnemu displeju a otočnému gombíku mimoriadne jednoduché: podsvietený LCD segmentový displej zobrazuje animovaný systémový piktogram s aktuálnymi prevádzkovými parametrami, ako sú teploty v zásobníku a kolektore, stav čerpadla a prevádzkové hodiny.

Logamatic SC20 / 2 reguluje interakciu obnoviteľných energií - a tak aktívne prispieva k ochrane zdrojov a životného prostredia.

Technické údaje

SC20/2
Objednávkové číslo 7735600070

Špecializovaná firma vo vašom okolí

Hľadáte inštalatéra vo svojej blízkosti? S praktickým vyhľadávaním inštalatérov ho nájdete rýchlo.