Instalacje do przygotowania c.w.u. z podgrzewaczem wstępnym i podstawowym dla domów wielorodzinnych lub modernizacji systemu grzewczego

Instalacje do przygotowania c.w.u. z podgrzewaczem wstępnym i podstawowym dla domów wielorodzinnych lub modernizacji systemu grzewczego

Stosowanie podgrzewaczy wstępnych instalacji słonecznej (2-lewa strona) oraz podstawowych podgrzewaczy instalacji dodatkowego źródła ciepła (2-prawa strona) znajdują zastosowanie w budynkach o równomiernym profilu zużycia ciepłej wody użytkowej, jak np. domy wielorodzinne.

Instalacja słoneczna (3) podgrzewa c.w.u. wstępnie, zaś instalacja dodatkowego źródła ciepła (5) dogrzewa ją do wymaganej temperatury poboru. W celu wykorzystania pojemności obu podgrzewaczy przez instalację słoneczną stosuje się pompę przeładowującą. Ideą jej zastosowania jest wygrzanie obydwu podgrzewaczy c.w.u. energią promieniowania słonecznego.