Instalacje do przygotowania c.w.u. oraz wspomagania c.o. dla domów jednorodzinnych

Instalacje do przygotowania c.w.u. oraz wspomagania c.o. dla domów jednorodzinnych

Względy ochrony środowiska wymuszają wykorzystywanie instalacji słonecznych, nie tylko na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ale także jako wspomaganie pracy układu grzewczego.

Instalacja słoneczna może oddawać ciepło do instalacji grzewczej, gdy temperatura powrotu z instalacji grzewczej jest niższa niż temperatura czynnika obiegowego kolektorów słonecznych. Korzystne jest więc w tym przypadku wykorzystywanie grzejników o dużej powierzchni wymiany ciepła lub ogrzewania podłogowego. W przypadku właściwego doboru zastosowana instalacja słoneczna może pokryć do 30% ilości całorocznego zapotrzebowania energii, niezbędnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynku.