Biwalentne podgrzewanie ciepłej wody użytkowej dla domów jednorodzinnych

Dla małych domów jednorodzinnych podgrzewacze biwalentne ciepłej wody użytkowej (3) są najczęściej stosowanym systemem słonecznym.

Biwalentne podgrzewanie c.w.u. dla domów jednorodzinnych

Omawiane podgrzewacze wyposażone są w dwa wymienniki ciepła, w których podgrzewanie odbywa się na dwa różne sposoby (biwalentnie). W dolnej części podgrzewacza znajduje się wymiennik ciepła słoneczny, za pomocą którego podgrzewana jest woda użytkowa z kolektorów słonecznych (1), zaś w górnej części znajduje się wymiennik ciepła dodatkowego źródła ciepła do podgrzewania wspomagającego (4) np. podczas wielu pochmurnych dni.

Jeszcze wyższą wydajność - w porównaniu z biwalentnymi standardowymi podgrzewaczami c.w.u. (podgrzewacze biwalentne wężownicowe typu Logalux SM) - osiąga się za pomocą systemów ładowania, w których zawartość podgrzewacza nie jest podgrzewana jednocześnie tylko warstwa po warstwie z góry na dół (podgrzewacze biwalentne z syfonem termicznym typu Logalux SL).