Program Mój Prąd 5.0

Dowiedz się więcej o programach dofinansowania na urządzenia Buderus

Nowa edycja Programu Mój Prąd 5.0 została rozszerzona o dofinansowanie na zakup powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Dodatkowo Program współfinansuje magazyny energii oraz HEMS.

O programie
O programie

W kwietniu 2023 ruszył kolejny nabór wniosków w rządowym Programie dofinansowań Mój Prąd 5.0.

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. O dopłatę z Programu Mój Prąd 5.0 ubiegać się mogą prosumenci, rozliczający się w net-billingu.

Celem Programu jest wsparcie w procesie przekształcania budynków jednorodzinnych w ekologiczne oraz efektywne energetycznie domy.

Tyle możesz zyskać!

Mój Prąd finansuje do 50% kosztów instalacji. Dopłata udzielana jest na inwestycje już zakończone, a pieniądze wypłacane są w ciągu około trzech miesięcy od momentu zgłoszenia.

Okres kwalifikowania obowiązuję od 01.02.2020 r. i dotyczy wydatków związanych z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania w Programie

Maksymalna kwota dofinansowania to 58 000 zł.

Wysokość dopłat do magazynu ciepła/urządzeń grzewczych:

  • Pomp ciepła powietrze-powietrze wynosi do 4 400 zł,
  • Pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności do 12 600 zł,
  • Pomp powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 19 400 zł,
  • Pomp gruntowych do 28 500 zł,
  • Kolektorów słonecznych c. w. u. do 3 500 zł.

Wysokość dopłat do fotowoltaiki:

  • Panele fotowoltaiczne do 6 000 zł,
  • Panele fotowoltaiczne plus komponenty do 7 000 zł,
  • Panele fotowoltaiczne plus magazyn energii do 16 000 zł,
  • Magazyn ciepła do 5 000 zł,
  • System zarządzania energią do 3 000 zł.

Jak złożyć wniosek?