Wysokość dotacji

Czyli ile można uzyskać

Wysokość dotacji

Program „Czyste Powietrze” trwa do 2029 a na jego realizację przewidziano 103 mld złotych. Kwota ta przeznaczona jest na rozdysponowanie dotacji oraz pożyczek.

Forma dofinansowania:

 • dotacja jako bezzwrotne dofinansowanie
 • dotacja jako częściowa spłata kapitału kredytu bankowego
 • pożyczka dla gmin jako uzupełnienie dla beneficjentów o podwyższonym poziomie dofinansowania

Wysokość dofinansowania:

 • od 30% do 100% faktycznie poniesionych kosztów

Warunki dofinansowania:

 • czas trwania Programu - od 01.01.2018 do 30.06.2029
 • okres realizacji – do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku na dofinansowanie (nie później, niż do 30.06.2029)

Wysokość dofinansowania na urządzenia marki Buderus (maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek)

 • kotły gazowe kondensacyjne – do 9 000 zł
 • kotły olejowe – do 9 000 zł
 • pompy ciepła typu powietrze-woda – do 18 000 zł
 • pompy ciepła typu glikol-woda - do 27 000 zł
 • pompy c.w.u. – do 9 000 zł
 • kolektory słoneczne - do 9 000 zł
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – do 10 000 zł