Wysokość dotacji

Czyli ile można uzyskać

Program „Czyste Powietrze” trwa do 2029 a na jego realizację przewidziano 103 mld złotych. Kwota ta przeznaczona jest na rozdysponowanie dotacji (63, mld złotych) oraz pożyczek (39,7 mld złotych).

Forma dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka
 • dotacja i pożyczka

Wysokość dofinansowania:

 • od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji w przypadku dotacji

Warunki dofinansowania:

 • czas trwania Programu - od 01.01.2018 do 30.06.2029
 • okres realizacji – max. 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (nie później, niż do 30.06.2029)
 • maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest dotacja - 53 tys. zł.
 • minimalny koszt dofinansowania - 7 tys. zł
 • okres spłaty - do 15 lat
 • inwestycja nie może być ukończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Wysokość dofinansowania na urządzenia marki Buderus (maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek )

 • kotły gazowe kondensacyjne – do 15 000 zł
 • pompy ciepła typu powietrze-woda – do 30 000 zł
 • pompy ciepła typu glikol-woda - do 45 000 zł
 • kolektory słoneczne - do 8 000 zł

 • kotły olejowe - do 15 000 zł