Niespotykany poziom innowacyjności i efektywności

Niespotykany poziom innowacyjności i efektywności

Pompy ciepła typu glikol-woda pozyskują energię cieplną z gruntu poprzez instalację dolnego źródła ciepła. Wykonuje się ją na dwa sposoby: jako poziomy lub pionowy wymiennik gruntowy. Wymiennik poziomy umieszczony jest na niewielkiej głębokości, nie przekraczającej 1,5 metra. Wymiennik pionowy umieszczany jest na dużej głębokości np. 150 m, w wydrążonym wcześniej otworze. Nośnikiem ciepła, którym najczęściej wypełnia się wymiennik, jest wodny roztwór glikolu lub spirytusu technicznego. Przepływając przez wymiennik, nośnik ciepła podgrzewa się, pobierając z gruntu energię cieplną, którą to dalej pompa ciepła przekazuje do instalacji grzewczej budynku.

Pompy ciepła wykorzystują energię cieplną ze źródeł odnawialnych – najczęściej z gruntu lub z powietrza. Pompy sprężarkowe odzyskujące energię z gruntu to właśnie modele gruntowe.

Jak każde urządzenie grzewcze, pompy ciepła, niezależnie od rodzaju, podłącza się do systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz do prądu. Każda pompa ciepła korzysta więc nie tylko z energii odnawialnej, ale i elektrycznej, jednak to niewielkie zużycie w porównaniu z kotłami gazowymi czy na olej opałowy.

Najkrócej mówiąc, pompy wykorzystują energię gruntu lub powietrza i przekazują energię cieplną do wody w instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Co istotne, jest to system ogrzewania bezodpadowego, bez dymu, bez konieczności składowania czy uzupełniania paliwa.

Gruntowe pompy ciepła podłącza się do kolektora gruntowego, czyli rur z tworzywa sztucznego, które zakopuje się poziomo w gruncie lub pionowo w odwiercie w postaci sondy. Przez kolektor przepływa niezamarzający płyn (zwany też solanką), który odbiera ciepło z gruntu i przekazuje je pompie ciepła.

Kolektory poziome zakopuje się niezbyt głęboko – od 1 do 1,5 metra. Jednak potrzebna do tego jest spora działka.

Kolektor w postaci rur z sondą wkopuje się pionowo, bardzo głęboko, nawet na 100 metrów. To dobre rozwiązanie, gdy teren wokół domu jest mały.

Pompę ciepła montuje się wewnątrz budynku, np. w kotłowni. To urządzenie wielkości średniej lodówki.

Instalację pompy gruntowej najlepiej wykonać podczas budowy domu, bowiem później będzie się to wiązało z koniecznością uporządkowania terenu przeznaczonego pod ogród.

Przykładem gruntowej pompy ciepła jest pompa Logatherm WSW196i marki Buderus. Urządzenie wygląda bardzo estetycznie, ponieważ ma białą lub czarną obudowę do wyboru, wykonaną ze wzmocnionego szkła Tytanium Glass. Model Logatherm WSW196i czerpie darmowe ciepło z ziemi za pomocą kolektora gruntowego i przekazuje je do wody w systemie ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Maksymalna temperatura, jaką można uzyskać to 63°C. Pompa dostosowuje moc grzewczą do zapotrzebowania cieplnego budynku i moduluje ją w zakresie od 3 do 12 kW. Urządzenie jest w wersji kompaktowej, czyli w obudowie oprócz pompy ciepła, znajduje się też zasobnik ciepłej wody użytkowej.