Program sterujący

Program do sterowania HRV2 za pomocą komputera posiadający wszystkie funkcje dla wcześniejszych sposobów regulacji oraz możliwość odczytu historycznych parametrów pracy urządzenia i tworzenia indywidualnego tygodniowego programu pracy.

Program Configuration Tool wykryje urządzenie, jeśli zostaną wykonane w kolejności następujące kroki:

  1. Uruchom urządzenie i komputer.
  2. Połącz urządzenie z komputerem dostarczonym przewodem USB.
  3. Uruchom program Configuration Tool.

Tytuł Wydanie
Program sterujący Pobierz 09.2015