Autoryzowany Serwis

Autoryzowany Serwis

Prosimy wpisać miasto, w którym się Państwo znajdują, w celu uzyskania listy Autoryzowanych Serwisantów.

Autoryzowany Serwis

Główne zadania Autoryzowanego Serwisu dotyczą usług serwisowych świadczonych na urządzeniach gazowych o mocy do 100 kW, pompach ciepła (co, cwu oraz co+cwu) i układach solarnych. Są to:

  • wykonywanie pierwszych uruchomień urządzeń
  • wykonywanie napraw gwarancyjnych
  • przedłużanie gwarancji (wykonanie przeglądu i podpisanie Umowy Przedłużenia Gwarancji)
  • wykonywanie pozostałych czynności serwisowych (konserwacje, naprawy pogwarancyjne etc)

Każda z prac kończy się wypełnieniem protokołu serwisowego oraz rejestracją zlecenia w specjalistycznej bazie danych (TIS).

Niezależnie pracownicy Autoryzowanego Serwisu są zobligowani do uczestnictwa we wszystkich organizowanych przez producenta szkoleniach serwisowych oraz weryfikacjach wiedzy teoretyczno-praktycznej.

Autoryzowany Serwis tworzą:

  • Autoryzowani Serwisanci Buderus (ASB)
  • Autoryzowani Partnerzy Handlowi Buderus z uprawnieniami serwisowymi (APHs)

Autoryzowani Serwisanci (ASB) wykonują wszystkie zlecone usługi oraz przyjmują zgłoszenia z Infolinii Serwisowej. Standardowo ich realizacja odbywa się w terminie nie dłuższym niż 24 h.

Z kolei Autoryzowani Partnerzy Handlowi (APHs) wykonują usługi wyłącznie na urządzeniach zaintalowanych przez siebie.

Kontakt do firm serwisowych otrzymają Państwo również dzwoniąc na infolinię: 801 777 008*.

*koszt połączenia wg stawek operatora