Dane firmy

Dane firmy

Oddziały

Centrala:

Robert Bosch Sp. z o.o.
02-231 Warszawa
ul. Jutrzenki 105
tel. +48 22 715 40 00
fax +48 22 715 43 98
e-mail: biuro@buderus.pl

Infolinia handlowa: 801 777 801

Pozostałe informacje:

NIP 526-102-79-92,

REGON 011124535,

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814

XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy

Zarząd: Rafał Rudziński, Prezes Zarządu, Peter Slaski, Członek Zarządu

Kapitał Zakładowy: 197 443 600 PLN

Numer konta bankowego centrali w Warszawie:

Bank Handlowy w Warszawie S.A., 58 1030 1508 0000 0005 0256 3009